Tx: 183
grzyby.pl

Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk.

szyszkowiec łuskowaty
Strobilomyces floccopus (Vahl) P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
pokrój
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
pokrój
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)

owocnik

Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Z uwagi na charakterystyczny wygląd gatunek łatwy do oznaczenia.
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Kapelusz szarobrązowy do szaroczarnego; powierzchnia popękana na grube łuski, ciemne, odstające, dachówkowato ułożone, pęknięcia pomiędzy łuskami znacznie jaśniejsze; 50-150(200) mm średnicy, półkulisty, z wiekiem poduchowaty; powierzchnia sucha, początkowo pokryta białą osłoną, jej resztki pozostają na brzegu kapelusza.

space

Trzon barwy kapelusza; 60-140 x 8-20 mm, równogruby; powierzchnia pokryta dużymi szarobrunatnymi kosmkami; pierścień białawy zanikający.

space

Pileus grey-brown to gray-black; surface cracked into thick scales, dark, projecting, imbricate, cracks between the scales considerably lighter-coloured; 50-150(200) mm in diameter, hemispherical, with age pulvinate; surface dry, initially covered with white veil whose remains are visible on the pileal margin.

space

Stipe concolourous with the cap; 60-140 x 8-20 mm, equal; surface covered with large grey-brown fibrils; the ring whitish, evanescent.

space

zarodniki

Wysyp zarodników brązowopurpurowy. Zarodniki kuliste do szerokoelipsoidalnych, z siateczkowatym urzeźbieniem, 10-13 x 8-10 µm.
Spore print brown-purple. Spores globose to broadly ellipsoid, with reticulate ornamentation, 10-13 x 8-10 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.3 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Rzadki. Owocniki wyrastają zwykle pojedynczo, w różnego typu lasach ale najczęściej w buczynach, częściej w górach; lipiec-listopad.
Rare. Sporocarps grow in summer, usually solitary, in various forest types, more common in the mountains.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalne są młode owocniki ale nie są smaczne i mają nieprzyjemną, watowatą konsystencję. W Polsce podlega ochronie gatunkowej.
Edible when young but not tasty and with unpleasant cottonwool consistency.

wybrane okazy · selected collections

#6
05 09 26 - 4
/Czechy, okolice Trzebonia/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2007a)[1268]Adamczyk (2007a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.[1268], Adamczyk (2009a)[1271]Adamczyk (2009a) Long-term qualitative changes of macrofungi in the light of geobotanical studies in the Babsk reserve. W: Holeksa J., Babczyńska-Sandek B., Wika S. (eds.). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 137-140.[1271], Bartnik et al. (2015)[1300]Bartnik et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym.[1300], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Bocian (2019)[1320]Bocian (2019) Strobilomyces strobilaceus (Basidiomycota, Boletales) na Pojezierzu Ińskim i Wałeckim (Polska północno-zachodnia).[1320], Bodziarczyk i Chachuła (2008)[1324]Bodziarczyk i Chachuła (2008) Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody ?Cisy w Serednicy? w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190[1324], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła (2016)[1364]Chachuła (2016) Aktualny stan wiedzy o grzybach chronionych w świetle zmienionych aktów prawnych i stwierdzonych nowych gatunków i stanowisk na terenie Pienińskiego Parku Narodowego.[1364], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Chachuła & Kujawa (2008)[1377]Chachuła & Kujawa (2008) Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały).[1377], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Chlebicki (2008)[1393]Chlebicki (2008) Grzyby nadrzewne Gorców.[1393], Domian (2010)[1419]Domian (2010) Ochrona gatunkowa grzybów.[1419], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich i Łyczek (2006)[1467]Friedrich i Łyczek (2006) Stan badań nad grzybami wielkoowocnikowymi Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 107[1467], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Grądziel i Różycki (2005)[1520]Grądziel i Różycki (2005) Poleski Park Narodowy. Poleski Park Narodowy, Urszulin.[1520], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Kałucka (2020)[1631]Kałucka (2020) Szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk.[1631], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Kołodziejczak (2010)[1667]Kołodziejczak (2010) Chronione i zagrożone grzyby Pojezierza Kaszubskiego oraz przyległych okolic.[1667], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883] (as: Strobilomyces floccopus), Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Markowska (2004)[1941]Markowska (2004) Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego. W: Nowak A., Spałek K. (red.). Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole: 185-198[1941], Miśkiewicz (2000)[1953]Miśkiewicz (2000) Rare, threatened and new for Poland macromycetes found in Bukowiec reserve (W Carpathians).[1953], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Nowak & Spałek (2001)[2016]Nowak & Spałek (2001) Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia.[2016], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Szczepkowski (2001)[3288]Szczepkowski (2001) Szyszkowiec łuskowaty.[3288], Szczepkowski (2006)[2293]Szczepkowski (2006) II warsztaty mikologiczne Rogów 2006 - "Macromycetes lasów Rogowskich".[2293], Szczepkowski & Byk (2010)[2325]Szczepkowski & Byk (2010) Nowe stanowiska podgrzybka tęgoskórowego Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quel. w Polsce.[2325], Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Świerkosz et al. (2018)[2408]Świerkosz et al. (2018) Nowe stanowiska grzybów makroskopijnych w Sudetach i na ich Przedgórzu.[2408], Trzeciak (2000)[2418]Trzeciak (2000) Stanowiska chronionych i rzadkich gatunków grzybów w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym.[2418], Trzeciak (2017)[2419]Trzeciak (2017) Ciekawsze gatunki grzybów z okolic Dębicy na Podkarpaciu.[2419], Wilga (2001)[2433]Wilga (2001) Szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces floccopus (Vahl. in Dan. ex Fr.) P. Karst. w regionie gdańskim (północna Polska). Acta Bot. Cassubica 2: 149-152[2433] (as: Strobilomyces floccopus), Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437] (as: S. floccopus), Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440] (as: S. floccopus), Wilga (2004f)[2445]Wilga (2004f) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes). W: Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (red.). Przyroda projektowanego rezerwatu "Dolina Mirachowskiej Strugi" na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Bot. Cassubica 4: 62-64[2445] (as: Strobilomyces floccopus), Wilga (2005c)[2449]Wilga (2005c) Wstępny wykaz gatunków macromycetes na obszarze rezerwatu przyrody "Wąwóz Huzarów" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Acta Bot. Cassubica 5: 183-186[2449], Wilga (2005f)[2452]Wilga (2005f) Interesujące grzyby wielkoowocnikowe Doliny Radości w Gdańsku-Oliwie. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Pismo Politechniki Gdańskiej 29: 31-32[2452] (as: S. floccopus), Wilga & Ciechanowski (2007)[2470]Wilga & Ciechanowski (2007) Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2470], Wilga & Wantoch-Rekowski (2008)[2471]Wilga & Wantoch-Rekowski (2008) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy).[2471], Wilga & Wantoch-Rekowski (2011)[2475]Wilga & Wantoch-Rekowski (2011) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody „Zamkowa Góra” w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie).[2475], Wilga & Wantoch-Rekowski (2015)[2484]Wilga & Wantoch-Rekowski (2015) Grzyb Elaphocordyceps longisegmentis (Ascomycota) w Dolinie Samborowo (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2484], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:34 1 znaleziska Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 107865 123156 289827 292903 AB89 346681 AB94 40459 42051 44135 45340 45481 46545 47599 110156 110640 111713 372824 BB01 44008 79428 BB96 130399 BC09 178887 BE62 361357 BE70 348082 CA68 172642 190757 218838 CA78 171267 CA89 138748 142995 170111 174597 CA97 116369 117897 119570 203059 CA98 206033 CA99 204248 CB07 77005 77610 190758 CB09 171291 CC00 179428 DA80 109519 111678 111990 114172 114925 141405 DA95 347167 359188 359669 DA96 346504 DB05 348899 361079 371136 DB06 173062 346308 346361 347664 348831 348850 359354 359511 359663 360216 370254 370865 371189 371594 DB16 238400 DB37 372059 DB69 81784 DD59 46683 DF22 24098 DF85 36824 DF86 169703 DF87 307992 DF92 201180 DF95 73696 307991 DF96 24083 DF98 157501 190474 DF99 196031 DG04 136982 179881 DG09 139521 DG24 145793 EB19 76685 EB60 346833 EE77 58319 EE78 150766 EE84 70863 EF81 196032 196033 EF88 30994 EF89 122014 EF90 76182 EF92 74544 111721 195758 EF93 110134 EF94 150773 EF98 45172 46276 EG08 75096 EG09 45171 112986 EG12 143071 EG13 150780 EG15 11035 75445 EG34 121186 EG35 121185 EG37 71858 FE95 86175 FF44 192103 FF53 374766 FF88 43334 FG20 122016 FG23 334313 369726 FG28 37026 FG35 326054 FG47 38837 107951 GC12 194867 GF01 192098

ID 11 035 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG15; data zbioru: 16 sie 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego (świerk, jodła, sosna, brzoza, dąb), ziemia, dwa owocniki; leg. det. Sebastian Pinczer; eksykat: -; uwagi: w lesie więcej stanowisk, owocniki w grupach po kilka, pod świerkami [notatka: tak] [fotografie: TAK, https://www.bio-forum.pl/messages/33/31414.jpg]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

ID 24 083 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: 4,5 km na S od wsi Koziniec/gmina Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF96; data zbioru: 26 lip 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk), w mchu, cztery owocniki w bliskiej odległości; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie - okazy porzucone przez; uwagi: fot.23891 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23891

ID 24 098 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF22; data zbioru: 3 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (sosna, świerk, dąb, brzoza, buk), u podstawy pniaka, na igliwiu, jeden owocnik; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: brak; uwagi: fot.23929 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23929

ID 30 994 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Swoszowa woj. małopolskie gm. Szerzyny pow. Tarnów, 2.5 km N od kościoła, EF88; data zbioru: 28 lip 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zbocze cienistego wąwozu, las mieszany - jodła, sosna, buk, grab, na ziemi pośród mchu, na dużej pochyłości terenu, Pojedynczo, w pobliżu jeszcze 2 stare owocniki; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Szyszkowiec łuskowaty; fot.33439 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

33439

ID 36 824 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Gmina Andrychów, Powiat Wadowice, DF85; data zbioru: 11 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, bukowo-jodłowo-grabowy, ziemia, Siedem owocników, jedna trójka i cztery pojedynczo oddalone od siebie max. 6m.; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/26.08.06; uwagi: W Beskidzie Małym Strobilomyces strobilaceus jest dosyć częsty,; w promieniu 10km od Wapiennika znam trzy stanowiska tego gatunku.; Przeważnie po kilkanaście owocników.; fot.44547 fot.44548 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

44547
44548

ID 37 026 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Rezerwat Cisy w Serednicy. Leśnictwo Wańkowa. Nadleśnictwo Brzegi Dolne, FG28; data zbioru: 26 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy, Na ziemi, Pojedynczo; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/PC/6.02.12; uwagi: Na obszarze Rezerwatu spotkałem rozproszonych, pojedynczo dziewięć owocników.; fot.44961 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

44961

ID 38 837 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Rezerwat Sine Wiry, FG47; data zbioru: 17 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: starodrzew bukowo-jodłowy w pobliżu koryta rzeki Wetliny, w mchu, trzy owocniki, w grupie (w tym jeden zniszczony); leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.48392 fot.48393 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

48392
48393

ID 40 459 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na SE od Glinnej, AB94; data zbioru: 31 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na ziemi, min. 15 owocników w róznym wieku pojedynczo i w grupkach; leg. Marzena Łyczek, det. Marzena Łyczek, Edyta Szopa; uwagi: fot.51032 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

51032

ID 42 051 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na N od Kołowa, AB94; data zbioru: 6 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna na krawędzi stoku doliny strumienia, na ziemi, w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Grazyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie; uwagi: fot.53370 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

53370

ID 43 334 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: las w okolicach Pruchnika, FF88; data zbioru: 3 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, m. in. buk i sosna, na ziemi, dwa pojedyncze owocniki; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.55251 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

55251

ID 44 008 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, Ustronie Morskie 5km SW, BB01; data zbioru: 20 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna w sąsiedztwie wilgotnego obniżenia terenu, pod starym pniakiem, 1 owocnik; leg. det. Tadeusz Twardy; eksykat: nie; uwagi: Ooo! Chciałem podmienić zdjęcia na mniejsze bo wydawało mi się, że nie chcą się otworzyć. Skończyło się na ich usunięciu! Czy jest możliwość ponownego ich umieszczenia? [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

ID 44 135 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,8 km na od Binowa, AB94; data zbioru: 19 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska w dolinie dawnego strumienia z luźnym odnowieniem jaworowym, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.56548 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

56548

ID 45 171 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 4 km E, EG09; data zbioru: 19 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na ziemi wśród ściółki, pojedynczo, 8 owocników; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Szyszkowiec łuskowaty; fot.58139 fot.58140 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58139
58140

ID 45 172 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 4 km W, EF98; data zbioru: 20 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły i sosny, na ziemi wśród ściółki, mchów i paproci, 2 owocniki w pobliżu siebie; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Szyszkowiec łuskowaty; fot.58144 fot.58145 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58144
58145

ID 45 340 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na NW od Dobropola, AB94; data zbioru: 26 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skarpie doliny strumienia, starodrzew bukowy, na ziemi przy korzeniach buka, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.58403 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58403

ID 45 481 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na SW od Szczecina Ploni, AB94; data zbioru: 30 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na ziemi, conajmniej 50 owocników pojednynczo i w grupach; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.58661 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58661

ID 46 276 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 4.5 km W, EF98; data zbioru: 3 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły i dębu, na ziemi wśród ściółki, 3 pojedyncze, stare owocniki w odległości kilkunastu m; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Szyszkowiec łuskowaty; fot.60009 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

60009

ID 46 545 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na SE od Kołowa, AB94; data zbioru: 9 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na ziemi, pojedynczo 7 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Grazyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie; uwagi: fot.60464 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

60464

ID 46 683 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: uroczysko Lipce k. Lipiec Reymontowskich, oddział 21, DD59; data zbioru: 19 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na ziemi, pojedynczy owocnik; leg. det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, u Kustosza bazy; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 47 599 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 na NW od Kołowa, AB94; data zbioru wadliwa: 2006.10.2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką pojedynczych grabów, na ziemi, pojedynczo i w grupkach, łacznie 11 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy); uwagi: fot.62219 [notatka: tak] [fotografie: tak];

62219

ID 58 319 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Północny stok Łysej Góry w pobliżu wsi Hucisko - Świętokrzyski Park Narodowy, EE77; data zbioru: 29 lip 2001; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan jodłowy, na ziemi, na brzegu leśnej ścieżki, pojedynczo; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak u mnie, zakonserwowany w słoiku; uwagi: grzyba znalazłem gdy byłem młodym ciekawym świata grzybów człowiekiem zbierałem do oznaczenia nowe dla mnie grzyby!, nieświadomym czynu, jeśli według kustosza bazy znalezisko rażąco narusza regulamin - proszę usunąć zgłoszenie; fot.81533 fot.81534 [notatka: tak - druga fotografia poniżej] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

81533
81534

ID 70 863 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: U podnóża wschodniej części Orla Góra, Morawica, woj. świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 8 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Starodrzew jodłowy z domieszką grabu zwyczajnego na stromym zboczu góry, w ściółce, głębiej podłoże wapienne, 8 owocników w różnych stadiach rozwojowych; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie; uwagi: Pierwsza wizyta w tym lesie i po raz pierwszy odnotowuję szyszkowca w tych okolicach. Znalezisko znajdowało się na wysokości ok. 260 m.npm Największy owocnik miał 16 cm średnicy kapelusza.; Współrzędne:; N = 50°44'12''; = 50,73668°; = 320114 m 1992!; E = 20°37'24,7''; = 20,62353°; = 614529 m 1992!; fot.106085; Siedlisko - starodrzew jodłowy z domieszką grabu zwyczajnego; fot.106086 fot.106087 fot.106088 fot.106089 fot.106090; Szyszkowiec łuskowaty - Strobilomyces strobilaceus [notatka: tak – zapis wideo] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

106085
106086
106087
106088
106089
106090

ID 71 858 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Tylicz, powiat nowosądecki, Małopolska 1 km. od strzelnicy jadąc od Krynicy na jedynej ?cie?ce po lewej, EG37; data zbioru: 16 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las świerkowy, na ziemi pod świerkami, pojedynczo w sumie 2 owocniki; leg. Marcin Gimiński, det. Sebastian Pintscher; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MG/15.10.07; uwagi: fot.108314 fot.108315 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

108314
108315

ID 73 696 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Rzyki Praciaki, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF95; data zbioru: 11 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna karpacka, wariant ubogi, na ziemi, trzy owocniki pojedynczo; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: nie; uwagi: N 49st47’12.1”; E 19st23’11.5”; H 581 m n.p.m.; Owocniki nie pierwszej świeżości; fot.112620 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

112620

ID 74 544 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Lasy nad rzeką Tarnawką, EF92; data zbioru wadliwa: 2007.07.16; 2007.08.15; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, na ziemi, w grupie; 3 stanowiska w obrębie 1 lasu (ok. 120 owocników łącznie); leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie; uwagi: Grzyby te spotykam w tym samym miejscu już 2 rok.; fot.114697 fot.114698 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

114697
114698

ID 75 096 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Biecz pow. Gorlice, 3 km W, EG08; data zbioru: 27 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: cienisty wąwóz w lesie jodłowym, na ziemi wśród ściółki iglastej, na podłożu gliniastym, 3 zejściowe, podsuszone owocniki w odległości kilku metrów od siebie; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Szyszkowiec łuskowaty; fot.116023 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

116023

ID 75 445 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG15; data zbioru: 26 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (jodała, świerk, sosna, dąb, jarząb, grab), na ziemi, kilka owocników; leg. det. Sebastian Pintscher; eksykat: nie; uwagi: stanowisko zgłaszane już wcześniej; fot.116898 [notatka: nie (opis stanowiska pochodzi z notatki sporządzonej dla innego znaleziska)] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

116898

ID 76 182 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Kobielnik, pow. Myślenicki, 300 m N od głównej, górnej drogi, EF90; data zbioru: 29 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Sosna, świerki, dęby, na ziemi, pod świerkami, w igliwiu, i na pniaku, na ostrym zboczu, w grupie 2 młode owocniki, 100 metrów od nich jeden owocnik; leg. det. Marcin Theman; eksykat: nie; uwagi: W sumie 3 owocniki, po raz pierwszy jestem w tym lesie.; fot.118688 fot.118689 fot.118690 fot.118691 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

118688
118689
118690
118691

ID 76 685 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Powiat Kętrzyn, gmina Kętrzyn.2 km na północ od miejscowości Pożarki, EB19; data zbioru: 21 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las świeży, pod świerkami, na ziemi, Dwa osobniki; leg. det. Przemysław Król; eksykat: Tak, wyśle; uwagi: fot.119661 fot.119662 [notatka: tak] [fotografie: tak];

119661
119662

ID 77 005 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Rezerwat Szczet Wieżycy, CB07; data zbioru: 9 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna., W ziemi, 5 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/30.06.08; uwagi: fot.120319 fot.120320 fot.120321 fot.120322 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

120319
120320
120321
120322

ID 77 610 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: rez. Szczyt Wieżycy, CB07; data zbioru: 15 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, ziemia, 5 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.121698 fot.121699 fot.121700 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

121698
121699
121700

ID 79 428 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, Ustronie Morskie 5km SW, BB01; data zbioru: 29 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , Pod starym pniakiem, Pojedynczy owocnik; leg. det. Tadeusz Twardy; eksykat: nie; uwagi: Zgłoszony do bazy w roku 2006 ID: 44008!. Tegoroczne znalezisko z tej samej lokalizacji.; fot.125858 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

125858

ID 81 784 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: 2 km S, Kajkowo k. Ostródy, warmińsko-mazurskie, DB69; data zbioru: 23 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły ciemny las liściasty, ubogie poszycie, w pobliżu bagno/ wysychające koryto rzeczki, zmurszałe gnijące liście (chyba), grupa kilkunastu szt.; leg. Piotr Lipko, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; uwagi: fot.130940 fot.130941; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

130940
130941

ID 86 175 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Jastkowice, rezerwat, FE95; data zbioru: 26 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: starodrzew : dąb, lipa , jodła , grab, na ziemi pośród murszejących gałęzi, pojedynczy osobnik; leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie; uwagi: foto; fot.139116 fot.139117 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

139116
139117

ID 107 865 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Kobielnik, gmina Myslenice, Małopolska, , , za ujęciem wody w lewo, pod górę 150 m; data zbioru: 31 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany buk, dąb, świerk, na ziemi, pojedyńczo; leg. det. Marcin Theman; eksykat: nie; uwagi: Znalezisko oddalone od zeszłorocznego o 300 metrów; fot.186203 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

186203

ID 107 951 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: 2,5 km WS Bereźnica Wyżna, gmina Solina, pow. leski, woj. podkarpackie, FG47; data zbioru: 13 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą buka, nielicznymi jodłami i świerkami, na poboczu lesnej drogi, na skraju bukowo-świerkowego zagajnika, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JG/21.08.08; uwagi: osoba tam zamieszkująca przekazała mi informację, że grzyby te występują w tym miejscu w dużych ilościach w okresie sierpnia; fot.186379 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

186379

ID 109 519 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA80; data zbioru: 15 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany sosna,buk,modrzew, W ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.190077 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

190077

ID 110 134 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: woj. Małopolskie, pow. bocheński, gm. Żegocina, Konice, EF93; data zbioru: 15 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, pojedyncze dęby, olcha nad brzegiem rzeki, na ziemi, 4 stanowiska w obrębie lasu (odpowiednio 1, 2, 1 i 4 owocniki); leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.191535 fot.191536 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

191535
191536

ID 110 156 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: 2,5km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 24 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, w pobliżu buki i pojedyncze dęby, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: fot.191606 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

191606

ID 110 640 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1400 m na SE od Glinnej, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 9 gru 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: szyszkowiec łuskowaty; fot.192759 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

192759

ID 111 678 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Gdańsk Dolina Zielona TPK, DA80; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk, W ziemi, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.195101 fot.195102 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195101
195102

ID 111 713 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 14 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: szyszkowiec łuskowaty; fot.195235 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195235

ID 111 721 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: woj. Małopolskie, pow. Limanowski, gm. Jodłownik, Knyszów, EF92; data zbioru: 25 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na ziemi, w obrębie całego lasu liczne stanowiska, w różnym oddaleniu od siebie, od 1 do kilkunastu (głównie starych) owocników każde; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: stanowisko zgłaszane wcześniej jako ID: 74544; fot.195255 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195255

ID 111 990 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo Złota karczma, DA80; data zbioru: 30 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk, W ziemi, 1 owocnik; leg. det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.195927 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195927

ID 112 986 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Biecz - Belna Górna pow. Gorlice, EG09; data zbioru: 10 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: cienisty zagajnik mieszany na stoku dolinki potoku, sosna, brzoza, dąb, grab, jodła, na ziemi wśród ściółki, kilka pojedynczych owocników; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Szyszkowiec łuskowaty; fot.198344 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

198344

ID 114 172 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok 300 m W od W końca ul. Niedżwiednik, w pobliżu strumyka płynącego wzdłuż Niedźwiedziej Drogi, oddz. 146, DA80; data zbioru: 13 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skarpa na granicy buczyny i łęgu olszowego., Na ziemi, 3 owocniki rosnące pojedynczo; leg. det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie; uwagi: fot.201077 fot.201078 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

201077
201078

ID 114 925 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK, DA80; data zbioru: 13 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, w ziemi, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.202474 fot.202475 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202474
202475

ID 116 369 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Ostrzycki las-Kaszuby, CA97; data zbioru wadliwa: ; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,świerk, na skarpie-brzegu jeziora, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.205515 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

205515

ID 117 897 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA97; data zbioru: 11 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stara buczyna, W ziemi, cztery owocniki na terenia rezerwatu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.209017 fot.209018 [notatka: tak u Marcina Wilgi] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209017
209018

ID 119 570 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki las-Kaszuby, CA97; data zbioru: 25 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, W ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.213043 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

213043

ID 121 185 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 4,5 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG35; data zbioru: 23 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd; pobocze drogi, na ziemi, pojedynczo; leg. Kamil Kędra, det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: gatunek chroniony; uwagi: Szyszkowiec łuskowaty, fot. GD; fot.217332 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

217332

ID 121 186 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 4,7 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG34; data zbioru: 25 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna karpacka; Las mieszany górski; Bk, Jd, na ziemi, pojedynczo; leg. Kamil Kędra, det. Kamil Kędra, Grażyna Domian; eksykat: gatunek chroniony; uwagi: Szyszkowiec łuskowaty, fot. GD; fot.217335 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

217335

ID 122 014 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Swoszowa gm. Szerzyny, pow. Tarnów, 2 km NE, EF89; data zbioru: 17 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: cienisty las mieszany - jodła, dąb, buk, na ziemi, kilka starych owocników w rozproszeniu; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Szyszkowiec łuskowaty; fot.219244 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219244

ID 122 016 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Wołowiec, gorlicki Beskid Niski, 2 km S, FG20; data zbioru: 17 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary, cienisty las bukowo - jodłowy, na ziemi wśród ściółki, jeden z owocników u podstawy rozsypującego się pniaka, kilka owocników w rozproszonej grupie; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Szyszkowiec łuskowaty; fot.219250 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219250

ID 123 156 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: pow. nowosądecki, wieś Królowa, las powyżej kościoła; data zbioru: 30 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany jodła, świerk, buk, grab, na ziemi w mchu, w grupie, 4 owocniki.; leg. det. Jurek Ruszel; eksykat: nie; uwagi: fot.221995 [notatka: nie] [fotografie: tak];

221995

ID 130 399 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Rez.Diabli Skok, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, BB96; data zbioru: 9 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las porastający źródliska, buk, dąb, sosna, na ziemi, cztery owocniki; leg. det. Robert Puciata; uwagi: fot.238354 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

238354

ID 136 982 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: ok 3 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow.żywiecki, woj. śląskie, DG04; data zbioru: 26 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na ziemi w trawie, mchu i wśród paproci, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.252532 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

252532

ID 138 748 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk Oliwa, CA89; data zbioru: 26 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd grab,sosna,brzoza, u korzeni grabu, jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.257405; N54*21,565'; E018*32,710'; 95 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

257405

ID 139 521 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: N Krzczonów, gmina Tokarnia, pow. myślenicki, woj. małopolskie, DG09; data zbioru: 2 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty z przewagą świerka i jodły , pojedyncze młode buki, na ziemi, jeden owocnik; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.260164 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

260164

ID 141 405 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Zielona TPK, DA80; data zbioru: 16 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,grab, W ziemi, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.264676; N 54*23,465'; E 018*33,129'; 81 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

264676

ID 142 995 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Gdańsk Oliwa koniec Doliny Samborowo TPK, CA89; data zbioru: 29 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb, w ziemi, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.268509 fot.268510; N 54*22,972'; E 018*32,945'; 95 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

268509
268510

ID 143 071 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: woj. Małpolskie, pow. limanowski, gm. Słopnice, góra Mogielica, EG12; data zbioru: 22 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, na ziemi, 4 owocniki; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.268856 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

268856

ID 145 793 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Żabnica Płone gm. Węgierska Górka pow. ŻywiecGrzyb, DG24; data zbioru: 21 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodłowo-bukowy, na ziemi, pojedynczo, parę( 3szt) w niewielkim oddaleniu od siebie; leg. det. Ryszard Taran; uwagi: Miejsce znaleziska Żabnica Płone gm. Węgierska Górka pow. ŻywiecGrzyb obserwowałem na tym stanowisku w sierpniu 2008r, ponownie w sierpniu 2009r.; Drugie stanowisko w 2009 r obserwowałem w sierpniu w Prusowie gmina Milówka pow. Żywiec; fot.275435 fot.275436 fot.275437 fot.275438; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

275435
275436
275437
275438

ID 150 766 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: woj. Świętokrzyskie, pow. Kielecki, gm. Nowa Słupia, Jeleniów, EE78; data zbioru: 19 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na ziemi, 2 młode owocniki; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.288655 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

288655

ID 150 773 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: woj. Małopolskie, pow. Brzeski, gm. Iwkowa, Iwkowa, EF94; data zbioru: 4 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką innych gatunków, na ziemi, 3 owocniki na 2 stanowiskach oddalonych od siebie o około 1 km; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.288687 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

288687

ID 150 780 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: woj. Małopolskie, pow. Limanowski, gm. Łukowica, Młyńczyska, EG13; data zbioru: 8 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na ziemi, 7 starych owocników; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.288713 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

288713

ID 157 501 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Jasienica (gmina Sułkowice), pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF98; data zbioru: 6 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty świerkowo-jodłowy, w igliwiu, wśród odłamków skalnych, w grupie (5 szt.); leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie; uwagi: owocniki tego gatunku w tej okolicy nie należą do rzadkości; fot.310493 fot.310494 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

310493
310494

ID 169 703 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Babica, pow. wadowicki, woj. małopolskie, DF86; data zbioru: 7 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bezpośrednio pod jodłami, sciółka/igliwie, pojedyncze egzemplarze; leg. det. Grzegorz Możejko; eksykat: nie; uwagi: Znalazłem 2 egzemplarze w dwóch oddalonych od siebie miejscach lasu. W zeszłym roku znalazłem ich trójkę w innym miejscu. Miejscowi nazywają je jodlaki/jedlaki i czasem zbierają bo grzyby "znikają"!.; Przybliżone miejsca znalezienia w tym roku:; 49 54 28,0 19 33 40,2 w stopniach, minutach, sekundach i ułamkach sekund; 49 54 17,9 19 33 33,8 w stopniach, minutach, sekundach i ułamkach sekund; Zdjęcia robiłem komórką.; fot.357962 fot.357963 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

357962
357963

ID 170 111 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Spacerowa Rynarzewo, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 11 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las świerkowy o charakterze górskim z domieszką buka, na poboczu drogi leśnej w ziemi, jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosława Wantoch -Rekowska; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.359361 [notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

359361

ID 171 267 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Koleczkowski młyn-Piekiełko, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA78; data zbioru: 16 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,grab, w ziemi, kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosława Wantoch -Rekowska; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.363395 fot.363396 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

363395
363396

ID 171 291 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Kleszczewo rezerwat Dolina Kłodawy, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB09; data zbioru: 21 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,dąb, w ziemi, kilkadziesiąt owcników w całym rezerwacie; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.363443 fot.363444 fot.363445 [notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Dolina Kłodawy] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

363443
363444
363445

ID 172 642 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Dolina Zagórskiej Strugi-planowant rezerwat, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA68; data zbioru: 5 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,olsza czarna, w ziemi, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.367867 fot.367868 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

367867
367868

ID 173 062 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Jagodnik k/Elbląga, na jeziorem Goplenica, pow. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB06; data zbioru: 7 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, na ziemi, kilkanaście pojedynczych osobników; leg. det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie; uwagi: fot.369090 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

369090

ID 174 597 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Gdańsk Oliwa dolina Radości, pow. gdański, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 14 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk, w ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.373644 [notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

373644

ID 178 887 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: około 4,5km na SE od Krajenki, pow. Złotów, woj. wielkopolskie, BC09; data zbioru: 1 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowy, na ziemi, pojedyńczy owocnik; leg. det. Andrzej Konopka; eksykat: brak; uwagi: charakterystyczne łuskowanie na kapeluszu fot.385822 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

385822

ID 179 428 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: około 5km na E od Krajenki, pow. Złotów, woj. wielkopolskie, CC00; data zbioru: 18 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las dębowy z domieszką buku, na ziemi, pojedyńczy owocnik; leg. det. Andrzej Konopka; eksykat: nie; uwagi: stanowisko oddalone jest od podanego wcześniej o około 500m ,znajduje się w innym oddziale leśnym; fot.388172 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

388172

ID 179 881 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: ok 3 km SE Czernichów, pow. żywiecki, woj. śląskie, DG04; data zbioru: 3 lip 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: owocnik; fot.390016; - stanowisko; fot.390017 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

390016
390017

ID 190 474 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Sułkowice, pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF98; data zbioru: 27 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-bukowy, na ziemi, kilkadziesiąt owocników w kilku miescach; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (przeslę fragment owocnika); uwagi: fot.439787 fot.439788 [notatka: nie] [fotografie: tak];

439787
439788

ID 190 757 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; • potwierdzenie ID171 267; lokalizacja: Piekiełko-Koleczkowo dolina Zagórskiej Strugi, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA68; data zbioru: 20 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,grab, w ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.441200; 189 m.npm.; Forma ochrony obszar Trójmiejskiego PK; http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.51178~18.32271&lvl=15&sp=point.54.51178_18.32271_20%20sierpnia%202011%20 40!.JPG [notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

441200

ID 190 758 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; • potwierdzenie ID77 610; lokalizacja: Rezerwat Przyrody Szczyt wieżycy Szymbark, pow. kartuski, woj. pomorskie, CB07; data zbioru: 21 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, w ziemi, dwa owocniki; leg. det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.441204 fot.441205; 218 m.npm.; Forma ochrony-Rezerwat Przyrody na obszarze Kaszubskiego PK; http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.22679~18.12567&lvl=15&sp=point.54.22679_18.12567_21%20sierpnia%202011%20 1!.JPG [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

441204
441205

ID 192 098 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: rezerwat Szum, gmina Józefów, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, GF01; data zbioru: 13 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór jodłowy z domieszką świerka i sosny, na ziemi, dwa owocniki (kilkaset metrów od siebie); leg. det. Małgorzata Kuszaj; uwagi: [bf:447022]; Owocniki rosły przy ścieżce dydaktycznej biegnącej wzdłuż rzeki Szum.; fot.447436 fot.447437 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 447022 ;

ID 192 103 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: ok. 2,5 km na NNE od wsi Hucisko, pow. rzeszowski, woj. podkarpacie, FF44; data zbioru: 23 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodłowa kępa w drzewostanie sosnowym, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Jakub Władyka; uwagi: [bf:447022]; Nadleśnictwo Głogów Małopolski, leśnictwo Hucisko; fot.447440 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 447022 ;

ID 194 867 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: 5 km S od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC12; data zbioru: 7 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las mieszany (świerk, dab, grab), na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MG/1.02.12; uwagi: fot.462333 fot.462334 fot.462335 fot.462336 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

462333
462334
462335
462336

ID 195 758 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: 530 m, pn-zach, Działy; w lesie Szykowskim, pow. Limanowski, woj. Małopolskie, EF92; data zbioru: 20 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na ziemi, 3 owocniki; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.466628 fot.466629 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

466628
466629

ID 196 031 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Zawadka, gm. Tokarnia, pow. myślenicki, woj. Małopolskie, DF99; data zbioru: 20 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowo-jodłowy z niewielką domieszką drzew liściastych, na ziemi, 2 owocniki; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.467696 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467696

ID 196 032 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Czasław, gm. Raciechowice, pow. myślenicki, woj. Małopolskie, EF81; data zbioru: 24 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty, na ziemi, 5 owocników; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: GPS: N 49°51,083' E 20°07,284'; fot.467699 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467699

ID 196 033 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Czasław, gm. Raciechowice, pow. myślenicki, woj. Małopolskie, EF81; data zbioru: 24 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty, na ziemi, 9 owocników; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: GPS: N 49°50,881' E 20°07,426'; fot.467702 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467702

ID 203 059 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: TPK Gdańsk Lasy Sopockie, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA97; data zbioru: 27 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,leszczyna,lipa, ziemia, 5 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MWR/6.12.12; uwagi: fot.508644 fot.508645 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

508644
508645

ID 204 248 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: rezerwat Jar Reknicy, pow. gdański, woj. pomorskie, CA99; data zbioru: 8 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką sosny, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE - rezerwat; uwagi: fot.513029 fot.513030 fot.513031 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

513029
513030
513031

ID 206 033 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Skrzeszewo Żukowskie, 1.9 km S, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA98; data zbioru: 23 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszkami, na ziemi, łącznie 18 owocników na niewielkim obszarze; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę; uwagi: część wyrwana i porzucona, jeden owocnik wzięty; fot.521762 fot.521763 fot.521764 fot.521765 fot.521766 [notatka: nie] [fotografie: tak];

521762
521763
521764
521765
521766

ID 218 838 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Dolina Zagórskiej Strugi Rumia, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA68; data zbioru: 11 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany nad potokiem o charakterze górskim,grab.olsza, ziemia, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.583643 [notatka: nie] [fotografie: tak];

583643

ID 238 400 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: 1,1 km NW, Weklice, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB16; data zbioru: 14 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las z przewagą buka, dom. dąb, osika, stok przy strumieniu, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Arkadiusz Sikora; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: fot.673643 [notatka: nie] [fotografie: tak];

673643

ID 289 827 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: 500 m W Przęsocin, pow. Policki, woj. zachodniopomorskie; data zbioru: 24 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, przewaga buczyny, na ziemi, 2 w grupie; leg. det. Sebastian Guentzel; uwagi: Nadl Trzebież, oddź. 849 fot.872169 fot.872170 [fotografie: tak];

872169
872170

ID 307 991 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: 1,5 km na NE, Kocierz Moszczanicki, pow. żywiecki, woj. ¶l±skie, DF95; data zbioru: 16 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-¶wierkowo-bukowy, przydrożna skarpa, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Rafał Bobrek; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.958446 fot.958447 [notatka: nie] [fotografie: tak];

958446
958447

ID 307 992 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: 1,5 km na E, Klecza Dolna, pow. wadowicki, woj. małopolskie, DF87; data zbioru: 19 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór jodłowy na stoku doliny potoku, na ziemi, dwa owocniki; leg. det. Rafał Bobrek; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.958452 fot.958453 fot.958454 [notatka: nie] [fotografie: tak];

958452
958453
958454

ID 326 054 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: 3 km SSW, Przybyszów, rezerwat przyrody, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG35; data zbioru: 13 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-bukowy, na ziemi, 2 osobniki w odległości około 3 m od siebie; leg. det. Michał Smoczyk; eksykat: nie; uwagi: rezerwat przyrody "Kamień nad Rzepedzią", stanowisko znalezione w trakcie badań briologicznych w rezerwacie; fot.1096939 fot.1096940 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1096939
1096940

ID 334 313 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: okolice Wisłoczka, gniazdo Jawornika, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG23; data zbioru: 26 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowy, tu także z jodłąd, na ziemi, pobocze leśnej drogi, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1159275 fot.1159276 fot.1159277 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1159275
1159276
1159277

ID 346 308 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Elbląg, Jelenia Dolina, ok. 30m na W od jez. Starego, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'12.5"N 19°29'38.6"E], DB06; data zbioru: 10 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy z dodatkiem olszy, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Wątek: [bf:1237831]; GPS:; Uwaga: owocnik zerwany omyłkowo jako inny gatunek. [notatka: tak] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1237831 ;

ID 346 361 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, okolice Jagodnika, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'19.4"N 19°28'54.4"E], DB06; data zbioru: 12 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z przewagą buka, graby, dęby, na ziemi, 4 owocniki - 1 większy, kilka m. dalej kolejne 2, b. młody w odległości ok. 50 m.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; fot.1239136 fot.1239137 fot.1239138 fot.1239139 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1239136
1239137
1239138
1239139

ID 346 504 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Elbląg, Wysoczyzna Elbląska, 900 m na N od jez. Starego, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'50.9"N 19°29'54.5"E], DA96; data zbioru: 17 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy z nielicznymi dodatkami (grab, świerk), na ziemi, 4 owocniki w rozproszeniu na odcinku 1,2 km; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Lokalizacja podana dla owocnika najbardziej wysuniętego na N pierwsze 2 zdjęcia!.; GPS:; fot.1240706 fot.1240707 fot.1240708 fot.1240709 fot.1240710 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1240706
1240707
1240708
1240709
1240710

ID 346 681 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Perłówkowa Buczyna), 0,4 km na NE od miejscowości Kozy, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB89; data zbioru: 19 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1242647 fot.1242648 fot.1242649 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1242647
1242648
1242649

ID 346 833 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: 1,4 km na południe od m. Buńki, pow. ostródzki, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE, EB60; data zbioru: 27 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, gleba przy powalonym buku, 2 owocniki w odl. 2 m; leg. det. Artur Jeżewski; eksykat: nie; uwagi: Nadl. Stare Jabłonki, wydz. 297f, 53°39'54.30N, 20°06'37,26E fot.1244218 fot.1244219 fot.1244220 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1244218
1244219
1244220

ID 347 167 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, ok. 1,5 km na NEE od ośrodka Rangóry, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'43.2"N 19°25'06.4"E], DA95; data zbioru: 7 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, na glebie, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; fot.1247549 fot.1247550 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1247549
1247550

ID 347 664 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Elbląg, Las Bażantarnia, przy czerwonym szlaku, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'35.5"N 19°28'28.0"E], DB06; data zbioru: 14 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, w okolicy sporo grabów, na glebie, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; fot.1250531 fot.1250532 fot.1250533 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1250531
1250532
1250533

ID 348 082 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Góry Sokole w pobliżu Krzyżnej Góry, pow. karkonoski, woj. dolnośląskie, BE70; data zbioru: 17 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, owocnik wyrwany i porzucony, 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Barbara Waldon-Rudzionek, det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie; uwagi: fot.1253739 [notatka: nie];

1253739

ID 348 831 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, okolice Jagodnika, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'12.3"N 19°28'52.3"E], DB06; data zbioru: 5 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las z przewagą buka, w okolicy świerki, Na zmurszałych resztkach pnia, prawdopodobnie świerku, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; fot.1259332 fot.1259333 fot.1259334 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1259332
1259333
1259334

ID 348 850 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'10.7"N 19°27'37.7"E], DB06; data zbioru: 7 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy, na glebie, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; fot.1259491 fot.1259492 fot.1259493 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1259491
1259492
1259493

ID 348 899 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska między Próchnikiem i Rangórami, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'13.6"N 19°25'52.2"E], DB05; data zbioru: 8 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-sosnowy, na glebie, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: GPS:; fot.1260034 fot.1260035 fot.1260036 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1260034
1260035
1260036

ID 359 188 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska między Jagodnem a Próchnikiem, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'25.5"N 19°25'51.0"E], DA95; data zbioru: 16 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na granicy buczyny i boru świerkowego, na ziemi, w mchach, 1 mały owocnik, przewrócony; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1352991 fot.1352992 fot.1352993 fot.1352994 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1352991
1352992
1352993
1352994

ID 359 354 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Elbląg, Wysoczyzna Elbląska, 600m NW od jez. Goplenica, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'53.6"N 19°27'37.1"E], DB06; data zbioru: 25 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na ziemi, na skarpie wąwozu, 8 owocników w niepełnym kręgu o śr, 1,5 m. i 2 niżej na zboczu wąwozu; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1355744 fot.1355745 fot.1355746 fot.1355747 fot.1355748 fot.1355749 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1355744
1355745
1355746
1355747
1355748
1355749

ID 359 511 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; • potwierdzenie ID347 664; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 60m. N od byłego mostka Elewów, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'29.8"N 19°28'06.9"E], DB06; data zbioru: 29 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na ziemi, na małej skarpie przy szlaku turystycznym, 1 owocnik, przewrócony; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Zgłaszam jako potwierdzenie pierwotnego stanowiska, bo odległość od niego ok. 400 m. - wg mnie za blisko, żeby zgłaszać jako nowe; fot.1357760 fot.1357761 fot.1357762 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1357760
1357761
1357762

ID 359 663 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, kilkanaście m. N od Pn skraju jez. Goplenica, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'43.5"N 19°28'06.1"E], DB06; data zbioru: 1 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na ziemi, przy spróchniałym pniaku, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1359654 fot.1359655 fot.1359656 fot.1359657 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1359654
1359655
1359656
1359657

ID 359 669 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; • potwierdzenie ID347 167; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, ok. 1,5 km NEE od ośrodka Rangóry, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'43.3"N 19°25'06.0"E], DA95; data zbioru: 3 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: - w tym samym miejscu z dokładnością do kilku m.! co pierwotne znalezisko; fot.1359699 fot.1359700 fot.1359701 fot.1359702 fot.1359703 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1359699
1359700
1359701
1359702
1359703

ID 360 216 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'53.7"N 19°28'47.6"E], DB06; data zbioru: 19 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na ziemi, piaszczyste podłoże, 1 mały owocnik wysuszony i 1 większy 200 m. dalej; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: ,; 54°10'50.5"N 19°28'37.0"E; fot.1364238 fot.1364239 fot.1364240 fot.1364241 fot.1364242 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1364238
1364239
1364240
1364241
1364242

ID 361 079 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 100 m. S od Zakrzewskiego Młynu, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'42.7"N 19°26'31.1"E], DB05; data zbioru: 14 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1371939 fot.1371940 fot.1371941 fot.1371942 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1371939
1371940
1371941
1371942

ID 361 357 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Pogwizdów, 1 km na południe od zabudowań, pow. jaworski, woj. Dolnośląskie, BE62; data zbioru: 5 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd środkowoeuropejski, Wapienne, gliniasto-piaszczyste, 3 owocniki; leg. det. Piotrek Jagodziński; uwagi: Owocniki rosły w niewielkim dołku w grądzie środkowoeuropejskim na skraju zadrzewień. Lasek pomiędzy miejscowościami Pogwizdów i Świny. fot.1374206 fot.1374207 [fotografie: tak];

1374206
1374207

ID 369 726 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: 500 m na południe od Rymanowa Zdroju, pow. Krosno, woj. Podkarpackie, FG23; data zbioru: 21 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły, na ziemi, 3 owocniki w grupie, obok jeszcze 2; leg. det. Janusz Słowiński; eksykat: tak, wyślę do kustosza; uwagi: fot.1452846 fot.1452847 fot.1452848 [notatka: [bf:1452801]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1452801 ;

ID 370 254 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Elbląg - Dąbrowa, 70 m. N od ul. Królewieckiej (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°11'09.9"N 19°27'40.3"E], DB06; data zbioru: 4 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty wielogatunkowy (Brz, Kl, Db, Gb, Lp i in.), na ziemi, 2 owocniki w wiązce; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1460029 fot.1460030 fot.1460031 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1460029
1460030
1460031

ID 370 865 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; • potwierdzenie ID347 664; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 350 m. NW od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'50.4"N 19°28'17.7"E], DB06; data zbioru: 20 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na ziemi, wśród uschniętych gałęzi, pojedynczo; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Miejsce oddalone od pierwotnego zgłoszenia o 500 m.; fot.1465805 fot.1465806 fot.1465807 fot.1465808 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1465805
1465806
1465807
1465808

ID 371 136 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; • potwierdzenie ID361 079; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 120 m. SE od Zakrzewskiego Młynu, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'40.5"N 19°26'34.1"E], DB05; data zbioru: 25 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak - pół owocnika, który złamał się przy robieniu zdjęć; uwagi: - 80 m. od pierwotnego zgłoszenia; fot.1469165 fot.1469166 fot.1469167 fot.1469168 fot.1469169 fot.1469170 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1469165
1469166
1469167
1469168
1469169
1469170

ID 371 189 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 200 m. SE od Świątyni Dumania, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'16.0"N 19°28'21.3"E], DB06; data zbioru: 26 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszkami (Brz, Db), na ziemi, 1 owocnik zejściowy; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: Owocnik z niemal całym hymenoforem wyjedzonym przez larwy/ślimaki, kapelusz zaatakowany przez innego grzyba, mimo to wg mnie widać cechy charakterystyczne gatunku.; fot.1469506 fot.1469507 fot.1469508 fot.1469509 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1469506
1469507
1469508
1469509

ID 371 594 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; • potwierdzenie ID347 664; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 60 m. N od b. Mostka Elewów, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'30.0"N 19°28'08.2"E], DB06; data zbioru: 7 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na pionowej skarpie przy ścieżce turystycznej, 3 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: 400 m. od pierwotnego zgłoszenia i 20 m. od potwierdzenia ID 359511; fot.1474593 fot.1474594 fot.1474595 fot.1474596 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1474593
1474594
1474595
1474596

ID 372 056 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; • potwierdzenie ID360 216; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 280 m. NNE od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'50.4"N 19°28'37.5"E], DB06; data zbioru: 15 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: - kilka m. od pierwotnego znaleziska; fot.1478738 fot.1478739 fot.1478740 fot.1478741 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1478738
1478739
1478740
1478741

ID 372 059 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Małdyty, 1,4 km. W, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie [53°55'07.0"N 19°42'56.1"E], DB37; data zbioru: 16 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na ziemi, 5 owocników (3 zauważone dopiero przy oglądaniu zdjęć); leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1478768 fot.1478769 fot.1478770 fot.1478771 fot.1478772 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1478768
1478769
1478770
1478771
1478772

ID 372 652 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; • potwierdzenie ID348 850; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 600-700 m. NEE od Leśniczówki Dębica, pow. m. Elblągd, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'11.8"N 19°27'38.7"E], DB06; data zbioru: 29 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na ziemi, 2 stanowiska po 3 owocniki w odległości ponad 100 m. od siebie oraz 40 i 180 m. od pierwotnego zgł.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: ,; 54°10'15.4"N 19°27'43.8"E; fot.1485057 fot.1485058 fot.1485059 fot.1485060 fot.1485061 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1485057
1485058
1485059
1485060
1485061

ID 372 824 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Osetno), 1,8 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 27 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.1486904 fot.1486905 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1486904
1486905

ID 373 001 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Elbląg - Dąbrowa, 370 m. N od Leśnictwa Dąbrowa, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°11'45.3"N 19°27'46.8"E], DB06; data zbioru: 8 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą buka, na karpie korzeniowej buka oblepionej gliną, 2 owocniki, zejściowe; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.1489277 fot.1489278 fot.1489279 fot.1489280 fot.1489281 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1489277
1489278
1489279
1489280
1489281

ID 374 766 oznaczenie: Strobilomyces strobilaceus; lokalizacja: Poręby Kupieńskie, pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie [50°09'50.2"N 21°49'32.3"E], FF53; data zbioru: 14 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mszysty las iglasty, jodłowy(z tego co pamiętam) z niewielką domieszką buka, na ziemi, rosły w takich mini czarcich kręgach, w sumie rosło kilkanaście sztuk; leg. det. Sebastian Bednarz; eksykat: NIE- gatunek chroniony; uwagi: W okolicznych lasach gatunek ma więcej stanowisk, ale to jest największe i mam je najlepiej udokumentowane. fot.1504921 fot.1504922 fot.1504923 fot.1504924 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1504921
1504922
1504923
1504924
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji