grzyby.pl
niejadalny

Pholiota flammans (Batsch.: Fr.) P. Kumm.

łuskwiak ognisty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pholiota Pholiota Pholiota PholiotaPholiotałuskwiak wypaleniskowy (Pholiota highlandensis)łuskwiak słomkowy (Pholiota gummosa)
Pholiota flammans (łuskwiak ognisty)
na leżącej gałęzi (bukowej?); 01.08.1998, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Pholiota flammans (łuskwiak ognisty)
Kapelusz o intensywnej barwie siarkowo-cytrynowo-żółtej do ognistopomarańczowej. Powierzchnia gęsto pokryta, drobnymi, odstającymi łuskami podobnej barwy; wilgotna nieco śluzowata. Stosunkowo nieduży, 3 – 7 (10) cm średnicy. Za młodu półkulisty, potem wypukły, wreszcie rozpostarty. Brzeg kapelusza jest długo podwinięty.

space

Trzon u żywo żółty, u szczytu gładki; strefa pierścieniowa włókienkowata, gęsto pokryty ciemnożółtymi, dachówkowato ułożonymi, odstającymi łuskami. Cylindryczny, mocny, 3 – 8 x 0.4 – 0.8 cm; początkowo pełny, potem z pustym środkiem.

space

zarodniki

Wysyp rdzawobrązowy (ochrowobrązowy). Zarodniki gładkie, elipsoidalne, 3 – 4 x 2 – 2.5 µm.

występowanie

Dosyć częsty. W wilgotnych miejscach, na spróchniałych pniakach i leżących pniach drzew iglastych. Od lipca do października.

Common. Summer-fall on rotten stumps and laying trunks of coniferous trees.

spożywanie

Niejadalny.

Inedible.

gatunki podobne

Pholiota aurivella (łuskwiak złotawy)
Podobnej barwy jest łuskwiak złotawy (Pholiota aurivella) wyrasta on na drzewach liściastych i ma silnie śluzowaty kapelusz z przylegającymi brunatnymi łuskami.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050802.2.05 - Pholiota flammans (łuskwiak ognisty); okolice Kościerzyny
050802-2
/okolice Kościerzyny/ #3