grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Ramaria rufescens (Schaeff.) Corner

koralówka czerwonawa
Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariaPhaeoclavulina decurrensRamaria varians