jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Ramaria rufescens (Schaeff.) Corner

koralówka czerwonawa