grzyby.pl
wyborny jadalny

Russula vesca Fr.

gołąbek wyborny, gołąbek jadalny
Russula vesca (gołąbek wyborny)
pod sosnami; 11.07.1998, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Russula vesca (gołąbek wyborny)
pod sosnami, mokre po deszczu
Russula vesca (gołąbek wyborny)
pod sosnami, mokre po deszczu
Russula vesca (gołąbek wyborny)
grupa owocników w porośniętej trawą dębinie
Russula vesca (gołąbek wyborny)
w trawie, na poboczu drogi, pod świerkami; licznie
Russula vesca (gołąbek wyborny)
owocnik z buczyny
Dość łatwy do rozpoznania nieduży, ale o masywnym krępym pokroju, mięsnoróżowej barwy kapelusza, łagodny w smaku, miąższ ma twardy i jędrny.

owocnik

Russula vesca (gołąbek wyborny)
Kapelusz mięsnoczerwony, cielistoczerwony, środek ciemniejszy lub jaśniejszy; często z odcieniami brązowym, lila, różowym, purpurowym, barwy czerwonego wina; często miejscami wyblakły żółtawy, izabelowaty, białawy; z wiekiem może przyjmować barwę zielonkawą, orzechową, szarawą z plamami różowolila lub ochrowymi lub ulegać całkowitemu odbarwieniu; 50 – 100 mm średnicy, masywny, jędrny; półkulisty z wiekiem szeroko rozpostarty i z wklęśnięciem w środku. Brzeg kapelusza tępy, gładki, u starszych egzemplarzy może być słabo i krótko karbowany i pozbawiony skórki na szerokość do 2 mm. Skórka sucha, matowa, prawie gładka, wilgotna połyskliwa, często promieniście żyłkowana; daje się zedrzeć do połowy kapelusza; u starszych egzemplarzy nie dochodzi do brzegu kapelusza odsłaniając miąższ.

space

Trzon zwykle krótki, 40 – 70 (105) x 10 – 30 mm, cylindryczny lub zwężony u podstawy; bardzo ścisły, jędrny i twardy, z wiekiem wewnątrz komorowaty i watowaty; biały, czasem z wiekiem nabiegły jasnoróżowo i u podstawy kremowy lub beżowy; gładki z wiekiem mączysty i chropowaty.

space

Pileus light flesh-red coloured, centrally darker or lighter; often with brown, lilac, pink, purple, vinaceous tints; often with spots of faded yellowish, whitish; with age may assume greenish, nutty, greyish colours spotted pink-lilac or ochraceous or become entirely discoloured; 50 – 100 mm in diameter, massive, firm; hemispherical with age planoconvex and umbilicate. Margin of the cap obtuse, smooth, in older specimens can be weakly and shortly crenate and lacking cuticle up to 2 mm. Cuticle dry, dull, near smooth, somewhat glossy when moist, often radially venose; peelable up to half way from the margin; in older specimens does not reach the margin leaving uncovered flesh.

space

Stipe usually short, 40 – 70 (105) x 10 – 30 mm, cylindrical or tapered at the base; very compact, firm and tough, in age chambered and stuffed; white, sometimes with age somewhat pale pink and at the base creamy or beige; smooth, with age mealy and rough.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki krótko elipsoidalne, drobno i rzado brodawkowane, 6 – 9 x 5 – 6.5 µm.

Spore print white. Spores shortly ellipsoid, finely and sparsely verrucose, 6 – 9 x 5 – 6.5 µm.

występowanie

Dość częsty. Owocniki wyrastają, zwykle pojedynczo, rzadziej w grupach po kilka, latem i jesienią, w lasach iglastych i liściastych.

Common. Summer-fall, solitary or in groups of few, in coniferous and deciduous forests.

wartość

Dobry grzyb jadalny.

Edible and choice.

gatunki podobne

Podobny pokrój ale zielonooliwkową barwę ma gołąbek oliwkowozielony (Russula heterophylla) - jej blaszki, w pobliżu trzonu ma blaszki poprzecznie połączone ze sobą.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20010922.2.01 - Russula vesca (gołąbek wyborny); Dolny Śląsk, lasy milickie
010922-2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #1
znalezisko 20050802.4.05 - Russula vesca (gołąbek wyborny); okolice Kościerzyny
050802-4
/okolice Kościerzyny/ #5
znalezisko 20050802.8.05 - Russula vesca (gołąbek wyborny); okolice Kościerzyny
050802-8
/okolice Kościerzyny/ #2
znalezisko 20021006.4.02 - Russula vesca (gołąbek wyborny); okolice Milicza
021006-4
leg. Marek Snowarski
/okolice Milicza/ #7