grzyby.pl

Amanita regalis (Fr.) Michael [🔉 a·ma·ni·ta *]

muchomor królewski
Amanita muscaria var. regalis (Fr.) Sacc. [🔉 a·ma·ni·ta *] · Amanita muscaria var. umbrina Fr. [🔉 a·ma·ni·ta *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Amanita regalis (muchomor królewski)
młody owocnik pod świerkiem
Amanita regalis (muchomor królewski)
grupa owocników pod świerkiem
Amanita regalis (muchomor królewski)
Amanita regalis (muchomor królewski)

owocnik

Amanita regalis (muchomor królewski)
Kapelusz żółtobrązowy, w centrum ciemniejszy; 50-150(200) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem rozpostarty; powierzchnia wilgotna lepka błyszcząca, sucha nieco błyszcząca, z koncentrycznie rozmieszczonymi białawymi łatkami; brzeg u starszych egzemplarzy prążkowany.

space

Trzon białawy do żółtawobiałego; 150-300 x 15-30 mm; pierścień wyraźny, biały; podstawa zgrubiała z wałeczkami kłaczków będących resztką osłony.

space

Pileus yellow-brown, darker in the centre; 50-150(200) mm broad, at first hemispheric, in age convex and plane; surface viscid when wet, shining; with concentric whitish warts; margin on maturity striate.

space

Stipe whitish to yellowish-white; 150-300 x 15-30 mm; ring distinct, white; stipe base clavate, with few woolly rings - veil remnants.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 9-12 x 6-9 µm.
Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, 9-12 x 6-9 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, od lata do jesieni, głównie w górskich lasach iglastych, pod świerkami lub jodłami, na łąkach wśród traw.
Not common. Summer-fall, solitary to gregarious, in coniferous forests, especially mountains spruce (Picea) forests.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🔴

Trujący.
Toxic.
Ujmowany często jako forma barwna muchomora czerwonego (Amanita muscaria). Podobnie zabarwiony jest muchomor plamisty (Amanita pantherina) u którego miąższ pod skórką kapelusza jest biały i ma wyraźnie obrzeżoną bulwiastą podstawę trzonu.
Sometimes treated as brown colour form of muchomor czerwony (Amanita muscaria). Similar colour has muchomor plamisty (Amanita pantherina) which has white flesh also below cap cuticle; stipe base got distinct marginate bulb.

wybrane okazy · selected collections

#3
00 08 14 - 1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Góry Bialskie/
#4
03 09 29 - 7
/Tatry, Słowacja, JEC 21/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.360 [5]
  • Michael, Hennig, Kreisel., 1975 — Handbuch fur Pilzfreunde 1. p.9 [18I]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1272]
    Amanita regalis (Fr.) Michael · synonimy: A. muscaria var. regalis Fr., A. muscaria var. umbrina (Fr.) Sacc.
    publikacje: Bujakiewicz 2004, Wojewoda i in. 2004, Kujawa 2005, Kujawa i Gierczyk 2007, Kujawa i Gierczyk 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Narkiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kujawa i in. 2016, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018 (as: A. muscaria var. regalis), Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a (as: Amanita muscaria var. regalis), Bartoszek i Mleczko 2019, Kujawa i in. 2019 (as: A. muscaria var. regalis), Narkiewicz i in. 2019

znaleziska Amanita regalis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AE-77 140952 AE-89 121635 BF-25 16119 BF-48 16156 BF-57 137117 DG-26 184256 DG-27 120868 179991 DG-37 150757 EG-09 76039 EG-28 44957 FG-20 71881 GC-01 210710

 ID16119  Amanita regalis; Kotlina Kłodzka, okolice Polanicy Zdrój, BF-25; 2005.07.07; Górski las świerkowy; trawa pomiędzy świerkami W grupie kilku owocników; leg. Piotr Perz; det. Piotr Perz; eksykat: TAK 20050708-002-PERZ, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID16156  Amanita regalis; Bielice - skraj południowy za zabudowaniami, Góry Bialskie, Sudety, BF-48; 2000.08,14; pobocze drogi w dolinie, pod świerkiem; ziemia grupa kilku sztuk; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 000814.1, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID44957  Amanita regalis; Kwiatoń k/Uścia Gorlickiego, woj. małopolskie, EG-28; 2006.09.05; las jodłowo - świerkowy z pojedynczymi drzewami liściastymi; na ziemi wśród ściółki znaleziono 1 owocnik; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK <2006-09-05 Amanita regalis>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Muchomor królewski
fot. 57747

 ID71881  Amanita regalis; Wołowiec, 3km S, Beskid Niski, FG-20; 2007.07.16; stary las jodłowy ze świerkiem i bukiem; na ziemi pośród ściółki i skąpego runa w grupie około 20 owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <2007-07-16 Amanita regalis>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Muchomor królewski
fot. 108367 fot. 108368 fot. 108369

 ID76039  Amanita regalis; Dzielec, pow. Jasło, gm. Cieklin, 2 km SW, EG-09; 2007.08.27; Las jodłowy z grabem i dębem; na gliniastej leśnej drodze, na odsłoniętej glebie, miejsce zacienione 3 młode owocniki w pobliżu siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach u zgłaszającego, <070827 Amanita regalis>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Muchomor królewski
fot. 118365

 ID120868  Amanita regalis; ok 3-4 km W Zubrzyca Górna, gmina Jabłonka, pow. nowotarski, woj. Małopolskie, DG-27; 2008.07.16; las świerkowo - jodłowy; na ziemi kilkanaście owocników pojedynczo na ok 100m2; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JG/1.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216302.jpg
fot. 216303.jpg
fot. 216304.jpg

 ID121635  Amanita regalis; Karkonosze, 300 m na N od Wielkiego Stawu - 1250mnpm, AE-89; 2008.08.10; Pod świerkami; na ziemi grupa 5 szt.; leg. Jacek Soboń; det. Czesław Narkiewicz; eksykat: nie KPN, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 218494 fot. 218495 fot. 218496 fot. 218497
muchomor królewski

ID137117 Amanita regalis; Koltina Kłodzka okolice Jodłowa, BF-57; 2009.07.07; Górski las świerkowy; W ziemi 4 owocniki w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 252787
N 50*10,322'
E 016*46,494'
699 m.npm

ID140952 Amanita regalis; Góry Izerskie, przy zielonym szlaku z przełęczy Szklarskiej na Rozdroże pod Cichą Równią, na łączniku między Górnym i Dolnym Duktem Końskiej Jamy, AE-77; 2009.07.29; przydrożna trawiasta skarpa, w otoczeniu borówka czarna, świerk; na ziemi grupa 17 owocników od młodziutkich do zaschniętych; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: współrzędne i wysokość nad poziomem morza:
N 50°50'04,37" E 15°25'00,45" ok. 960 m n.p.m.

Fotografie w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/263633.html

 ID150757  Amanita regalis; woj. Małopolskie, pow. Nowotarski, gm. Lipnica Wielka, DG-37; 2009.09.12; przy drodze na skraju młodnika świerkowego; na ziemi 3 owocniki; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Dorota Ziembla; eksykat: BGF/BF/APK/090912/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 288613

 ID179991  Amanita regalis; W Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-27; 2010.07.23; górski las iglasty świerkowo - jodłowy; na ziemi, wśród mchu trzy owocniki pojedynczo; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: eksykat przy zgłoszeniu ID: 120868, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 390276 fot. 390277

 ID184256  Amanita regalis; Lipnica Wielka, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-26; 2010.08.10; las iglasty świerkowy z domieszką jodły i buka; na ziemi jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JG/24.11.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 402930

 ID210710  Amanita regalis; 1,5 km na NW od Supraśla, 0,6 km E od Pólka, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2012.09.08; las iglasty (sosna, świerk); na ściółce 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/120908/0006, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 544509fot. 544510fot. 544511

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji