grzyby.pl

Abortiporus biennis (Bull.) Singer

różnoporek dwuwarstwowy, innoporek dwuwarstwowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Abortiporus biennis (różnoporek dwuwarstwowy)
młody owocnik; 26.09.2008, Las pod Kołobrzegiem; copyright © by Tadeusz Twardy
Abortiporus biennis (różnoporek dwuwarstwowy)
widok owocnika z góry
Abortiporus biennis (różnoporek dwuwarstwowy)
hymenofor
Abortiporus biennis (różnoporek dwuwarstwowy)
Abortiporus biennis (różnoporek dwuwarstwowy)
XL
Abortiporus biennis (różnoporek dwuwarstwowy)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, parkach, alejach, na pniakach i pniach w nasadzie żywych drzew liściastych, np. jabłoni (Malus domestica).W lasach, parkach, alejach, na pniakach i pniach w nasadzie żywych drzew liściastych, np. jabłoni (Malus domestica).
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080926.1.tt - Abortiporus biennis (różnoporek dwuwarstwowy); Las pod Kołobrzegiem
080926-1
leg. Tadeusz Twardy
/Las pod Kołobrzegiem/ #5
znalezisko 20120822.1.rkz - Abortiporus biennis (różnoporek dwuwarstwowy); Dębszczyzna, gm.Strzyżewice, pow. lubelski, woj. lubelskie
120822-1
leg. Robert Kozak
/Dębszczyzna, gm.Strzyżewice, pow. lubelski, woj. lubelskie/ #3