grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Antrodiella foliaceodentata (Nikol.) Gilb. & Ryvarden

jamkóweczka blaszkowoząbkowa