red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Abortiporus fractipes (Berk. & M.A. Curtis) Gilb. & Ryvarden