grzyby.pl

Sterellum rufum (Fr.) J. Erikss.

powłocznica czerwonawa
Peniophora rufa (Fr.) Boidin
GREJ: ID257344 (© autora fot.); copyright © by GREJ

występowanie

Na gałązkach topoli osiki (Populus tremula).