grzyby.pl
jadalnychronionyred listGREJ
· ochrona częściowa (II.3)
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr.) Berk.

szyszkowiec łuskowaty
Strobilomyces floccopus (Vahl.: Fr.) Karst.
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
26.09.2005, Czechy, okolice Trzebonia; copyright © by Marek Snowarski
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
pokrój
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
pokrój
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)

owocnik

Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Z uwagi na charakterystyczny wygląd gatunek łatwy do oznaczenia.
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)
Kapelusz szarobrązowy do szaroczarnego; powierzchnia popękana na grube łuski, ciemne, odstające, dachówkowato ułożone, pęknięcia pomiędzy łuskami znacznie jaśniejsze; 50 – 150 (200) mm średnicy, półkulisty, z wiekiem poduchowaty; powierzchnia sucha, początkowo pokryta białą osłoną, jej resztki pozostają na brzegu kapelusza.

space

Trzon barwy kapelusza; 60 – 140 x 8 – 20 mm, równogruby; powierzchnia pokryta dużymi szarobrunatnymi kosmkami; pierścień białawy zanikający.

space

Pileus grey-brown to gray-black; surface cracked into thick scales, dark, projecting, imbricate, cracks between the scales considerably lighter-coloured; 50 – 150 (200) mm in diameter, hemispherical, with age pulvinate; surface dry, initially covered with white veil whose remains are visible on the pileal margin.

space

Stipe concolourous with the cap; 60 – 140 x 8 – 20 mm, equal; surface covered with large grey-brown fibrils; the ring whitish, evanescent.

space

zarodniki

Wysyp zarodników brązowopurpurowy. Zarodniki kuliste do szerokoelipsoidalnych, z siateczkowatym urzeźbieniem, 10 – 13 x 8 – 10 µm.

Spore print brown-purple. Spores globose to broadly ellipsoid, with reticulate ornamentation, 10 – 13 x 8 – 10 µm.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.3 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Rzadki. Owocniki wyrastają latem, zwykle pojedynczo, w różnego typu lasach, na glebach kwaśnych, częściej w górach.

Rare. Sporocarps grow in summer, usually solitary, in various forest types, more common in the mountains.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalne są młode owocniki ale nie są smaczne i mają nieprzyjemną, watowatą konsystencję. W Polsce podlega ochronie gatunkowej.

Edible when young but not tasty and with unpleasant cottonwool consistency.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050926.4.05 - Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty); Czechy, okolice Trzebonia
050926-4
/Czechy, okolice Trzebonia/ #6