chronionyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· ochrona częściowa (II.40)
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Hemipholiota heteroclita (Fr.) Bon

łuskwiak włóknistołuskowaty
Pholiota heteroclita (Fr.) Quél.
na stronie — występowanie

GREJ: ID186041 (© autora fot.)

GREJ: ID186041 (© autora fot.)

GREJ: ID207287 (© autora fot.)

GREJ: ID207287 (© autora fot.)

GREJ: ID209309 (© autora fot.)

GREJ: ID292110 (© autora fot.)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.40 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.

GREJ: ID207287 (© autora fot.)

Na drewnie drzew liściastych.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony