Inocybe lanuginosa (strzępiak wełnisty)
grupa na wilgotnej skarpie (wysięk) pod bukami
Inocybe lanuginosa (strzępiak wełnisty)
na podmokłej skarpie (wysięk), około 10 owocników, pod bukami
Inocybe lanuginosa (strzępiak wełnisty)
blaszki i trzon; na podmokłej skarpie (wysięk), około 10 owocników, pod bukami
Inocybe lanuginosa (strzępiak wełnisty)
blaszki i trzon; grupa na wilgotnej skarpie (wysięk) pod bukami

owocnik

Inocybe lanuginosa (strzępiak wełnisty)
blaszki i trzon w zbliżeniu; grupa na wilgotnej skarpie (wysięk) pod bukami
Kapelusz 25-50 mm średnicy; płowobrązowy, jasnobrązowy do brązowego, żółtawobrązowy; powierzchnia wełnisto-włóknista, z wiekiem drobno łuseczkowata, łuski odstają; kształt początkowo półkulisty lub stożkowaty, potem wypukły; brzeg początkowo podwinięty z zanikającą zasnówką, szybko odgina się;

space

Trzon 30-80 x 4-10 mm, równogruby, dość krępy; barwy kapeluszu, wnętrze watowato-kanalikowate włóknisty; powierzchnia tak jak i kapelusz wełnisto-włóknisto-kosmkowata.

space

jadalne czy trujące? 🔴

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rozpowszechniony. Występuje w grupach od czerwca do października w wilgotnych lasach iglastych, iglasto-bukowych. Na ziemi.
Common. Summer-fall, gregarious in wet coniferous and mixed forests.

uwagi

Gdy cystydy na blaszkach nie są wydłużone, a krótsze, kulistawe lub szerokoelipsoidalne to jest to podgatunek var. ovatocystis, wyodrębniany też w randze gatunku Inocybe ovatiocystis.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2000)[1449]Flisińska (2000) Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka.[1449], Flisińska (2002)[1451]Flisińska (2002) Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83[1451], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Grzesiak et al. (2017)[1528]Grzesiak et al. (2017) Macromycetes of Central European lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 type in the "Bory Tucholskie" National Park (NW Poland).[1528], Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565] (as: I. stellatospora), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: I. lanuginosa i I. stellatospora), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776] (I. lanuginosa var. lanuginosa), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886] (as: I. lanuginosa v. ovatocystis), Łuszczyński (2004)[1890]Łuszczyński (2004) Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie Mts.[1890], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Stasińska & Sotek (2017)[2256]Stasińska & Sotek (2017) Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” (NW Polska).[2256], Stasińska & Sotek (2020)[2257]Stasińska & Sotek (2020) Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes.[2257], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Trocha et al. (2012)[2415]Trocha et al. (2012) Ectomycorrhizal fungal communities of native and non-native Pinus and Quercus species in a common garden of 35-year-old trees.[2415], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2004)[2537]Wojewoda et al. (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie).[2537], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:05 1 znaleziska Inocybe lanuginosa (strzępiak wełnisty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB31 338602 CA89 279079 DA80 209798 DE55 329769 DE57 274295 ED35 209365 209375 GC02 256681 GC11 230821

ID 209 365 oznaczenie: Inocybe lanuginosa v. lanuginosa; lokalizacja: Suchy Las, gmina Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED35; data zbioru: 18 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Querco roboris-Pinetum, w pobliżu dąb i sosna, na ziemi, w mchu, w grupie, kilkanaście owocników; leg. ala mikołaj, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/120818/0001; uwagi: zdjęcia w wątku [bf:505372]; znaleziska z 2012.08.15 i 2012.08.18 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 505372 ;

ID 209 375 oznaczenie: Inocybe lanuginosa v. lanuginosa; lokalizacja: Suchy Las, gmina Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED35; data zbioru: 14 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Querco roboris-Pinetum, w pobliżu dąb i sosna, na ziemi, w grupie, kilka owocników; leg. ala mikołaj, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/121014/0003; uwagi: N52 07 44.4 E20 50 45.4; fot.538532 fot.538533 fot.538534 [notatka: nie] [fotografie: tak];

538532
538533
538534

ID 209 798 oznaczenie: Inocybe lanuginosa; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 19 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy z domieszką sosny,świerka, ziemia, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120719/0002; uwagi: fot.540739 fot.540740 [notatka: [bf:499019]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 499019 ;

ID 230 821 oznaczenie: Inocybe lanuginosa; lokalizacja: około 1,5 km na SE od Ciasnego, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 29 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (olcha, brzoza, świerk), teren czę¶ciowo podmokły, brzeg sztucznego zb. wodnego, na mocno zbutwiałym pniu, prawdopodobnie olchy, kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130629/0005; uwagi: fot.636584; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Kujawa et al. "Grzyby Puszczy Knyszyńskiej" 2019! lokalizacja określona jako "Ciasne, 1,5 km S okolice zbiornika Zielona!". [notatka: nie] [fotografie: tak];

636584

ID 256 681 oznaczenie: Inocybe lanuginosa; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 21 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty (sosna, świerk) z iewielkim udziałem młodych liściastych, na próchnie powstałym ze zbutwiałego pniaka niewiadomego pochodzenia, kilka owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130721/0009; uwagi: fot.744860 [notatka: nie] [fotografie: tak];

744860

ID 274 295 oznaczenie: Inocybe lanuginosa; lokalizacja: Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 15 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (buk, jodła, dąb), ziemia, 1 owocnik; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/140815/0002; uwagi: fot.815795 fot.815796 [notatka: nie] [fotografie: tak];

815795
815796

ID 279 079 oznaczenie: Inocybe lanuginosa; lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Ewy, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 10 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: świerk, sosna, buk, inne, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130910/0001; uwagi: fot.594296 [notatka: [bf:594295]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 594295 ;

ID 329 769 oznaczenie: Inocybe lanuginosa; lokalizacja: 1 km NW od wsi Dąbrówka; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 29" N i 19st 22' 20,5" E], DE55; data zbioru: 14 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, w mchu, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004886; uwagi: [bf:1095438]; 5.10 znalazłem tam więcej owocników tego gatunku [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1095438 ;

ID 338 602 oznaczenie: Inocybe lanuginosa; lokalizacja: Wyspa Uznam, 1,5km na sw od Stacji Nautycznej Karsibór, pow. świnoujski, woj. zachodniopomorskie, AB31; data zbioru: 11 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, ściółka, obok zarośla tarniny, grupa kilku owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek,Grażyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006221; uwagi: wątek [bf:1149282]?" target="_blank">[bf:1149282]?; Strzępiak wełnisty [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1149282 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji