niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Stropharia semiglobata (Batsch.: Fr.) Quel.

łysiczka łajnowa pierścieniak półkulisty
Psilocybe semiglobata (Batsch) Noordel. · Protostropharia semiglobata (Batsch) Redhead, Moncalvo et Vilgalys
na stronie — owocnik · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Stropharia semiglobata (łysiczka łajnowa)

pokrój; 05.09.1999, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; copyright © by Marek Snowarski

Stropharia semiglobata (łysiczka łajnowa)

pokrój; 26.06.1999, Nizina Szczecińska; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Stropharia semiglobata (łysiczka łajnowa)
Kapelusz młody jasny, kremowo-białawy potem piaskowoochrowy, cytrynowożółty, z ciemniejszym rdzawoochrowym centrum; 10-40 mm średnicy, półkulisty z wiekiem wypukły, nawet do płaskiego, czasem z płaskim garbkiem; powierzchnia gładka, wilgotna i za młodu silnie śluzowata; brzeg nie prążkowany lub wilgotny słabo.

space

Trzon cienki, wysmukły, pusty, sztywny; 40-110 x 1-6 mm, podstawa czasami nieco rozszerzona; powierzchnia powyżej pierścienia gładka, kremowa, jasnoochrowa, poniżej brązowawa, z drobnymi łuseczkami, lepka; pierścień błoniasty, czasami zupełnie zanika, początkowo białawy, wkrótce od zarodników brązowy, czarny.

space

Pileus young light-coloured, creamy-whitish later sandy-ochraceous, lemon-yellow, with a darker rusty-ochraceous centre; 10-40 mm in diameter, hemispherical with age convex, even somewhat plane, sometimes with a flat umbo; surface smooth, strongly mucous in young specimens and when moist; margin not striate or weakly moist.

space

Stipe thin, slender, hollow, erect; 40-110 x 1-6 mm, base sometimes slightly enlarged; surface above the ring smooth, cream-coloured, light-ochraceous, below it brownish, finely squamulose, viscid; ring membranous, sometimes entirely disappearing, initially whitish, quickly browned, blackened by spores.

space

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają zwykle gromadnie od czerwca, poza lasami, na terenach trawiastych (pastwiska, łąki, pobocza dróg) ze starego nawozu lub bezpośrednio z ziemi.

Common. Summer-fall in grassy places on dung, solitary or gregarious.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

W podobnych miejscach występuje inny koprofilny pospolity grzyb kołpaczek blady (Panaeolus semiovatus).

Similar habitat has got a common kołpaczek blady (Panaeolus semiovatus).
znalezisko 19990926.12.99 - Stropharia semiglobata (łysiczka łajnowa); Kaszuby

13f · 19990926.12.99
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/

znalezisko 19990905.9.99 - Stropharia semiglobata (łysiczka łajnowa); Dolny Śląsk, Góry Bialskie

4f · 19990905.9.99
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Góry Bialskie/

znalezisko 19990626.2.99 - Stropharia semiglobata (łysiczka łajnowa); Nizina Szczecińska

31f · 19990626.2.99
leg. Marek Snowarski
/Nizina Szczecińska/