fot. jk-drevomorka_lesni_3 (754×480) — copyright © by Jiři Kovač
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cortinarius balteatocumatilis R. Hry. ex P.D. Orton

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.09.1997, park Trutnov, Czechy
copyright © by Jiři Kovač