Tx: 1804
grzyby.pl

Mensularia nodulosa (Fr.) T. Wagner et M. Fisch.

błyskoporek guzkowaty, włóknouszek guzkowaty
Inonotus nodulosus (Fr.) P. Karst. [gł. w czekl.] · Inonotus radiatus f. nodulosus (Fr.) Donk (1933) · Inonotus radiatus var. nodulosus (Fr.) Pilát (1942)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mensularia nodulosa (błyskoporek guzkowaty)
Mensularia nodulosa (błyskoporek guzkowaty)
Mensularia nodulosa (błyskoporek guzkowaty)
Mensularia nodulosa (błyskoporek guzkowaty)
Mensularia nodulosa (błyskoporek guzkowaty)
Mensularia nodulosa (błyskoporek guzkowaty)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Saprotrof. Na martwych pniach i gałęziach drzew liściastych, zwykle bukowych; owocniki w przeciągu całego roku.

wybrane okazy · selected collections

#2
mirki2.080908-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/Sopot, rez. Zajęcze Wzgórze/
#13
mirki2.080913-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/Lasy Oliwskie/
#3
mirki2.080925-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/Ostrzyce, Kaszuby/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003a)[1264]Adamczyk (2003a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego "Ostrężnik" na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska 30: 177-193.[1264], Adamczyk i in. (2008)[1281]Adamczyk i in. (2008) Macromycetes rezerwatu "Stara Buczyna w Rakowie" w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 57: 139-151[1281], Bartnik et al. (2015)[1300]Bartnik et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym.[1300], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: Mensularia nodulosa), Domian & Kędra (2010)[1421]Domian & Kędra (2010) Bierna ochrona przyrody a bioróżnorodność na przykładzie Puszczy Bukowej koło Szczecina.[1421], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641] (as: Mensularia nodulosa), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kudławiec (2016)[1740]Kudławiec (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1740], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kwiatkowska (2017)[1821]Kwiatkowska (2017) Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska).[1821] (as: Mensularia nodulosa), Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Stasińska & Sotek (2020)[2257]Stasińska & Sotek (2020) Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes.[2257] (as: Mensularia nodulosa), Wilga & Wantoch-Rekowski (2008)[2471]Wilga & Wantoch-Rekowski (2008) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy).[2471], Wilga & Wantoch-Rekowski (2011)[2475]Wilga & Wantoch-Rekowski (2011) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody „Zamkowa Góra” w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie).[2475], Wilga & Wantoch-Rekowski (2012)[2478]Wilga & Wantoch-Rekowski (2012) Przyczynek do poznania macromycetes rezerwatu przyrody "Cisowa" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (Pomorze Gdańskie).[2478], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:59 1 znaleziska Mensularia nodulosa (błyskoporek guzkowaty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 152859 AB93 119789 153834 157153 327523 AB94 112231 112233 152877 372975 373097 AC12 351976 AC37 363838 AC48 363847 BC89 93509 CA76 200762 CA89 145349 220480 225132 CA97 116375 117890 CE28 328347 CE46 328348 328349 DA80 114718 114761 114923 117096 245546 DA90 204247 366702 DA95 362284 DD77 248233 DE57 109521 115100 196025 FG10 297359 FG32 341111 FG33 182052 343152 FG34 302375

ID 93 509 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Wielkopolska, nadleśnictwo Łopuchówko, zielony szlak z wioski Starczanowo w kierunku zach., kilkadziesiąt m za pierwszym zakrętem w prawo, BC89; data zbioru: 10 lut 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany o składzie: buk, dąb, sosna, po drugiej stronie drogi brzoza, świerk, buk, gałąź drzewa liściastego długości nieco ponad 1 m leżąca na ściółce niedaleko drogi, dwa owocniki, jeden długości ok. 15 cm, szerokości do 3-4 cm, drugi o połowę krótszy, podobnie szeroki; leg. Barbara K., det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/28.02.08; uwagi: na drugim końcu gałęzi rośnie Vuilleminia comedens; wątek na bio-forum: [bf:150038]; poniżej zdjęcie owocnika obrócone o 90°, gałąź wsparta o pień buka:; fot.153604 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 150038 ;

ID 109 521 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: rez.''Kobiele Wielkie'',pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 20 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-jodła,buk ,brzoza,sosna, na martwym konarze buka, pojedynczo; leg. Jacek Nowicki, det. Darek Karasiński; eksykat: tak,u Darka Karasińskiego; uwagi: owocnik zejściowy; fot.190089 fot.190090 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

190089
190090

ID 112 231 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na NW od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 5 gru 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na bukowym konarze, owocniko pozrastane w grupie; leg. Grazyna Domian, det. Darek Karasiński; eksykat: TAK (u Darka Karasińskiego); uwagi: błyskoporek guzkowaty; fot.196428; omówiony w wątku [bf:139733] [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 139733 ;

ID 112 233 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 10 gru 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na pniu powalonego buka, forma rozpostarta i kapelusikowa; leg. Grazyna Domian, det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/18.10.08; uwagi: błyskoporek guzkowaty; fot.196438 fot.196439; Omówiony w wątku [bf:139733] [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 139733 ;

ID 114 718 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Polanki, DA80; data zbioru: 11 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza, Na martwym buku, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.202021 fot.202022 [notatka: nie] [fotografie: tak];

202021
202022

ID 114 761 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA80; data zbioru: 13 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, Na martwym buku, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.202139 [notatka: nie] [fotografie: tak];

202139

ID 114 923 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Sopot Przylesie ul.23 marca, DA80; data zbioru: 8 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, Na martwym buku, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.202469 fot.202470 [notatka: nie] [fotografie: tak];

202469
202470

ID 115 100 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: rez.''Kobiele Wielkie'',gm.Radomsko, DE57; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-jodła,buk,sosna, na martwym konarze buka, kilka owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/27.10.08; uwagi: Fragmenty konaru na których wyrasta Inonotus,to te same co wzgłoszeniu ID109521.Ktoś w międzyczasie postawił je w pozycji pionowej,opierając o drzewo,jakieś 15 m od drzewa z którego konar pochodzi.; fot.202875 fot.202876 fot.202877 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202875
202876
202877

ID 116 375 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki Las Kaszuby, CA97; data zbioru: 26 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na gałęzi bukowej, dwa płaty owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat; uwagi: fot.205529 [notatka: nie] [fotografie: tak];

205529

ID 117 096 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, DA80; data zbioru: 4 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,grab,wiąz,osika, na gałęzi bukowej, kilkanaście stanowisk w rezerwacie i w pobliżu jego granic; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.207050 fot.207051 fot.207052 [notatka: nie] [fotografie: tak];

207050
207051
207052

ID 117 890 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA97; data zbioru: 11 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stara buczyna, na gałęzi bukowej, kilka owocników na terenie rezerwatu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat; uwagi: fot.208945 fot.208946 [notatka: tak u Marcina Wilgi] [fotografie: tak];

208945
208946

ID 119 789 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2,6 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 26 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na stojącym pniu buka, rozpostarty z kapelusikami; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy); uwagi: Błyskoporek guzkowaty; fot.213691 fot.213692 [notatka: tak] [fotografie: tak];

213691
213692

ID 145 349 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Lasy Oliwskie okolice ZOO, CA89; data zbioru: 14 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany sosna,brzoza,wierzba,olsza,dąb,świerk,daglezja, na gałęzi bukowej, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.274543; N 54*25,266'; E 018*32,270'; 88 mnpm [notatka: nie] [fotografie: tak];

274543

ID 152 859 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Droga Mackensena, woj. pomorskie; data zbioru: 8 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb, na żywym,chorym buku, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.294916 fot.294917 fot.294918 [notatka: tak GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE TPK GDAŃSK MSW & MWR] [fotografie: tak];

294916
294917
294918

ID 152 877 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: 1,7 km NE, Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 31 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska (zawałowisko po huraganie), na wywrocie bukowym, kilkadziesiąt pozrastanych, rozpostartych i z kapelusikami owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani); uwagi: Błyskoporek guzkowaty; fot.294987 fot.294988 fot.294989 fot.294990 [notatka: tak] [fotografie: tak];

294987
294988
294989
294990

ID 153 834 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 15 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na leżącej bukowej kłodzie, rozpostarty na łącznej długości około 2 m; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani); uwagi: Błyskoporek guzkowaty; fot.298219 fot.298220 fot.298221; Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 319d projektowana ostoja ksylobiontów! [notatka: tak] [fotografie: tak];

298219
298220
298221

ID 157 153 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5km na NE od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 27 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na kłodzie powalonego przez wiatr buka, rozpostarto odgięty; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra, det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani); uwagi: Błyskoporek guzkowaty; fot.309548 fot.309549 fot.309550 [notatka: tak] [fotografie: tak];

309548
309549
309550

ID 182 052 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 2 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z bukiem, wiązem, brzozą, sosną, na bukowej kłodzie, dachówkowato kilka rzędów; leg. Anna Hreczka, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: zdjęcia i dyskusja w wątku; [bf:394577] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 394577 ;

ID 196 025 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: 1 km E od wsi Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 41,57" N i 19st 39' 46,89" E], DE57; data zbioru: 3 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -buki, sosny, dęby, brzozy i inne; mały fragment lasu gdzie dominują okazałe buki, na martwym konarze bukowym; fragment tego konaru w chwili znalezienia leżał na ziemi, owocnik rozpostarto-kapelusikowaty; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.467675 fot.467676; siedlisko; fot.467677 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467675
467676
467677

ID 200 762 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Rezerwat Szczelina Lechicka, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA76; data zbioru: 14 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką ,świerka,brzozy,daglezji, kłoda bukowa, kilka płatów owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.497419 [notatka: nie] [fotografie: tak];

497419

ID 204 247 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Jankowo (Gdańskie), pow. gdański, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 15 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszkami, na leżącym na ziemi pniu buka, rozpostarty na powierzchni pnia; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę; uwagi: Drzewo przewrócone w maju 2012, pocięte w czerwcu, wywiezione z lasu w lipcu.; fot.513021 fot.513022 fot.513023 fot.513024 [notatka: nie] [fotografie: tak];

513021
513022
513023
513024

ID 220 480 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: TPK Gdańsk Lasy Sopockie, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 29 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,świerk, drewno bukowe, dwa skupienia owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.589849 [notatka: nie] [fotografie: tak];

589849

ID 225 132 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Strzyży, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 8 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, buk, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MWR/26.11.13; uwagi: fot.607477 [notatka: tak,Grzyby Doliny Strzyży] [fotografie: tak];

607477

ID 245 546 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 9 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, świerk, sosna, dąb, buk, duży płat; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.700938 fot.700939 [notatka: nie] [fotografie: tak];

700938
700939

ID 248 233 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: 1,5 km S od wsi Teolin, gm.Nowosolna, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie [51st 47' 18,7" N i 19st 38' 47" E], DD77; data zbioru: 10 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las li¶ciasty -buki, brzozy, dęby i inne, na odłamanym konarze buku, owocniki rozpostarte -tegoroczny i zeszłoroczny; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wy¶lę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: przybliżone namiary -; fot.710639 fot.710640 fot.710641 fot.710642 [notatka: nie] [fotografie: tak];

710639
710640
710641
710642

ID 297 359 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Folusz, ścieżka pryrodnicza do Wodospadu, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG10; data zbioru: 19 lut 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie buk, grab, jodła, na bukowym obciętym pniu, 1 owocnik rozpostarto odgięty ok. 30 cm; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.908403 fot.908404 fot.908405 fot.908406 [notatka: nie] [fotografie: tak];

908403
908404
908405
908406

ID 302 375 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: las w okolicy rezerwatu Źródliska Jasiołki (szlak graniczny), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG34; data zbioru: 12 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z jodłą i in., bukowa kłoda, kilka owocników rozpostarto odgiętych; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001301; uwagi: fot.932352 [bf:833110] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 833110 ;

ID 327 523 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Puszcza Bukowa (Dolina Ponikwy), 1,8 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 5 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na bukowej kłodzie, rozpostarty z kapelusikami; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1110999 fot.1111000; sety; fot.1111001 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1110999
1111000
1111001

ID 328 347 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: 1 km na N-E od Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 2 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, na leżącym konarze buka, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Szustry, oddział 799, Gmina Sokolniki.; fot.1117905 fot.1117906 fot.1117907 fot.1117908 fot.1117909 fot.1117910 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1117905
1117906
1117907
1117908
1117909
1117910

ID 328 348 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: 2 km na S-W od Rakowa, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE46; data zbioru: 3 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na stojacym, suchym, złamanego pnia buka, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, Leśnictwo Marianka Siemieńska, oddział 99, Gmina Łęka Opatowska.; fot.1117916 fot.1117917 fot.1117918 fot.1117919 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1117916
1117917
1117918
1117919

ID 328 349 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: 1,9 km na W od Marianki Siemieńskiej, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE46; data zbioru: 3 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, na leżącej, połamanej gałęzi bukowej, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, Leśnictwo Marianka Siemieńska, oddział 98, Gmina Łęka Opatowska.; fot.1117924 fot.1117925 fot.1117926 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1117924
1117925
1117926

ID 341 111 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Stasiana (Stasianie na mapie)(góra Ostra), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 20 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo jodłowy z jaworem, grabem i in., leżąca kłoda bukowa, 2 owocniki w sąsiedztwie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1198654 fot.1198655 fot.1198656 fot.1198657 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1198654
1198655
1198656
1198657

ID 343 152 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Rezerwat Kamień nad Jaśliskami (okolice Lipowca), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 14 mar 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowo jodłowy i in., na leżącym bukowym drągu, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1211708 fot.1211709 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1211708
1211709

ID 351 976 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 2,3 km na SW od Dębogóry, AC12; data zbioru: 28 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na konarach Fagus sylvatica, rozpostarto-odgięty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1285974 fot.1285975 fot.1285976 fot.1285977 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1285974
1285975
1285976
1285977

ID 362 284 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, okolice Jagodna, 800 m. E od ośrodka Rangóry, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'36.1"N 19°24'31.6"E], DA95; data zbioru: 6 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na kłodzie buka przewieszonej nad wysychającym potokiem, 2 duże grupy i jedna mniejsza, część wyrastała z zeszłorocznych owocników lub nad nimi; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: wątek: [bf:1379727] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1379727 ;

ID 363 838 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 1,2 km SW od Leśniczówki Okno przy NE brzegu Jeziora Okunie, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 3 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na konarach wywrotów Fagus sylvatica, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1393191 fot.1393192 fot.1393193; zarodniki: 4,7-5,4 x 3,7-4,3 µm średnio 5,0 x 4,0 µm!, Q: 1,2-1,4 średnio 1,3!:; fot.1393194; sety:; fot.1393195 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1393191
1393192
1393193
1393194
1393195

ID 363 847 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Lilie Wodne w Barlineckim PK), 3,5 km SE od Moczydła, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC48; data zbioru: 26 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1393271 fot.1393272; Zarodniki: 4,4-5,4 x 3,4-4,3 µm średnio 4,9 x 3,8 µm!, Q: 1,2-1,5 średnio 1,3!:; fot.1393273; sety:; fot.1393274 fot.1393275 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1393271
1393272
1393273
1393274
1393275

ID 366 702 oznaczenie: Mensularia nodulosa; lokalizacja: Gdańsk- Św. Wojciech, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 19 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, kłody bukowe, Rozpostarty na długości kilku metrów; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 6 sty 2024; eksykat: BGF0011650; uwagi: fot.1418201 fot.1418202 fot.1418203 fot.1418204 fot.1418205 [fotografie: tak];

1418201
1418202
1418203
1418204
1418205

ID 372 975 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Buczynowe Wąwozy), 1,8 km NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 3 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie i konarach Fagus sylvatica, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1488954 fot.1488955; zarodniki: 3,9-5,8 x 3,5-4,7 -5,2! µm średnio: 4,9 x 4,1 µm!, Q: 1,0-1,4 średnio 1,2!: fot.1488956; sety w hymenium: fot.1488957 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1488954
1488955
1488956
1488957

ID 373 097 oznaczenie: Inonotus nodulosus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Kołowskie Parowy), 0,5 km E od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 6 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1490211 fot.1490212 fot.1490213; zarodniki: 3,8-4,9 x 3,2-4,2 µm średnio 4,3 x 3,8 µm!, Q: 1,1-1,3 średnio 1,2!: fot.1490214; sety w hymenium: fot.1490215 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1490211
1490212
1490213
1490214
1490215
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji