Antrodia sinuosa

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Antrodia crassa

Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Antrodia gossypium

Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Antrodia heteromorpha

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Antrodia malicola

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Antrodia pulvinascens

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Antrodia sordida

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Antrodia xantha

Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie