fot. tp-DSC_0365s_1 (780×536) — copyright © by Tomasz Pachlewski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Volvariella surrecta (pochwiak grzybolubny)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

10.11.2008, Wrocław, Las Rędziński
copyright © by Tomasz Pachlewski