Russula violeipes (gołąbek fioletowonogi)
Russula violeipes (gołąbek fioletowonogi)
kapelusze i trzony
Russula violeipes (gołąbek fioletowonogi)
kapelusze i trzony
Russula violeipes (gołąbek fioletowonogi)
kapelusze i trzony
Russula violeipes (gołąbek fioletowonogi)
spores washed from lamellae, in Melzer (100x/1.25 Phv Zaiss planachromat., Oil.im., green interf. filter)

owocnik

Russula violeipes (gołąbek fioletowonogi)
Kapelusz bardzo zmiennej barwy cytrynowożółty, zielonożółty, oliwkowożółty, z domieszkami fioletu, karminowego, fiołkowego; rzadziej kremowy; wypukły, z wiekiem szeroko rozpostarty do wklęsłego; 35-70(110) mm średnicy; brzeg ostry, równy, nieprążkowany; skórka przyrośnięta, młoda w dotyku woskowa, delikatnie zamszowata, nieco błyszcząca.

space

Trzon biały, zwykle nabiegły jasnocytrynowo, purpurowofioletowo, brudnokarminowo; powierzchnia oszroniona; 35-70 x 15-20 mm, zwykle pośrodku zgrubiały i z zaostrzoną postawą; wnętrze pełne, u starych egzemplarzy gąbczaste i komorowate.

space

zarodniki

Wysyp jasnokremowy, białokremowy. Zarodniki kulistawe, siateczkowato-grzebieniaste, brodawki tępe, grzebienie różnej długości; 6.5-9 x 6-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki. Gatunek ciepłolubny, częściej występuje na zachodzie Europy. Owocniki wyrastają w lasach liściastych i iglastych, od lipca do października.
Rare. Likes warm habitats, could be found in decidious and coniferous forests summer-fall.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny[105] (bardzo smaczny[2]).
Edible.
Podobne, pokrewne gatunki to: gołąbek pięknobarwny (Russula amoenicolor) - mający szereg form: purpurową do brązowofioletowej, formy zielonoliwkowe i pośrednie;

space

Wyróżniają je reakcje makrochemiczne z fenolem i FeSO4.

wybrane okazy · selected collections

#2
02 07 05 - 1
leg. Marek Snowarski
/Choceò, Czechy/
#15
02 06 22 - 2
leg. Marek Snowarski
/Dolina Odry-Oławy/
#10
05 08 24 - 3
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/
#5
01 09 09 - 2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Skirgiełło A., 1991 — Flora Polska. Grzyby. Tom XX. Gołąbek (Russula). [20]
  • Michael, Hennig, Kreisel., 1983 — Handbuch fur Pilzfreunde 5. Milchlinge und Taublinge (2 Auf. 1983) [18V]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? [2]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Russula violeipes na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 297101 DA-80 140155 DE-55 300367 DE-95 317873 EF-98 39315 EG-08 39311 EG-09 38765 EG-19 75123

 ID38765  Russula violeipes; Biecz, pow. Gorlice, 2.5 km E, EG-09; 2006.08.05; las mieszany z udziałem dębu, grabu, lipy i sosny; na ziemi wśród grubej ściółki liściastej i skąpej roślinności pojedynczo i grupkami po kilka sztuk. 2 stanowiska oddalone od siebie o ok. 300m, po kilka do kilkunastu owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-05 Russula violeipes>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Gołąbek fioletowonogi
fot. 48268

 ID39311  Russula violeipes; Biecz, pow. Gorlice, 2.5 km W, EG-08; 2006.08.13; Las jodłowy z domieszką drzew liściastych; Na ziemi wśród ściółki jedno stanowisko, kilkanaście pojedynczych owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-13 Russula violeipes>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Gołąbek fioletowonogifot. 49311

 ID39315  Russula violeipes; Racławice k/Biecza, pow. Gorlice, 2 km S, EF-98; 2006.08.13; Las mieszany z przewagą jodły i dębu; na ziemi wśród grubej ściółki liściastej przeważnie pojedynczo, ponad 20 owocników na 2-3-arowym stanowisku; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-08-13 Rac Russula violeipes >, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Gołąbek fioletowonogifot. 49314

 ID75123  Russula violeipes; Bodaki - Beskid Niski, pow. Gorlice, 2 km SW, EG-19; 2007.08.28; stary las bukowy z domieszką brzozy, grabu i sosny; na ziemi wśród ściółki i skąpej roślinności, na gliniasto - kamienistym podłożu, najliczniej w pobliżu ścieżek i dróg leśnych grupkami po kilka owocników w pobliżu; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego, <070828 Russula violeipes>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Gołąbek fioletowonogi
fot. 116114

ID140155 Russula violeipes; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK Dębi żleb, DA-80; 2009.08.04; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; w ziemi 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak http://www.mirki.kaszuby.pl/Grzyby_TPK.index.html
uwagi: fot. 261954
N 54*23,061'
E 018*33,132'
69 m npm

ID297101 Russula violeipes f. citrina; Puszcza Bukowa, 1,6 km na E od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.07.28; buczyna; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/863125.html

ID300367 Russula violeipes; 1,3 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.07.26; liściasty brzeg lasu -gł.graby; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Ala Mikołajczyk; eksykat: tak, u Ali Mikołajczyk, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 24,5" N i 19st 23' 33" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/877745.html

ID317873 Russula violeipes; Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2016.09.16; Las bukowy; na ziemi kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Alina Mikołajczyk; eksykat: u Ali, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/966863.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/966866.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/966862.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji