grzyby.pl
trujący

Amanita porphyria Fr. (1805)

muchomor porfirowy
Amanita porphyrea
Amanita Amanita Amanita AmanitaAmanitaporównanie, synonimy grupy gatunków (Amanita phalloides-virosa-verna-synonimy)muchomor królewski (Amanita regalis)
Amanita porphyria (muchomor porfirowy)
pokrój; 22.09.2001, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Amanita porphyria (muchomor porfirowy)
pokrój

opis

Amanita porphyria (muchomor porfirowy)
Kapelusz brązowoszary, czerwonawobrązowy, z fioletowym, purpurowym odcieniem; 50 – 80 (90) mm średnicy; tępo stożkowaty, z wiekiem wypukły do rozpostartego; brzeg gładki lub nieznacznie prążkowany; powierzchnia sucha, nieco lepka gdy wilgotna, gładka, jedwabista; łatki nieliczne, przylegające, duże, nieregularnie rozmieszczone, ciemne, barwy szarofioletowej.

space

Trzon jasnoszary, z wiekiem ciemnieje, brązowoszary z fioletowym odcieniem; 60 – 100 (150) x 5 – 15 mm, nasada bulwiasto zgrubiała, z obrzeżeniem uformowanym z resztek osłony; pełny, z wiekiem z pustym kanałem. Pierścień zwisający, od spodu szarofioletowy, z wierzchu jaśniejszy.

space

Pileus brown-grey, reddish-brown, with a violet, purple shade; 50 – 80 (90) mm in diameter; obtusely conical, with age convex to plane; margin smooth or slightly striate; surface dry, slightly viscid when moist, smooth, silky; with few adpressed, large, irregularly distributed warts, dark, grey-violet.

space

Stipe light grey, in age darkening, brown-grey with violet tint; 60 – 100 (150) x 5 – 15 mm, base bulbous-clavate, marginated by veil remains; solid, in age with a hollow channel. Ring pendulous, underneath grey-violet, top surface lighter.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki kuliste, gładkie, amyloidalne, 8 – 10 µm.

Spore print white. Spores globose, smooth, amyloid, 8 – 10 µm.

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają pojedynczo lub po kilka, od lata do jesieni w lasach szpilkowych, rzadziej liściastych, na kwaśnych glebach.

Common. Summer-fall, solitary or few together in coniferous forests on acid soils.

wartość

Słabo trujący.

Toxic.

uwagi

Do pewnego stopnia podobny do muchomor plamisty (Amanita pantherina) (ma +-równomiernie rozmieszczone białe łatki), muchomora twardawego (Amanita spissa) (ma trzon biały do jasnoszarego bez pochwy) i muchomor czerwieniejący (Amanita rubescens) (jego miąższ czerwienieje).

Pospolitym gatunkiem, różniącym się od muchomora porfirowego (Amanita porphyria) głównie jasną, cytrynowożółtą barwą, jest muchomor cytrynowy (Amanita citrina).

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20010922.11.01 - Amanita porphyria (muchomor porfirowy); Dolny Śląsk, lasy milickie
010922-11
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #8