fot. sj-hnedak_schweinitzuv (630×400) — copyright © by Stanislav Jirásek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

29.06.1999, Kocbeø, Trutnov, Czechy
copyright © by Stanislav Jirásek