grzyby.pl
chronionyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· ochrona ścisła (I.45); b/wył. gosp. (§7.1)
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. et Pouzar

porojęzyk dębowy
Buglossoporus pulvinus (Pers.) Donk
Fomitopsidaceae Fomitopsidaceae Fomitopsidaceae FomitopsidaceaeFomitopsidaceaeAnomoporia bombycinagąbkowiec północny (Climacocystis borealis)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.45 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Na żywych, rzadziej na martwych, pniach dębu.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony