Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230328 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230349 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na martwych pniach drzew liściastych; jesienią.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Halama (2011)[1543]Halama (2011) First record of the rare species Pholiota squarrosoides (Agaricales, Strophariaceae) in southwestern Poland.[1543], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Holec (2001)[1590]Holec (2001) The genus Pholiota in central and western Europe.[1590], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2018)[1797]Kujawa et al. (2018) Ile gatunków grzybów rośnie w Puszczy Białowieskiej? Wystawy grzybów źródłem nowych danych.[1797], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Szczepkowski et al. (2010)[2349]Szczepkowski et al. (2010) XVI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej - ogólna charakterystyka zgromadzonych grzybów.[2349]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:03 1 znaleziska Pholiota squarrosoides (łuskwiak rdzawołuskowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB94 299625 372934 DE95 296932 EE56 254549 FG21 230328 FG32 194900 FG33 230349 277077 GC01 230925

ID 194 900 oznaczenie: Pholiota squarrosoides; lokalizacja: Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 12 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie jodła z domieszką buka, na kłodzie jodłowej, 1 owocnik; leg. Anna Hreczka, det. potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/110912/0001; uwagi: zdjęcia i informacje w wątku [bf:458378]; fot.462453 fot.462454 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 458378 ;

ID 230 328 oznaczenie: Pholiota squarrosoides; lokalizacja: okolice Myscowej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 10 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z jodłą, świerkiem, leszczyną i in., na leżącej kłodzie jodłowej lub świerkowej, kilkanaście owocników w kępkach; leg. Anna Hreczka, det. Dariusz Karasiński, powierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/101010/0002; uwagi: dyskusja w wątku [bf:396325]; fot.633716 fot.633717 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 396325 ;

ID 230 349 oznaczenie: Pholiota squarrosoides; lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 15 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, na jodłowej, omszonej kłodzie, pojedynczo, po 2, maksymalnie 3 owocniki w grupe; leg. Anna Hreczka, det. potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/120915/0001; uwagi: na terenie lasu znalazłam także owocniki w dniach 01 i 06 września 2012; fot.633814 fot.633815 fot.633816; dyskusja oraz zdjęcia w wątkach; [bf:554506]; [bf:555004]; związane wątki bio-forum.pl: 554506 555004 ;

ID 230 925 oznaczenie: Pholiota squarrosoides; lokalizacja: około 2 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 11 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadwodne zarośla (olcha, topola), pień złamanej wierzby, częściowo leżącej w wodzie, kilka owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120911/0001; uwagi: fot.642084; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej Kujawa et al. 2019! stanowisko określono jako "E od Ogrodniczek nad J. Komosa!". [notatka: nie] [fotografie: tak];

642084

ID 254 549 oznaczenie: Pholiota squarrosoides; lokalizacja: Wąchock, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie, EE56; data zbioru: 22 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na kłodzie drzewa iglastego, 2; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/100822/0100; uwagi: fot.735331 fot.735332 [notatka: nie] [fotografie: tak];

735331
735332

ID 277 077 oznaczenie: Pholiota squarrosoides; • potwierdzenie ID230 349; lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 24 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodła z bukiem i inne, na zmurszałej kłodzie chyba jodłowej, 7 owocników w kępce; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0000714; uwagi: fot.825731 fot.825732 fot.825733 [notatka: nie] [fotografie: tak];

825731
825732
825733

ID 296 932 oznaczenie: Pholiota squarrosoides; lokalizacja: Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 17 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszkami, na bukowej kłodzie, klika w kępce; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0005143; uwagi: fot.794375; [bf:794373] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 794373 ;

ID 299 625 oznaczenie: Pholiota squarrosoides; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 23 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na bukowej, murszejącej kłodzie, w wiązkach i grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000790; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:821178] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 821178 ;

ID 372 934 oznaczenie: Pholiota squarrosoides; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Źródliskowa Buczyna), 1,1 km NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 28 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: pierwsza obserwacja - 28.09.2023 r.:; fot.1488461 fot.1488462 fot.1488463; ponowna obserwacja i zbiór owocników - 6.10.2023 r.:; fot.1488464 fot.1488465 fot.1488466 fot.1488467; zarodniki: 4,5-5,7 x 3,1-4,0 µm średnio: 5,0 x 3,5 µm!, Q: 1,3-1,6 średnio 1,4!: fot.1488468; cheilo i chryzocystydy w KOH!: fot.1488469 fot.1488470 fot.1488471 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1488461
1488462
1488463
1488464
1488465
1488466
1488467
1488468
1488469
1488470
1488471
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji