GREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Ramaria eumorpha (P. Karst.) Corner

koralówka sosnowa gałęziak sosnowy
na stronie — występowanie · znaleziska