Tulostoma melanocyclum (berłóweczka rudawa)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID181366 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID209779 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID209779 (© autora fot.)

cechy makroskopowe

Tulostoma melanocyclum (berłóweczka rudawa)
Owocnik mały. Główka 5-10 mm [127], 7-12 mm [14] średnicy. Endoperydium jasne, początkowo oprószone, barwy słomkowej, szaroróżowej, żółtawej, z wiekiem białawe [127], popielatoochrowe, ocrhowordzawe, rdzawobrązowe, białe [14]; papierowatej konsystencji.

space

Ujście (perystom) rurowate, ciemne; rurka i otaczająca strefa rdzawobrązowa do czarniawobrązowej; często dość masywne.

space

cechy mikroskopowe

Tulostoma melanocyclum (berłóweczka rudawa)
Zarodniki kuliste, 4.5-5 µm (bez ornamentacji) [110], 5-6.5 µm, ornamentacja 0.2-0.5 µm [127], 5-6.5 µm, drobno kolczaste [14].

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.41 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID181366 (© autora fot.)
Rzadki. Ciepłe stanowiska piaszczyste wapienne. Owocniki pojawiają się od wiosny do późnej jesieni. Ponieważ są stosunkowo trwałe, to można je znajdować przez cały rok.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
Gatunek podobny do pospolitej berłóweczki zimowej (Tulostoma brumale), ta ma błoniaste egzoperydium i ciemniej zabarwione endoperydium - ochrowe do czerwonobrązowego lub ciemnobrązowego, ciemniejszy trzon, zarodniki większe, kolczaste.

wybrane okazy · selected collections

#15
06 06 24 - 11
leg. M. Jeppson, Adamcik, det. M. Jeppson
/Svaty Jan Moravski, Słowacja/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hansen, L., Knudsen, H., 1997 — Nordic Macromycetes vol. 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes. p.298 [110]
  • Sarasini, M., 2005 — Gasteromiceti epigei. p.374 [127]
  • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.105 [14]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4710]
    Tulostoma melanocyclum Bres. · publikacje: Łuszczyński 2000, Łuszczyńska i Łuszczyńki 2004, Stasińska 2008b, Tomaszewska i in. 2011, Kujawa i Gierczyk 2013, Łuszczyński i Tomaszewska 2014, Tomaszewska i in. 2012, Tomaszewska i in. 2015, Łuszczyński 2012, Kujawa i Gierczyk 2016, Kujawa i in. 2019, Gierczyk 2020b

znaleziska Tulostoma melanocyclum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

FE-23 181366 GC-01 209779

 ID181366  Tulostoma melanocyclum; Męćmierz k. Kazimierza Dolnego, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-23; 2010.11.14; Wschodnie zbocze g. Albrechtówka, Na piachu wśród roślinności zielnej. Pod jałowcem (Juniperus sp.); Suche, wapienne zbocze. 4 owocniki na powierzchni kilkunastu cm2. Brak innych owocników pomimo dokładnego przeszukania okolicy w promieniu kilkunastu metrów.; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BM/10.02.11, tak, notatka: Tak, INDEX 20101114-17; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: N51st18'37 E21st54'36)
Berłóweczka rudawa (pałeczka rudawa)

fot. 393802 fot. 393803 fot. 393804 fot. 393805 fot. 393806 fot. 393807 fot. 393808 fot. 393809 fot. 393810

 ID209779  Tulostoma melanocyclum; około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2012.01.09; nieużytkowane od dłuższego czasu wyrobisko pożwirowe, z rzadka naturalnie zalesione sosenkami; podłoże zwirowe, gęsto porośniete mchami kilkadziesiąt owocników w dwóch grupkach; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/120109/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 540664 fot. 540665

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji