© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Robiąc rekonesans w pobliskim lesie natrafiliśmy na pierwsze Maślaki Żółte, Czerdniłaki Błyszczące i Żółciaka Siarkowego. Las liściasto-iglasty.