grzyby.pl

Abortiporus biennis (Bull.) Singer

różnoporek dwuwarstwowy, innoporek dwuwarstwowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Abortiporus biennis (różnoporek dwuwarstwowy)
młody owocnik
Abortiporus biennis (różnoporek dwuwarstwowy)
widok owocnika z góry
Abortiporus biennis (różnoporek dwuwarstwowy)
hymenofor
Abortiporus biennis (różnoporek dwuwarstwowy)
Abortiporus biennis (różnoporek dwuwarstwowy)
XL
Abortiporus biennis (różnoporek dwuwarstwowy)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, parkach, alejach, na pniakach i pniach w nasadzie żywych drzew liściastych, np. jabłoni (Malus domestica).
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

#5
tt.080926-1
leg. Tadeusz Twardy
/Las pod Kołobrzegiem/
#3
rkz.120822-1
leg. Robert Kozak
/Dębszczyzna, gm.Strzyżewice, pow. lubelski, woj. lubelskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Abortiporus biennis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-75 353069 AB-93 114020 114007 AB-94 276280 AC-09 335876 AC-12 351981 BB-01 220665 116235 BE-81 361554 CC-15 353920 CC-85 299297 DD-95 308586 DE-35 361028 DE-46 363658 DE-54 335077 326014 DE-55 351187 362833 FE-57 347515 FG-02 363268 GC-11 230717

 ID114007  Abortiporus biennis; Puszcza Bukowa, 1,2 km na SW od Binowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2008.08.17; buczyna pomorska; na pniu powalonego starego buka pojedynczo i w pozrastanych grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/9.05.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Różnoporek dwuwarstwowy
fot. 200786 fot. 200787

omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/190315.html

 ID114020  Abortiporus biennis; Puszcza Bukowa, 1,8 km na S od Binowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2008.08.31; brzeg jeziora; na olchowych żerdziach w wodzie w pozrastanych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/9.05.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Różnoporek dwuwarstwowy
fot. 200827 fot. 200828

Omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/190315.html

 ID116235  Abortiporus biennis; Zachodniopomorskie, Kołobrzeg-Podczele 1,2 km SSE, BB-01; 2008.09.26; błotniste koryto cieku wodnego w borze świerkowym; na ziemi w pobliżu korzeni olszy 3 owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. Tadeusz Twardy; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/TK/9.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 205156 fot. 205157 fot. 205158

ID220665 Abortiporus biennis; 1 km S od Kołobrzeg-Podczele, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2013.08.31; skraj buczyny z domieszką dębów i iglastych,; na ziemi pod dębem na dukcie leśnej pojedynczy owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak - będzie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 590561 fot. 590562
Nadl. Gościno oddz. 30b/14i

 ID230717  Abortiporus biennis; około 0,5 km na E od Ciasnego, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-11; 2013.10.27; nielegalne wysypisko śmieci na niużytkach rolnych; na topolowej karpie masowo; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/131027/1000, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636003fot. 636004fot. 636005

ID276280 Abortiporus biennis; 1,6 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2011.09.17; śródleśne oczko wodne w buczynie; kłoda bukowa powalona nad oczkiem wodnym kilkanaście owocników, wyrastających szeregowo i dachówkowato, częściowo pozrastanych ze sobą; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 823405 fot. 823406

 ID299297  Abortiporus biennis; 1 km, E, Duszno (gmina Trzemeszno), pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-85; 2015.09.24; otoczony polami, ł±kami pas zadrzewienia (wierzby, krzewy) wzdłuż cieku (w 2015 ciek wyschnięty); u nasady pnia wierzby 2015 - 2 owocniki z dwóch stron tego samego pnia, 2016 - 1 owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003832, tak, z 2015 i 2016, notatka: nie
uwagi: 52°37'13.1"N 17°52'36.9"E

w dniu znalezienia w 2015:
widok ogólny
fot. 917875
owocnik 1
fot. 917876 fot. 917877 fot. 917878
owocnik 2
fot. 917879

wątek na bio-forum
https://www.bio-forum.pl/messages/33/787807.html

obserwacja 25.09.2016
widok ogólny
fot. 917880
owocnik
fot. 917881
wielkość orientacyjnie
fot. 917882

ID308586 Abortiporus biennis; Pawlikowice, 1 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2016.09.25; las mieszany, jodła, dąb, sosna.; na pniu liściastego, prawdopodobnie dębu kilka owocników obok siebie; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/878219.html
uwagi: fot. 960848

ID326014 Abortiporus biennis; 1 km W od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2019.09.14; bór sosnowy; na konarach i gałęziach pozostawionych po wycince wywróconego dębu grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 46" N i 19st 15' 36,3" E

fot. 1096279 fot. 1096280 fot. 1096281 fot. 1096282 fot. 1096283 fot. 1096284 fot. 1096285 fot. 1096286 fot. 1096287 fot. 1096288 fot. 1096289

ID335077 Abortiporus biennis; 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2020.08.16; fragment lasu z okresowym ciekiem wodnym -olchy, brzozy, graby, sosny; u podstawy pnia martwej brzozy grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 12" N i 19st 15' 12" E

fot. 1164268 fot. 1164269 fot. 1164270 fot. 1164271


30.08.

fot. 1164272 fot. 1164273 fot. 1164274

ID335876 Abortiporus biennis; prop. rez. Wapnica na krawędzi Doliny Iny, 3,7 km na S od Wapnicy, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC-09; 2020.09.19; łęg olszowo-jesionowy; na kłodzie Populus sp. w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1170398 fot. 1170399 fot. 1170400 fot. 1170401 fot. 1170402 fot. 1170403 fot. 1170404 fot. 1170405

ID347515 Abortiporus biennis; Dębszczyzna, pow. lubelski, woj. Lubelskie, FE-57; 2021.08.13; Las grabowo-dębowy; na ziemi dwa owocniki; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1249443.html
uwagi: fot. 1249471fot. 1249472

ID351187 Abortiporus biennis; 1 km NE od osady Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.10.14; podmokły las mieszany graniczący z olsem -olcha, topola, wiąz, sosna, świerk, brzoza; na gałęzi liściastego leżącej na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 56" N 19st 25' 26,5" E

fot. 1277817 fot. 1277818

ID351981 Abortiporus biennis; Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 2,3 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-12; 2021.10.28; grąd; na kłodzie Tilia sp. w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1286017 fot. 1286018 fot. 1286019 fot. 1286020
zarodniki: 4,7-6,9 x 3,2-4,8 µm (średnio 5,8 x 3,8 µm), Q: 1,3-1,9 (średnio 1,5)
fot. 1286021
sprzążki:
fot. 1286022

ID353069 Abortiporus biennis; 1.5km na zachód od Przemocza, Nadl. Kliniska, Leśnictwo Bącznik, oddział 359, pow. goleniowski, woj. Zachodniopomorskie, AB-75; 2021.10.17; Buczyna; sezonowo wysychający ciek wodny pojedynczo; leg. Jacek Drozda; det. Grażyna Domian; eksykat: tak, tak, wątek, notatka: tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1279444.html#POST351356fot. 1295919

ID353920 Abortiporus biennis; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2020.10.12; Zadrzewiona skarpa śródpolnego rowu; Pień jesionu Kilka owocników; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1302500 fot. 1302501 fot. 1302502 fot. 1302503 fot. 1302504 fot. 1302505 fot. 1302506 fot. 1302507 fot. 1302508 fot. 1302509

ID361028 Abortiporus biennis; 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2022.08.15; las liściasty -jesion, brzoza, klon, dąb i inne; na pniu powalonego dębu grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 50,5" N 19st 23' 21,5" E

fot. 1371496 fot. 1371497 fot. 1371498 fot. 1371499 fot. 1371500

26.08
fot. 1371501 fot. 1371502

ID361554 Abortiporus biennis; Zbiornik Bukówka od strony Miszkowic, przy stanowiskach wędkarskich między rzeką Złotną a Obozem Ornitologicznym, pow. Kamiennogórski, woj. Dolnośląskie, BE-81; 2022.09.01; Teren zalewowy z wierzbami, niska wegetacja.; Na żywych i umierających wierzbach Pojedynczo lub zrośnięte ze sobą; leg. bogdan mazur; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1367576.html
https://www.inaturalist.org/observations/133193387

fot. 1375656
100m SE wzdłuż jeziora od ujścia potoku Złotna

ID362833 Abortiporus biennis; 1 km SW od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.10.07; nieużytki rolne; pole gdzie zwożono i rozplantowano ziemię z pobliskiej budowy; na zagrzebanym w ziemi drewnie; w towarzystwie Pholiota gummosa dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0964 19,3858

fot. 1386079 fot. 1386080 fot. 1386081 fot. 1386082

ID363268 Abortiporus biennis; Krosno, cmentarz komunalny przy ul. Wyszyńskiego, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-02; 2022.08.02; alejka cmentarna z brzozą, lipą i in.; pnie po ściętych brzozach prawdopodobnie 2 grupy pozrastanych owocników na 2 pniakach; leg. Anna Hreczka; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: 02.08.2022
fot. 1388353 fot. 1388354 fot. 1388355

09.08.2022
fot. 1388356 fot. 1388357 fot. 1388358

19.08.2022
fot. 1388359 fot. 1388360 fot. 1388361

drugi pniak
fot. 1388362 fot. 1388363

16.09.2022 z obu pniaków
fot. 1388364 fot. 1388365 fot. 1388366 fot. 1388367 fot. 1388368

ID363658 Abortiporus biennis; 1,2 km W od wsi Kletnia; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.10.30; las mieszany -olcha, brzoza, świerk; na pozostawionych po wycince gałęziach olchowych kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1589 19,4736

fot. 1391572 fot. 1391573 fot. 1391574 fot. 1391575 fot. 1391576 fot. 1391577 fot. 1391578 fot. 1391579

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji