fot. w_Oligoporus_ptychogaster_041020_05 (574×380) — copyright © by Witold Wójciak
znalezisko ww.041020-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Postia ptychogaster (drobnoporek sproszkowany)

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.10.2004, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak