fot. mn-drevomorka_lesni_1 (618×520) — copyright © by Milan Novotný
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Serpula himantioides (stroczek leśny)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.10.2001, Zámecký vrch, Czechy
copyright © by Milan Novotný