znalezisko 20051013.6.05 - Tarzetta catinus · dolina Bystrzycy, k. Wrocławia ·
łęg z olszą czarną
051013-9392
Tarzetta catinus
13.10.2005 · starsze owocniki
051013-9393
Tarzetta catinus
13.10.2005 · młody owocnik
051013-9395
Tarzetta catinus
13.10.2005 · młody owocnik
051013-9395_1
Tarzetta catinus
13.10.2005 · zewnętrzna powierzchnia i osłona
051013-9400
Tarzetta catinus
13.10.2005 · bardzo młody owocnik
051013-9402
Tarzetta catinus
13.10.2005 · widok z boku
051013-9564
Tarzetta catinus
13.10.2005 · outermost layer of excipulum with hyphae-like elongations, from fresh specimen, in IKI
051013-9565
Tarzetta catinus
13.10.2005 · outermost layer of excipulum with hyphae-like elongations, from fresh specimen, in IKI
051013-9566
Tarzetta catinus
13.10.2005 · asci, from fresh specimen, in IKI
051013-9567
Tarzetta catinus
13.10.2005 · asci, from fresh specimen, in IKI
051013-9568
Tarzetta catinus
13.10.2005 · ascus, from fresh specimen, in IKI
051013-9569
Tarzetta catinus
13.10.2005 · paraphyses, from fresh specimen, in IKI
051013-9570
Tarzetta catinus
13.10.2005 · ascus, from fresh specimen, in IKI
051013-9571
Tarzetta catinus
13.10.2005 · excipulum, tomentum, from fresh specimen, in lactophenol
051013-9572
Tarzetta catinus
13.10.2005 · asci, from fresh specimen, in lactophenol
051013-9573
Tarzetta catinus
13.10.2005 · ascus, from fresh specimen, in lactophenol