grzyby.pl
niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst.

gęstoporek cynobrowy
Pycnoporus cinnabarinus (gęstoporek cynobrowy)
19.08.2004, Kotlina Kłodzka; copyright © by Marek Snowarski
Pycnoporus cinnabarinus (gęstoporek cynobrowy)
Pycnoporus cinnabarinus (gęstoporek cynobrowy)
na opadłej gałęzi

owocnik

Pycnoporus cinnabarinus (gęstoporek cynobrowy)
Pycnoporus cinnabarinus (gęstoporek cynobrowy)
Owocnik jednoroczny; przyrośnięty bokiem, rozpostarto-odgięty, półkulisty, wachlarzowaty, często zrośnięte po kilka, 20 – 100 mm średnicy, 5 – 15 mm grubości; powierzchnia początkowo jaskrawa, cynobrowa, czerwonopomarańczowa, ceglasta, z wiekiem płowieje, słabo pręgowana; powierzchnia początkowo filcowata, z wiekiem naga, nierówna, drobno pomarszczona; brzeg cienki, ostry, płonny w pasie 1 – 2 mm.

space

Miąższ tej samej barwy, pręgowany; 2 – 10 mm grubości; konsystencja miękko-skórzasta, po wyschnięciu korkowata; rozrywany kłaczkowato-włóknisty. Bez zapachu i smaku. Pod wpływem KOH natychmiast czernieje.

Fruitbody annual; sessile, resupinate with shelves, semicircular, flabellate, often a few fused together, 20 – 100 mm in diameter, 5 – 15 mm thick; surface initially vivid, cinnabar, red-orange, brick-coloured, in age fading, weakly striate; surface at first tomentose, in age glabrous, uneven, finely wrinkled; margin thin, sharp, sterile in the 1 – 2 mm marginal zone.

space

Flesh the colour of tubes, striate; 2 – 10 mm thick; soft-membranous consistency, corky when dried up; torn floccose-fibrillose. Tasteless and odorless. Instantly blackening with KOH.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, bezbarwne, gładkie, 4.5 – 6 x 2 – 2.5 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 4.5 – 6 x 2 – 2.5 µm.

wartość

Wywołuje słabą białą zgniliznę. Można zauważyć w drewnie pomarańczowo-czerwoną grzybnię.

Causes not intensive white soft-rots. In wood could be seen orange-red mycelium.

występowanie

Niezbyt częsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, na drewnie drzew liściastych, brzozy, buka, jarzębiny, topoli, czereśni lub wiśni, zwykle na opadłych gałęziach lub pniach, rzadko na iglastych.

Not common. Summer-fall, on hardwood, on dead branches and stems of birch, beech, poplar, cherry trees and other hardwoods, rarely on conifers.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Inne podobnie zabarwione gatunki:

space

miękusz rabarbarowy (Hapalopilus nidulans) dość pospolity, na drzewach liściastych, bledszy, cynamonowy, płowy do bladoceglastego. Miąższ pod wpływem KOH lub NH4OH szybko przebarwia się fioletowo, lilowopurpurowo.

Other similarly coloured fungi:

space

miękusz rabarbarowy (Hapalopilus nidulans) quite common, on hardwood, pale, cinnamon to pale brick-red. Flesh with KOH or NH4OH becomes violet, purple-lilac.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040819.5.04 - Pycnoporus cinnabarinus (gęstoporek cynobrowy); Kotlina Kłodzka
040819-5
/Kotlina Kłodzka/ #8
znalezisko 19990604.5.99 - Pycnoporus cinnabarinus (gęstoporek cynobrowy); okolice Polanicy Zdrój
990604-5
leg. Marek Snowarski
/okolice Polanicy Zdrój/ #3