red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Antrodiella romellii (Donk) Niemelä

jamkóweczka skórkowata białak bisiorowaty