red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Suillus placidus

maślak wejmutkowy maślak łagodny
na stronie — owocnik · występowanie