grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Oxyporus obducens (Pers.) Donk

napień rozpostarty
Oxyporus Oxyporus Oxyporus OxyporusOxyporusnapień wypłowiały (Oxyporus corticola)napień kruchy (Oxyporus latemarginatus)

występowanie

Na martwych kłodach drzew liściastych. Saprobiont, powoduje biała zgniliznę drewna.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem