grzyby.pl
GREJ

Inocybe umbratica Quél.

strzępiak białawy
Inocybe umbratica (strzępiak białawy)
05.09.1997, Karpentná, Czechy – w bagnistym lesie świerkowym; copyright © by Bohdan Cienciała

owocnik

Kapelusz

space

Trzon

space

zarodniki

Wysyp zarodników

występowanie

wartość

uwagi