red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Oxyporus obducens (Pers.) Donk

napień rozpostarty
na stronie — występowanie

występowanie

Na martwych kłodach drzew liściastych. Saprobiont, powoduje biała zgniliznę drewna.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem