grzyby.pl

Tulostoma kotlabae Pouzar

berłóweczka czeska, pałeczka Kotlaby
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulostoma Tulostoma Tulostoma TulostomaTulostomaberłóweczka zimowa (Tulostoma brumale)berłóweczka rudawa (Tulostoma melanocyclum)
Tulostoma kotlabae (berłóweczka czeska)
24.06.2006, Svaty Jan Moravski, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski

cechy makroskopowe

Tulostoma kotlabae (berłóweczka czeska)
Owocniki małe lub średnie. Główka kulista, 7-12 mm [127], do 13 mm [14] średnicy. Endoperydium jasne, białawe, szarobeżowe; cienkie, konsystencji pergaminu.

Osłona zewnętrzna (egzoperydium) błoniasto-włóknista, jej resztki połączone z cząstkami podłoża pozostają w formie kołnierzyka trwałej i grubej krusty u podstawy główki.

Ujście (perystom) rukowate, niskie, o równym brzegu; bez ciemnego zabarwienia wokół ujścia.

Trzon 15-50 × 1-3 mm [127], 25-30 × 2 mm [14]; jasnożółtawe, barwy drewna, z wiekiem słomkowobiała; powierzchnia z drobnymi łuseczkami, z wiekiem naga; u postawy bulwiasty splot strzępek i podłoża.Owocniki małe lub średnie. Główka kulista, 7-12 mm [127], do 13 mm [14] średnicy. Endoperydium jasne, białawe, szarobeżowe; cienkie, konsystencji pergaminu.

space

Ujście (perystom) rukowate, niskie, o równym brzegu; bez ciemnego zabarwienia wokół ujścia.

space

cechy mikroskopowe

Tulostoma kotlabae (berłóweczka czeska)
Zarodniki kulistawe, małe, brodawkowane, 5-6 µm [Pouzar 1958], 4.5-5.4 (6) µm [Wright 1987], (3.5) 3.9-4.6 (5) µm, ze stożkowatymi brodawkami wysokości 0.2-0.5 µm [127], .

Włośnia o strzępkach 3-8 µm [127], 3-7 µm [14] średnicy; w septach niezgrubiała lub tylko z jednej strony; hialinowa.Zarodniki kulistawe, małe, brodawkowane, 5-6 µm [Pouzar 1958], 4.5-5.4 (6) µm [Wright 1987], (3.5) 3.9-4.6 (5) µm, ze stożkowatymi brodawkami wysokości 0.2-0.5 µm [127], .

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.39 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rzadki. Ciepłe stanowiska piaszczyste. Owocniki pojawiają się od wiosny do późnej jesieni. Ponieważ są stosunkowo trwałe, to można je znajdować przez cały rok.Rzadki. Ciepłe stanowiska piaszczyste. Owocniki pojawiają się od wiosny do późnej jesieni. Ponieważ są stosunkowo trwałe, to można je znajdować przez cały rok.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony
Od podobnych gatunków: berłóweczki zimowej (Tulostoma brumale) i berłóweczki rudawej (Tulostoma melanocyclum) odróżnia się brakiem ciemnego zabarwienia wokół ujścia zarodników i jasną barwą główki.Od podobnych gatunków: berłóweczki zimowej (Tulostoma brumale) i berłóweczki rudawej (Tulostoma melanocyclum) odróżnia się brakiem ciemnego zabarwienia wokół ujścia zarodników i jasną barwą główki.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060624.7.06 - Tulostoma kotlabae (berłóweczka czeska); Svaty Jan Moravski, Słowacja
060624-7
leg. M. Jeppson, Adamcik, det. M. Jeppson
/Svaty Jan Moravski, Słowacja/ #18
znalezisko 20060623.2.06 - Tulostoma kotlabae (berłóweczka czeska); Svaty Jan Moravski, Słowacja
060623-2
leg. M. Jeppson
/Svaty Jan Moravski, Słowacja/ #4
znalezisko 20060929.14.06 - Tulostoma kotlabae (berłóweczka czeska); okolice Suwałk
060929-14
leg. Marek Wołkowycki, det. Anna Kujawa
/okolice Suwałk/ #4