grzyby.pl

Kuehneromyces lignicola (Peck) Redhead

łuszczak wąskoblaszkowy, łuskwiak wąskoblaszkowy
Kuehneromyces myriadophylla orth.var. · Kuehneromyces myriadophyllus (P.D. Orton) Pegler et T.W.K. Young · Kuehneromyces vernalis (Sacc.) Singer et A.H. Sm. · Pholiota lignicola (Peck) Jacobsson [główna w czekliście] · Pholiota vernalis (Sacc.) A.H. Sm. et Hesler
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]
Na martwych lub żywych pniach jodły i dębu.Na martwych lub żywych pniach jodły i dębu.