Tulostoma kotlabae (berłóweczka czeska)

cechy makroskopowe

Tulostoma kotlabae (berłóweczka czeska)
Owocniki małe lub średnie. Główka kulista, 7-12 mm [127], do 13 mm [14] średnicy. Endoperydium jasne, białawe, szarobeżowe; cienkie, konsystencji pergaminu.

space

Ujście (perystom) rukowate, niskie, o równym brzegu; bez ciemnego zabarwienia wokół ujścia.

space

cechy mikroskopowe

Tulostoma kotlabae (berłóweczka czeska)
Zarodniki kulistawe, małe, brodawkowane, 5-6 µm [Pouzar 1958], 4.5-5.4(6) µm [Wright 1987], (3.5)3.9-4.6(5) µm, ze stożkowatymi brodawkami wysokości 0.2-0.5 µm [127], .

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.39 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rzadki. Ciepłe stanowiska piaszczyste. Owocniki pojawiają się od wiosny do późnej jesieni. Ponieważ są stosunkowo trwałe, to można je znajdować przez cały rok.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
Od podobnych gatunków: berłóweczki zimowej (Tulostoma brumale) i berłóweczki rudawej (Tulostoma melanocyclum) odróżnia się brakiem ciemnego zabarwienia wokół ujścia zarodników i jasną barwą główki.

wybrane okazy · selected collections

#18
06 06 24 - 7
leg. M. Jeppson, Adamcik, det. M. Jeppson
/Svaty Jan Moravski, Słowacja/
#4
06 06 23 - 2
leg. M. Jeppson
/Svaty Jan Moravski, Słowacja/
#4
06 09 29 - 14
leg. Marek Wołkowycki, det. Anna Kujawa
/okolice Suwałk/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Sarasini, M., 2005 — Gasteromiceti epigei. [127]
  • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). [14]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji