znalezisko 20010909.2.01 - Russula violeipes (gołąbek fioletowonogi) · Dolny Śląsk, lasy milickie · (leg. det. Marek Snowarski)
010902-29
Russula violeipes (gołąbek fioletowonogi)
kilka owocników w buczynie
010902-30
Russula violeipes (gołąbek fioletowonogi)
widok od spodu; kilka owocników w buczynie
010902-31
Russula violeipes (gołąbek fioletowonogi)
kilka owocników w buczynie
010902-32
Russula violeipes (gołąbek fioletowonogi)
widok od spodu; kilka owocników w buczynie
020206m-13-17(b73.81-84).010909.2.2000
Russula violeipes (gołąbek fioletowonogi)
spores washed from lamellae, in Melzer (100x/1.25 Phv Zaiss planachromat., Oil.im., green interf. filter)