grzyby.pl

Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél.

kołpaczek mierzwowy, kołpaczek siatkowany
Panaeolus campanulatus (L.) Quél. · Panaeolus campanulatus var. sphinctrinus (Fr.) Quél. · Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście[105] jako osobny gatunek podano Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél. "kołpaczek dzwonkowaty"; wg Mycobank i GBIF to synonim. (2022-12-30)
Panaeolus sphinctrinus
owocniki na odchodach jakiegoś roślinożercy w lesie sosnowym
Panaeolus sphinctrinus
siedlisko; odchody jakiegoś roślinożercy w lesie sosnowym
Panaeolus papilionaceus (kołpaczek mierzwowy)
Panaeolus papilionaceus (kołpaczek mierzwowy)
Panaeolus papilionaceus (kołpaczek mierzwowy)
Panaeolus papilionaceus (kołpaczek mierzwowy)

owocnik

Panaeolus sphinctrinus
blaszki, widoczna marmurkowatość
Kapelusz niehigrofaniczny, szarobrunatny, szary, gliniastobrązowy, gładki, czasem nieco jedwabiście lśniący; na brzegu u młodych egzemplarzy widać ząbkowane resztki białawej osłony częściowej; stożkowato-dzwonkowaty, z wiekiem nie spłaszcza się; 20-40 mm średnicy.

space

Trzon szaro-czerwono-brunatny, mięsnoczerwonawy; cienki, pusty, równogruby, bardzo wysmukły, 50-110 x 1-2(3) mm, w górnej części nieco oprószony.

space

Pileus not hygrophanous, grey-brown, grey, clay-brown, smooth, sometimes slightly silkily shiny; at the margin of young specimens visible crenate remains of a whitish partial veil; conic-campanulate, with age does not undergo compression; 20-40 mm in diameter.

space

Stipe grey-red-brown, reddish-flesh coloured; thin, hollow, equal, very slender, 50-110 x 1-2(3) mm, at the apex slightly pruinose.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Panaeolus papilionaceus (kołpaczek mierzwowy)
Panaeolus sphinctrinus
młody owocnik; odchody jakiegoś roślinożercy w lesie sosnowym
Gatunek pospolity. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach od maja do późnej jesieni, na łąkach i pastwiskach, na składowiskach obornika, w miejscach trawiastych na nawozie roślinożerców.
Common. Spring-fall on dung in and outside of forest.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny lub lekko trujący.[134] Mimo zewnętrznego podobieństwa, do jedynie wyjątkowo rosnącej na odchodach, łysiczki lancetowatej (Psilocybe semilanceata) nie zawiera toksycznych substancji psychoaktywnych.
Inedible.

uwagi

Na nawozie końskim lub bydlęcym oraz na oborniku wyrasta kilka innych gatunków grzybów podobnej wielkości, szaro lub ochrowo zabarwionych, z ciemnymi blaszkami. Przy ich oznaczaniu należy zwrócić szczególną uwagę na obecność pierścienia i resztek osłony na powierzchni kapelusza, na suchą lub śluzowatą powierzchnię kapelusza i trzonu oraz na barwę i sposób przyrastania blaszek do trzonu.

wybrane okazy · selected collections

#5
jsb.081006-06102008-3JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie/
/var. parvisporus/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Michael, Hennig, Kreisel, 1981 — Handbuch fur Pilzfreunde 4. Blatterpilze - Dunkelblattler (2 Auf. 1981) [18IV]
  • Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. [11]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part [26IV]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Panaeolus papilionaceus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-84 346472 AC-27 364318 CA-57 189989 CA-66 204181 CA-79 344203 CA-89 209306 CC-15 308727 323375 299196 CE-37 192290 192289 DA-81 204180 DD-95 287143 DE-55 241798 358760 320528 332928 DE-95 196602 DF-79 260081 ED-34 294826 ED-35 294823 FE-97 362584 FG-23 304160 GC-01 230877 230879 230878 170844 GC-11 230881 230880 GF-11 318036

 ID170844  Panaeolus papilionaceus v. parvisporus; 2 km na zachód od Supraśla, pow. pow. Białystok, woj. woj. podlaskie, GC-01; 2010.06.24; stary las mieszany; na środku drogi leśnej, na ziemi kilka owocników w jednej grupce; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc, Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/100624/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 361668 fot. 361669 fot. 361670

Więcej informacji w wątku.

 ID189989  Panaeolus papilionaceus v. parvisporus; Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-57; 2011.08.13; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; Na mało uczęszczanej (przez ludzi-raczej zwierzęta )drodze leśnej porośniętej trawą 3 owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski, Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/110813/0003, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 437642 fot. 437643
72 m.npm.

ID192289 Panaeolus papilionaceus; 150m na S-E od Młyna Krupka (Piaski), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.07.10; ścieżka w lesie olchowym, w pobliżu dąb i brzoza; na ziemi, dużo nawozu krowiego masowo - ponad 100 osobników; leg. Piotr Zawada; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec. Działka nr 306. Omówione w wątku:https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/426278.html
fot. 448509 fot. 448510 fot. 448511 fot. 448512 fot. 448513 fot. 448514

ID192290 Panaeolus papilionaceus; 600m na N-W od zabudowań Piasków (Stare Piaski), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.07.27; krzaki olchowo-brzozowe, na skraju pól i łąk; na ziemi dwa owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec. Działka nr 307/1
fot. 448518 fot. 448519

 ID196602  Panaeolus papilionaceus v. parvisporus; Złoty Potok rezerwat Parkowe, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2011.06.11; las bukowy; odchody kilka sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/110611/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 470278 fot. 470279 fot. 470280 fot. 470281

 ID204180  Panaeolus papilionaceus; Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 2012.06.25; wybieg dla kucyków; na ziemi dwie kępki, kilkanaście owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/120705/0003, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: v. papilionaceus
foto z 5 lipca:
fot. 512682 fot. 512683 fot. 512684

 ID204181  Panaeolus papilionaceus; Porzecze, pow. wejherowski, CA-66; 2012.07.08; łąka, w pobliżu wybiegu dla koni; na ziemi 2 owocniki; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/120708/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: v. papilionaceus
fot. 512689 fot. 512690 fot. 512691

 ID209306  Panaeolus papilionaceus v.papilionaceus; Chwaszczyno, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-89; 2012.10.24; pastwisko; ziemia,trawa jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/121024/0002, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/526363.html
uwagi: zdjęcia w wątku

 ID230877  Panaeolus papilionaceus var. capitatocystis; około 0.5 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2012.07.09; las iglasty (sosna, świerk); na drodze leśnej, na odchodach końskich kilka owocników rosnąccych razem ze Stropharia semiglobata; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120709/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 641636fot. 641637

 ID230878  Panaeolus papilionaceus var. parvisporus; około 1 km na NE od Ciasnego, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2012.07.14; bór sosnowy; na dwóch kupkach odchodów lkońskich leżących na rzadko uczęszczanej drodze leśnej po kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120714/0001, BGF/BF/MG/120714/0002, tak, notatka: nie
uwagi: (dwie kolekcje)
fot. 641640

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Kujawa et al. "Grzyby Puszczy Knyszyńskiej" (2019) lokalizacja określona jako "okolice Ciasnego".

 ID230879  Panaeolus papilionaceus var. papilionaceus; około 1-1,5 km na E od Ogrodnioczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2012.08.16; stara żwirownia, teren z rzadka porośnięty sosenkami, miejsce poostoju koni; na ziemi zmieszanej z resztkami końskiej karmy i odchodami masowo; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120816/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 641643
Więcej o tym zgłoszeniu w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/505693.html

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Kujawa et al. "Grzyby Puszczy Knyszyńskiej" (2019) lokalizacja określona jako "E od Ogrodniczek (żwirownia)".

 ID230880  Panaeolus papilionaceus var. papilionaceus; 1,5 km na S od leśniczóki Krasny Las, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-11; 2013.06.29; las iglasty z przewagą świerka, pobocze drogi leśnej; na końskich odchodach kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130629/0007, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 641646

 ID230881  Panaeolus papilionaceus var. papilionaceus; około 1,5 km na S od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-11; 2013.06.03; pastwisko, wypas koni; na końskich odchodach dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130603/0006, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 641649

w tym siedlisku przy sprzyjających warunkach atmosferycznych gatunek ten występuje masowo !!!

 ID241798  Panaeolus papilionaceus var. papilionaceus; 1 km NE od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.06.29; las sosnowy; na ziemi, na środku trawiastej dróżki dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/JN/140629/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 34,3" N i 19st 25' 20,5" E

Zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/685847.html

ID260081 Panaeolus papilionaceus; Buków, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-79; 2013.11.15; wypasana łąka; grzybek koprofilny dwa owocniki; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę), tak, notatka: nie
uwagi: grzyby z tego gatunku pojawiały się również w roku 2014.
fot. 756460 fot. 756461 fot. 756462

Panaeolus papilionaceus var. papilionaceus

 ID287143  Panaeolus papilionaceus var.papilionaceus; 2 km na SE od wsi Pawlikowice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2016.07.16; na ścieżce w lesie mieszanym, dąb, jodła, sosna; na całkowicie rozłożonych końskich odchodach, w trawie masowo; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: BGF0006579, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 861125 fot. 861126 fot. 861127 fot. 861128

 ID294823  Panaeolus papilionaceus; Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2015.06.24; las mieszany: sosna, osika, olsza, brzoza + dąb, czeremcha; końskie odchody 2 owocniki; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: BGF/BF/AM/150624/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 894344

 ID294826  Panaeolus papilionaceus var. papilionaceus; Las Młochowski, Podkowa Leśna, pow. grodziski, woj. mazowieckie, ED-34; 2015.09.17; las mieszany: sosna, dąb, brzoza + osika, lipa, grab, czeremcha, pobocze drogi; w ziemi pojedynczo; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/150917/0003, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/785100.html
uwagi: fot. 894355

ID299196 Panaeolus papilionaceus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.05.07; Pastwisko przy ścianie lasu liściastego.; Na końskich odchodach. 1 owocnik.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: Znaleziony owocnik makromorfologicznie odpowiada opisowi Panaeolus retirugis, który to uznany został za synonim P. papilionaceus.

fot. 917518 fot. 917519 fot. 917520 fot. 917521 fot. 917522 fot. 917523

 ID304160  Panaeolus papilionaceus; Polany Surowiczne, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-23; 2016.05.08; kośna łąka; na krowich odchodach w trawie na górskiej łące ok. 10 owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001655, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 940507
Wątek
Panaeolus papilionaceus

 ID308727  Panaeolus papilionaceus var. papilionaceus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.11.13; Pastwisko na gruncie ornym.; 2 owocniki na odchodach konia.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002456, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum.

ID318036 Panaeolus papilionaceus; Józefów, pow. biłgorajski, woj. lubelskie, GF-11; 2018.09.22; las nad zalewem; dzika kupa pojedynczy; leg. Jan Kowalski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: zostanie przesłany, tak, na forum, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1020226.html

ID320528 Panaeolus papilionaceus; 1,4 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.11.12; składowisko obornika na granicy łąk i lasu; na oborniku kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 24,8" N i 19st 18' 55" E

fot. 1040255 fot. 1040256 fot. 1040257 fot. 1040258

siedlisko
fot. 1040259

 ID323375  Panaeolus papilionaceus v. parvisporus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.07.14; Wieloletnie pastwisko dla koni na gruncie ornym; Wśród traw, na ziemi pokrytej rozłożonymi odchodami koni Gromadnie - 6 owocników; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004029, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

ID332928 Panaeolus papilionaceus; 1,9 km S od wsi Radziechowice I; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.06.21; śródleśna łąka w borze sosnowym,; na ziemi przemieszanej z obornikiem rozproszona grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 6" N i 19st 19' 28" E

fot. 1148514 fot. 1148515 fot. 1148516 fot. 1148517 fot. 1148518

 ID344203  Panaeolus papilionaceus v. parvisporus; Chwaszczyno, pow. kartuski, woj. Pomorskip, CA-79; 2014.10.21; pastwisko; odchody bydlęce kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0006849, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/713477.html
uwagi: fot. 1219804fot. 1219805

 ID346472  Panaeolus papilionaceus; Szczecin Wielgowo,ul.Leśny Brzeg, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorske, AB-84; 2021.07.08; gospodarstwo z hodowlą koni; obornik koński dwa owocniki; leg. Marcin Lożek; det. Marcin Lożek, potwierdził Błażej Gierczyk ; eksykat: BGF0010400, tak ,wątek, notatka: tak
uwagi: wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/1237643.html
Kołpaczek motylkowy

ID358760 Panaeolus papilionaceus; 1,5 km W od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.06.12; bór sosnowy; dzikie; pozornie na ziemi grupa 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 0,6" N 19st 20' 11,1" E

fot. 1348768 fot. 1348769 fot. 1348770 fot. 1348771 fot. 1348772

ID362584 Panaeolus papilionaceus; Szklarnia - 50.657164, 22.412956, pow. janowski, woj. lubelskie, FE-97; 2022.10.16; Las jodłowo z fragmentem buczyny; Na odchodach 5 owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: fot. 1383933fot. 1383934

ID364318 Panaeolus papilionaceus; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK), 0,7 km na NW od Żydowa, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-27; 2022.11.06; wypasana łąka; na ziemi kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1397348 fot. 1397349 fot. 1397350 fot. 1397351 fot. 1397352
Zarodniki: (-11,8)12,4-15,7 x 9,3-11,7 µm (średnio 13,6 x 10,2 µm), Q: 1,2-1,5 (1,3):
fot. 1397353
cheilocystydy:
fot. 1397354

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji