fot. ok-strobilomyces_strobilaceus_1 (679×520) — copyright © by Darek Karasiński
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Strobilomyces strobilaceus (szyszkowiec łuskowaty)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.08.2005
copyright © by Darek Karasiński