© fotografia została załączona przez informatora o grzybobraniu; z pytaniem o jej wykorzystanie poza ramami systemu monitorowania występowania grzybów grzyby.pl należy kontaktować się bezpośrednio z autorem fotografii a nie ze mną (kontaktu do autora zdjęcia zwykle nie posiadam)
Młoda żagiew łuskowata, świecznik rozgałęziony, uszaki bzowe, młode żółciaki siarkowe, młode zdrowe gęśnice wiosenne, czernidłak błyszczący.