grzyby.pl

Oxyporus ravidus (Fr.) Bondartsev et Singer

Rigidoporus ravidus (Fr.) Pouzar
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście[105] podany jako synonim napnia wypłowiałego (Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden); wg Mycobank i GBIF osobny gatunek. (2022-12-29)
Oxyporus Oxyporus Oxyporus OxyporusOxyporusnapień rozpostarty (Oxyporus obducens)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]