grzyby.pl
niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél.

Panaeolus campanulatus (L.) Quél. · Panaeolus retirugis (Fr.) Gillet · Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél.
Panaeolus sphinctrinus
owocniki na odchodach jakiegoś roślinożercy w lesie sosnowym; 23.07.2000, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Panaeolus sphinctrinus
siedlisko; odchody jakiegoś roślinożercy w lesie sosnowym; 23.07.2000, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Panaeolus papilionaceus
Panaeolus papilionaceus
Panaeolus papilionaceus
Panaeolus papilionaceus

owocnik

Panaeolus sphinctrinus
Kapelusz niehigrofaniczny, szarobrunatny, szary, gliniastobrązowy, gładki, czasem nieco jedwabiście lśniący; na brzegu u młodych egzemplarzy widać ząbkowane resztki białawej osłony częściowej; stożkowato-dzwonkowaty, z wiekiem nie spłaszcza się; 20 – 40 mm średnicy.

space

Trzon szaro-czerwono-brunatny, mięsnoczerwonawy; cienki, pusty, równogruby, bardzo wysmukły, 50 – 110 x 1 – 2 (3) mm, w górnej części nieco oprószony.

space

Pileus not hygrophanous, grey-brown, grey, clay-brown, smooth, sometimes slightly silkily shiny; at the margin of young specimens visible crenate remains of a whitish partial veil; conic-campanulate, with age does not undergo compression; 20 – 40 mm in diameter.

space

Stipe grey-red-brown, reddish-flesh coloured; thin, hollow, equal, very slender, 50 – 110 x 1 – 2 (3) mm, at the apex slightly pruinose.

space

występowanie

Panaeolus papilionaceus
Panaeolus sphinctrinus
Gatunek pospolity. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach od maja do późnej jesieni, na łąkach i pastwiskach, na składowiskach obornika, w miejscach trawiastych na nawozie roślinożerców.

Common. Spring-fall on dung in and outside of forest.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Niejadalny. Mimo zewnętrznego podobieństwa do jedynie wyjątkowo rosnącej na odchodach łysiczki lancetowatej (Psilocybe semilanceata) nie zawiera toksycznych substancji psychoaktywnych.

Inedible.

uwagi

Na nawozie końskim lub bydlęcym oraz na oborniku wyrasta kilka innych gatunków grzybów podobnej wielkości, szaro lub ochrowo zabarwionych, z ciemnymi blaszkami. Przy ich oznaczaniu należy zwrócić szczególną uwagę na obecność pierścienia i resztek osłony na powierzchni kapelusza, na suchą lub śluzowatą powierzchnię kapelusza i trzonu oraz na barwę i sposób przyrastania blaszek do trzonu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20081006.06102008-3JS.jsb - Panaeolus papilionaceus; gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie
081006-06102008-3JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie/
/var. parvisporus/ #5