Podrodzaj Inocybe w rodzaju strzępiak (Inocybe). Zarodniki guzkowate, wielokanciaste lub z palczastymi wyrostkami. Zobacz uwagi o oznaczaniu na stronie rodzju strzępiak (Inocybe).
Szkielet klucza za Moser - Die Roehrlinge und Blaetterpizle.

przynajmniej młode owocniki z wyraźną zasnówką; trzon co najwyżej w górze oszroniony (Cortinatae)

Inocybe acuta · strzępiak ostry

Inocybe striata
Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

inocybe rennyi

inocybe pseudasterospora

inocybe aurea

inocybe brevispora

inocybe ionipes

inocybe cicatricata

Inocybe putilla

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

inocybe boltonii

inocybe lanuginella

inocybe relicina

inocybe casimiri

inocybe ovatocystis

bez osłony

trzon cylindryczny lub rozszerzony u podstawy ale bez bulwkowatej podstawy

Inocybe calospora

Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

inocybe gaillardi

Inocybe jacobi · strzępiak białoowłosiony

strzępiak jakubowy
Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

inocybe egenula

inocybe maritima

inocybe trivialis

Inocybe paludinella

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

podstawa trzonu bulwkowata, zwykle bulwka ±obrzeżona (Marginatae, Rubellae)

inocybe bresadolae

inocybe capucina

inocybe concinnula

inocybe brunneo-rufa

Inocybe grammata

Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

inocybe pseudohiuica

inocybe oblectabilis

inocybe dunensis

inocybe decipiens

inocybe fibrosoides

inocybe tabacina

inocybe olida

inocybe phaeosticta

inocybe praetervisa

inocybe salicis

inocybe oreina

Inocybe xanthomelas

Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

inocybe humilis