grzyby.pl

Phlebia rufa (Pers.) M.P. Christ.

żylak czerwonawy
Merulius isoporus (Pers.) Duby · Merulius pallens Berk. · Merulius phlebioides Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phlebia Phlebia Phlebia PhlebiaPhlebiażylak promienisty (Phlebia radiata)żylak trzęsakowaty (Phlebia tremellosa)
Phlebia rufa (żylak czerwonawy)
pokrój; 23.05.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Phlebia rufa (żylak czerwonawy)
pokrój
Phlebia rufa (żylak czerwonawy)
pokrój; w zbliżeniu
Phlebia rufa (żylak czerwonawy)
pokrój

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwym drewnie drzew liściastych, na leżących pniach i gałęziach; kwiecień-październik.Na martwym drewnie drzew liściastych, na leżących pniach i gałęziach; kwiecień-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060523.2.06 - Phlebia rufa (żylak czerwonawy); Puszcza Białowieska
060523-2
/Puszcza Białowieska/ #4