grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Antrodiella romellii (Donk) Niemelä

jamkóweczka skórkowata, białak bisiorowaty
Antrodiella Antrodiella Antrodiella AntrodiellaAntrodiellajamkóweczka żółtawa (Antrodiella serpula)jamkóweczka półrozpostarta (Antrodiella semisupina)