red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden

napień wypłowiały włosak korowy
na stronie — występowanie
GREJ: ID109515 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID109515 (© autora fot.)

występowanie

GREJ: ID109515 (© autora fot.)
Na drewnie i korze na leżących kłodach drzew liściastych i iglastych.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem