fot. mj-SerpulaHimantioides_F022_11 (470×400) — copyright © by Mírek Junek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
Serpula himantioides (stroczek leśny)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Czechy
copyright © by Mírek Junek