red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Antrodiella serpula (P. Karst.) Spirin & Niemelä

jamkóweczka żółtawa wrośniak Hoehnela
Antrodiella hoehnelii (Bres.) Niemelä
na stronie — znaleziska