grzyby.pl
chronionyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· ochrona częściowa (II.42); b/wył. gosp. (§7.1)
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Antrodia ramentacea (Berk. & Broome) Donk

jamkówka kurczliwa
Antrodia Antrodia Antrodia AntrodiaAntrodiaAntrodia pulvinascensjamkokora rzędowa (Neoantrodia serialis)
GREJ: ID251503 (© autora fot.); copyright © by GREJ

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.42 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Na martwym drewnie drzew iglastych, najczęściej sosnowym, rzadziej świerkowym.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony