Tx: 1749
grzyby.pl

Mycoacia uda (Fr.) Donk

woszczyneczka kolczasta, żylak kolczasty
Phlebia uda (Fr.) Nakasone [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na opadłych gałęziach drzew liściastych, np. olszy czarnej, leszczyny, wierzby szarej; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373] (as: Mycoacia uda), Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372] (as: Mycoacia uda), Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382] (as: Mycoatia uda), Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: Mycoacia uda), Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Mycoacia uda), Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503] (as: Mycoacia uda), Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517] (as: Mycoacia uda), Karasiński et al. (2009)[1644]Karasiński et al. (2009) Contribution to biodiversity assessment of european primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest.[1644] (as: Mycoacia uda), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799] (as: Mycoacia uda), Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840] (as: Mycoacia uda), Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: Mycoacia uda)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:05 1 znaleziska Mycoacia uda (woszczyneczka kolczasta) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB83 156908 AB94 42180 AC13 351431 CC15 278171 DE46 328364 369967 372988 DE47 326100 DE54 326933 327943 DE55 329409 361029 372778 DE56 280699 326002 DE65 369976 372777 GC12 252019

ID 42 180 oznaczenie: Phlebia uda; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Dobropola, AB94; data zbioru: 28 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na odziomku pozostałym po ściętym buku, rozpostarty na górnej powierzchni odziomka; leg. Grazyna Domian, det. Darek Karasiński; eksykat: TAK (u Darka Karasińskiego, pojedzie także do kustosza Bazy); uwagi: fot.53614 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

53614

ID 156 908 oznaczenie: Mycoacia uda; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na E od wiaduktu autostrady nad ul. Morwową, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 26 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na kawałku ułamanej, leżącej w ściółce gałęzi bukowej, rozpostarty niemal na całej powierzchni drewna; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/3.01.11; uwagi: Żylak kolczasty; fot.308827 fot.308828 fot.308829 fot.308830 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

308827
308828
308829
308830

ID 252 019 oznaczenie: Mycoacia uda; lokalizacja: około 800 m na SE od leśniczówki Krasny Las, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC12; data zbioru: 27 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotna nisza w terenie porośnieta liściastymi krzewami i drzewami, na leżącej na wilgotnej ziemi żerdzi pochodzenia liściastego, na dolnej stronie substratu; leg. Mirosław Gryc, det. Darek Karasiński; eksykat: BGF0004189; uwagi: prezentowane zdjęcia przedstawiają ten sam owocnik w dn.2014.09.05; fot.724249 fot.724250 fot.724251; więcej o tym znalezisku w [bf:689903] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 689903 ;

ID 278 171 oznaczenie: Mycoacia uda; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 18 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ols, szuwary pałkowe., Zalegająca w torfie kłoda olszy., 1 rozpostarty owocnik, (około 50 cm/dł.) i kilkanaście młodych.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.829643 fot.829644 fot.829645 fot.829646; [bf:755963] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 755963 ;

ID 280 699 oznaczenie: Mycoacia uda; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 38" N i 19st 27' 18,5" E], DE56; data zbioru: 18 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, szpaler jesionów przy dróżce, na gałęzi leżącej na ziemi, kilka owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/150718/0002; uwagi: [bf:779483] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 779483 ;

ID 326 002 oznaczenie: Mycoacia uda; • potwierdzenie ID280 699; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 7 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -olchy, jesiony, dęby i inne, na gałęzi liściastego ( jesionu ? ) leżącej na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004939; uwagi: fot.1096138 fot.1096139 fot.1096140 fot.1096141 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1096138
1096139
1096140
1096141

ID 326 100 oznaczenie: Mycoacia uda; lokalizacja: 1 km SW od wsi Borzęcin, gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie [51st 10' 7,5" N i 19st 35' 31,5" E], DE47; data zbioru: 17 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty przechodzący w ols -grab, brzoza, osika, olcha, leszczyna, na fragmentach gałęzi leżących na dnie lasu, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004927; uwagi: fot.1097375 fot.1097376 fot.1097377 fot.1097378 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1097375
1097376
1097377
1097378

ID 326 933 oznaczenie: Mycoacia uda; lokalizacja: 1,3 km SW od wsi Kijów; gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 1' 21,3" N i 19st 15' 8,5" E], DE54; data zbioru: 14 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okresowo podmokły las mieszany -sosny, brzozy, osiki, dęby, olchy, świerki, graby, leszczyny, na spodniej stronie gałęzi liściastego leżącej na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004871; uwagi: fot.1106852 fot.1106853 fot.1106854 fot.1106855 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1106852
1106853
1106854
1106855

ID 327 943 oznaczenie: Mycoacia uda; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 1' 9,5" N i 19st 15' 11" E], DE54; data zbioru: 15 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszany pas lasu ( brzoza, grab,olcha, świerk i inne ) nad okresowym ciekiem wodnym, na fragmencie gałęzi grabu (?) leżącej na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1114534 fot.1114535 fot.1114536 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1114534
1114535
1114536

ID 328 364 oznaczenie: Mycoacia uda; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 18,5" N i 19st 26' 18,8" E], DE46; data zbioru: 23 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -olchy, brzozy, sosny, topole i inne, na fragmencie gałęzi leżącej na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1118052 fot.1118053 fot.1118054 fot.1118055 fot.1118056 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118052
1118053
1118054
1118055
1118056

ID 329 409 oznaczenie: Mycoacia uda; lokalizacja: 1 km NE od wsi Brodowe; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 21" N i 19st 22' 13" E], DE55; data zbioru: 8 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśny ols nad strugą, na leżącej na ziemi olchowej gałęzi, wraz z Phlebia fuscoatra, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004855; uwagi: [bf:866803] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 866803 ;

ID 351 431 oznaczenie: Mycoacia uda; lokalizacja: Równina Wełtyńska (prop. rez. Las Baniewicki), 2 km na NW od Baniewic, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC13; data zbioru: 10 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (Ol, Lp, Jw, Db, Św, Bk, Gb, So), na gałęzi drzewa liściastego (Ol?), rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1279663 fot.1279664 fot.1279665; zarodniki IKI!: 4,5-5,8 x 2,1-3,0 µm średnio 5,1 x 2,6 µm!, Q: 1,7-2,4 średnio 2,0!:; fot.1279666 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1279663
1279664
1279665
1279666

ID 361 029 oznaczenie: Mycoacia uda; lokalizacja: Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,047424 19,427036], DE55; data zbioru: 8 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, na leżących na ziemi gałęziach olchowych, kilkanaście owocników na dwóch gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1371512 fot.1371513 fot.1371514 fot.1371515 fot.1371516; na gnijącym drągu; fot.1371517 fot.1371518 fot.1371519 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1371512
1371513
1371514
1371515
1371516
1371517
1371518
1371519

ID 369 967 oznaczenie: Mycoacia uda; lokalizacja: 1 km W od wsi Kletnia; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1575 19,4698], DE46; data zbioru: 30 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, na leżącym na ziemi pędzie padłego krzewu liściastego, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1456444 fot.1456445 fot.1456446 fot.1456447 fot.1456448 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1456444
1456445
1456446
1456447
1456448

ID 369 976 oznaczenie: Mycoacia uda; lokalizacja: 1 km NE od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0027 19,3010], DE65; data zbioru: 29 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okresowo zalewany fragment lasu; olcha, brzoza, wierzba, na gnijących gałęziach leżących na ziemi, kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1456570 fot.1456571 fot.1456572 fot.1456573 fot.1456574 fot.1456575 fot.1456576 fot.1456577 fot.1456578 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1456570
1456571
1456572
1456573
1456574
1456575
1456576
1456577
1456578

ID 372 777 oznaczenie: Mycoacia uda; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0087 19,3953], DE65; data zbioru: 16 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad rz. Widzówką; olcha, świerk, sosna, wierzba i inne, na gałęzi olchowej leżącej na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1486357 fot.1486358 fot.1486359 fot.1486360 fot.1486361 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1486357
1486358
1486359
1486360
1486361

ID 372 778 oznaczenie: Mycoacia uda; lokalizacja: 0,5 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0136 19,4048], DE55; data zbioru: 16 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa osik na obrzeżach boru, na gnijącej gałęzi leżącej w płytkim rowie, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1486366 fot.1486367 fot.1486368 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1486366
1486367
1486368

ID 372 988 oznaczenie: Mycoacia uda; lokalizacja: 0,5 km NE od wsi Ruda; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1536 19,4544], DE46; data zbioru: 21 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego -brzoza, olcha, sosna, dąb, czeremcha, na gałęzi liściastego leżącej w małym, płytkim, okresowo zalewanym zagłębieniu terenu, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1489099 fot.1489100 fot.1489101 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1489099
1489100
1489101
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji