grzyby.pl
jadalny

Russula virescens (Schaeff.) Fr.

gołąbek zielonawy, "gołąbek zielonkawy"
Russula virescens (gołąbek zielonawy)
12.08.2005, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Russula virescens (gołąbek zielonawy)
Russula virescens (gołąbek zielonawy)
w trawie pod bukami, jedna sztuka

opis

Russula virescens (gołąbek zielonawy)
Kapelusz jasno do ciemnozielonego, białawogrynszpanowy, ku brzegom jaśniejszy mlecznozielonkawy; 60 – 120 (150) mm średnicy, początkowo kulisty, potem rozpostarty do wklęsłego; powierzchnia matowa, sucha, mączysta, często spękana na drobne poletka zwłaszcza ku brzegowi kapelusza, skórka silnie zrośnięta z kapeluszem; brzeg ostry, potem tępy, z wiekiem falisty lub promieniście popękany, stary krótko i grubo karbowany; miąższ w kapeluszu gruby, zwarty.

space

Trzon białawy; krępy, 20 – 100 x 20 – 40 mm, cylindryczny lub rozdęty, pełny, z wiekiem watowaty; powierzchnia sucha, biało oprószona u szczytu.

space

Pileus light to dark green, whitish-verdigris, towards the margins lighter milky-greenish; 60 – 120 (150) mm in diameter, initially globose, later plane to depressed; surface dull, dry, farinaceous, often cracked into small patches, particularly towards the margin of the cap, cuticule unseparable from cap flesh; margin sharp, later obtuse, in age undulating or radially split, old shortly and thickly striate; flesh in the cap thick, solid.

space

Stipe whitish; thickset, 20 – 100 x 20 – 40 mm, cylindrical or clavate, solid, stuffed at maturity; surface dry, white pruinose in apex.

space

zarodniki

Wysyp zarodników kremowy jasny, prawie biały. Zarodniki szeroko elipsoidalne do okrągławych, brodawkowane bez lub z większą liczbą łączników, 6 – 9 x 5 – 7 µm.

Spore print pale cream or almost white. Spores broadly ellipsoid, subglobose, with warts not connected or more or less connected, 6 – 9 x 5 – 7 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, zwykle pojedynczo, głównie w lasach liściastych pod bukami i dębami, rzadko w iglastych.

Common. Almost always solitary, summer-fall, in hardwood forests, under beech or oak trees.

wartość

Dobry grzyb jadalny. Uważany za bardzo smaczny.

Edible and tasty.

uwagi

Gatunek o bardzo charakterystycznym wyglądzie dzięki swojej barwie i drobnym spękaniom kapelusz - wyróżnia się wśród innych gołąbków. Podobnie jak i inne grzyby o zielonawej barwie kapelusza może być, przy pewnym poziomie ignorancji, mylony z muchomor zielonawy (Amanita phalloides).

Specie very characteristic among other Russulas thanks to its areolate cap surface and its colour. As other greenish cap mushrooms could be mistaken (in persons with some level of ignorance) with muchomor zielonawy (Amanita phalloides).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050812.14.05 - Russula virescens (gołąbek zielonawy); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
050812-14
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #5
znalezisko 20050824.8.05 - Russula virescens (gołąbek zielonawy); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
050824-8
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #5
znalezisko 20060919.8.06 - Russula virescens (gołąbek zielonawy); okolice Rogowa
060919-8
/okolice Rogowa/ #1
znalezisko 20010909.1.01 - Russula virescens (gołąbek zielonawy); Dolny Śląsk, lasy milickie
010909-1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #1