Tx: 523
grzyby.pl

Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr.

wodnicha późna, wodnicha jasnożółta, "listopadówka"
Hygrophorus hypothejus var. aureus (Arrh.) Imler
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hygrophorus hypothejus (wodnicha późna)
pokrój, blaszki
Hygrophorus hypothejus (wodnicha późna)
średnio dojrzałe; masowo na obrzeżach młodnika sosnowego na piasku
Hygrophorus hypothejus (wodnicha późna)
masowo na obrzeżach młodnika sosnowego na piasku
Hygrophorus hypothejus (wodnicha późna)
masowo na obrzeżach młodnika sosnowego na piasku
Hygrophorus hypothejus (wodnicha późna)
stare owocniki; masowo na obrzeżach młodnika sosnowego na piasku
Hygrophorus hypothejus (wodnicha późna)
var. aureus
Hygrophorus hypothejus (wodnicha późna)

opis

Kapelusz oliwkowobrunatny, brudnooliwkowy, żółtooliwkowy, w cetrum ciemniejszy, zmienny, z wiekiem zaczynają dominować odcienie żółci i czerwieni; (20)30 - 50(100) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły do płaskiego i wklęsłego, czasem ze słabo zaznaczonym garbkiem; powierzchnia gładka, silnie śluzowata gdy wilgotna, może być spękana; brzeg długo podgięty, początkowo połączony śluzowatą osłoną z trzonem.

space

Trzon początkowo biały, później ciemnieje żółty do pomarańczowoczerwonego; (30)50-100 x 3-7 mm równogruby lub nieco zwężony u podstawy; pierścień słabo zaznaczony, wysoko, śluzowaty; powierzchnia trzonu wzdłużnie włókienkowata, poniżej strefy pierścieniowej śluzowata.

space

Pileus olive-brown, dull olive, yellow-olive, darker in the center, variable, in age more yellow and red tinges; (20)30 - 50(100) mm broad, hemispheric at first, convex, in age plane to depressed with small umbo; surface glabrous, distinctly viscid when moist; margin at first incurved with slimy veil connected with stipe.

space

Stipe white at first, then darkening to yellow and orangered; 30(50)-100 x 3-7 mm, equal or narrowed at the base; ring zone indistinct, high, glutinous; surface fibrillose, below ring zone viscid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki wydłużone, elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, nieamyloidalne, 7-9 x 4-5 µm.
Spore print white. Spores long ellipsoid, smooth, hyaline, inamyloid, 7-9 x 4-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pospolity. Owocniki pojawiają się późną jesienią i wczesną zimą, gromadnie, w lasach szpilkowych, głównie sosnowych (dwuigielnych) i mieszanych - na glebach kwaśnych, zwykle piaszczystych.
Common. Late fall - early winter, gregarious, often in large quantity, in coniferous forests, mostly under two-needle pines.
Czerwona Lista[125] — I–o niekreślonym zagrożeniu

jadalne czy trujące? 🟢

Gatunek jadalny.[105] W Polsce przeważnie nie zbierany. Raz próbowałem i nie polecam. Ma nieprzyjemną konsystencję ("rozłazi się") i smak jakby żywiczny.
Jednak wg informacji mojej korespondentki Moniki Przyborowskiej, mającej większe doświadczenia kulinarne z tym gatunkiem: "Tak jest wyłącznie w przypadku bardzo starych egzemplarzy, poznaje się je po jasnobrązowym kolorze kapelusza i żółtych lub pomarańczowych blaszkach. Młoda wodnicha, z kapeluszem ciemnobrązowym lub oliwkowym i jasnooliwkowymi do jasnożółtych blaszkami jest zwarta i ma przyjemny smak. To mój ulubiony grzyb do marynowania. Nadaje się też do suszenia i każdego rodzaju obróbki."
Edible but nothing special.

uwagi

Clitocybe brumalis (lejkówka zimowa)
Clitocybe brumalis (lejkówka zimowa) · w grupach ze ściółki w młodniku sosnowymi na piasku
Charakterystyczna dla tego gatunku jest późnojesienna pora występowania. Można go pomylić z lejkówkami (Clitocybe) np. z wyrastającą w tych samych miejscach o tej samej porze roku lejkówką zimową (Clitocybe brumalis), której owocniki na pierwszy rzut są bardzo podobne. W grę wchodzą także niektóre drobne zasłonaki (Cortinarius), te różnią się jednak rdzawobrązowym wysypem zarodników.

space

Odmiana złota (var. aureus) ma kapelusze żółto-pomarańczowe.
This specie is well characterized by late fruiting season. Could be mistaken with some lejkówka (Clitocybe), e.g. lejkówka zimowa (Clitocybe brumalis) (first photo in this paragraph) fruitbodies are similar at the first sight and it grows in the same places and the same time. Small zasłonak (Cortinarius) species also should be considered, they differ by rusty-brown spore print.

space

wybrane okazy · selected collections

#5
06 11 18 - 7
/okolice Wrocławia/
#4
00 11 17 - 8
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Oławy/
#2
00 11 11 - 15
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Oławy/
#4
97 11 16 - 1
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Oławy/
#4
rotom.181108-GREJ_ID_319634
leg. Romuald Tomaszewski
/woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Jednorożec, ok. 1 km na S od miejscowości Kobylaki Korysze/
/var. aureus/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2007a)[1268]Adamczyk (2007a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.[1268], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Brzeg & Lisiewska (2020)[1331]Brzeg & Lisiewska (2020) Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu.[1331] (as: Hygrophorus hypothejus var. hypothejus), Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: H. hypotheyus var. hypothejus), Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kołodziejczak (2010)[1667]Kołodziejczak (2010) Chronione i zagrożone grzyby Pojezierza Kaszubskiego oraz przyległych okolic.[1667], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kryza i Puciata (2009)[1726]Kryza i Puciata (2009) Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93[1726], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Lisiewska & Flisiewicz (2006)[1842]Lisiewska & Flisiewicz (2006) Zróżnicowanie mikocenologiczne zbiorowisk leśnych rezerwatu "Goździk siny w Grzybnie" (Centralna Wielkopolska).[1842], Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Ławrynowicz & Szkodzik (2002)[1872]Ławrynowicz & Szkodzik (2002) Różnorodność macromycetes Rezerwatu "Kręgi Kamienne" w Odrach w Borach Tucholskich.[1872], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz et al. (2009)[1874]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby projektowanego rezerwatu "Gąszczyk" na Wyżynie Częstochowskiej.[1874], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886], Łuszczyński (2004)[1890]Łuszczyński (2004) Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie Mts.[1890], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Salamaga & Slusarczyk (2014)[2188]Salamaga & Slusarczyk (2014) Diversity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland).[2188] (as: H. hypothejus var. hypothejus), Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Trocha et al. (2012)[2415]Trocha et al. (2012) Ectomycorrhizal fungal communities of native and non-native Pinus and Quercus species in a common garden of 35-year-old trees.[2415], Wilga & Wantoch-Rekowski (2009)[2472]Wilga & Wantoch-Rekowski (2009) Notatki mikologiczne z okolic Białogóry (Pomorze Gdańskie).[2472], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1977)[3781]Wojewoda (1977) Grzyby wielkoowocnikowe.[3781], Wojewoda et al. (2004)[2537]Wojewoda et al. (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie).[2537], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:01 1 znaleziska Hygrophorus hypothejus (wodnicha późna) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB51 340119 AB56 340541 AB72 340411 AB74 340654 AB75 353105 AB83 339612 AB84 339346 340657 340756 AB85 310376 327551 AC03 365486 AC12 310381 AC62 355769 BC21 308958 BC71 308369 CB44 321340 CC33 364424 CD99 328823 CE07 328816 328817 328819 CE17 328815 328818 CE26 328826 CE27 328824 CE37 328825 CE38 328822 CE48 328821 DA82 363789 DA84 353018 DC28 347866 DD95 307731 DE31 328814 DE50 328820 DE55 375058

ID 307 731 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: Pawlikowice, 0,5 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 21 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lasek sosnowy 25 letni na prywatnym terenie, z ziemi, masowo; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.957003 fot.957004 [notatka: nie] [fotografie: tak];

957003
957004

ID 308 369 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: Piłka, pow. miedzychodzki, woj. wielkopolskie, BC71; data zbioru: 4 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: piętnastoletnia samosiejka sosnowa na terenie porolnym, z ziemi, masowo; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: Grzyb pospolity na terenie tego ATPOL; fot.959912 fot.959913 [notatka: nie] [fotografie: tak];

959912
959913

ID 308 958 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: Puszcza Drawska, 1,1 km na SW od Łaska w gm. Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC21; data zbioru: 14 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik sosnowy, na ściółce iglastej, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.962807 fot.962808 fot.962809 [notatka: tak] [fotografie: tak];

962807
962808
962809

ID 310 376 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 1,2 km na SE od Stacji kolejowej w Reptowie w gminie Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 14 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek młodnika sosnowego, na ziemi wśród chrobotków, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.971328 fot.971329 fot.971330 fot.971331 fot.971332 [notatka: tak] [fotografie: tak];

971328
971329
971330
971331
971332

ID 310 381 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: 0,7 km na SW od Dębogóry w gminie Widuchowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC12; data zbioru: 10 gru 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik sosnowy, na ściółce iglastej, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.971370 fot.971371 fot.971372 [notatka: tak] [fotografie: tak];

971370
971371
971372

ID 321 340 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: Męcikał, pow. Chojnice, woj. Pomorskie, CB44; data zbioru: 11 sty 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, na ziemi wśród igieł sosnowych, kilkanaście sztuk; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Tak, wyślę kustoszowi; uwagi: Intensywne zabarwienie blaszek owocnika;żółto-pomarańczowe. fot.1046991 fot.1046992 [fotografie: tak];

1046991
1046992

ID 327 551 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: 2km na pn.zach od Reptowa, teren po torfowiskowy, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorske, AB85; data zbioru: 16 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośnięte roślinnością teren po pozyskaniu torfu, na ziemi porośniętej trawą, kilka owocników o różnym stopniu rozwoju, przemrożone; leg. det. Marcin Lożek; eksykat: tak; uwagi: niestey przemrożone fot.1111174 fot.1111175 fot.1111176 fot.1111177 fot.1111178 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: nie;

1111174
1111175
1111176
1111177
1111178

ID 328 814 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: 1,2 km na NE od Mokre, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE31; data zbioru: 19 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki porośnięte sosnami, w ściółce pod drzewami, 8 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Teren prywatny, oddział 2. Gmina Siemkowice.; fot.1121353 fot.1121354 fot.1121355 fot.1121356 fot.1121357 [notatka: nie] [fotografie: t];

1121353
1121354
1121355
1121356
1121357

ID 328 815 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: 350 m na N od Foluszczyk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 16 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik sosnowy, w ściółce pod drzewami, licznie; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Foluszczyki, oddział 613. Gmina Galewice.; fot.1121362 fot.1121363 fot.1121364 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1121362
1121363
1121364

ID 328 816 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: 150 m na S-W od Dębicz, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE07; data zbioru: 16 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki porośnięte sosnami, w ściółce pod drzewami, licznie; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Teren prywatny, oddział 6. Gmina Grabów nad Prosną.; fot.1121371 fot.1121372 fot.1121373 fot.1121374 fot.1121375 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1121371
1121372
1121373
1121374
1121375

ID 328 817 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: 800 m na N-W od Żurawinca, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE07; data zbioru: 16 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego, na ziemi, 4 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Brzeziny oddział 549. Gmina Grabów nad Prosną.; fot.1121380 fot.1121381 fot.1121382 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1121380
1121381
1121382

ID 328 818 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: 1,7 km na w od Brzezin, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE17; data zbioru: 16 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, w ściółce pod drzewami, licznie; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Brzeziny oddział 620. Gmina Galewice.; fot.1121387 fot.1121388 fot.1121389 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1121387
1121388
1121389

ID 328 819 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: 1 km na S-W od Brzezin, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE07; data zbioru: 20 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, dąb, brzoza, na ziemi pod sosnami, 2 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Las prywatny oddział 4. Gmina Grabów nad Prosną.; fot.1121394 fot.1121395 fot.1121396 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1121394
1121395
1121396

ID 328 820 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: 600 m na W od Dalachowa, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE50; data zbioru: 21 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, z domieszką brzozy, na ziemi pod sosnami, licznie; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Wieluń Leśnictwo Budziaki oddział 91. Gmina Pątnów.; fot.1121401 fot.1121402 fot.1121403 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1121401
1121402
1121403

ID 328 821 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: 500 m na N-E od Wróblewa, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE48; data zbioru: 21 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: monokulturowy las sosnowy, w ściółce pod drzewami, licznie; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Las prywatny oddział 2. Gmina Skomlin.; fot.1121408 fot.1121409 fot.1121410 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1121408
1121409
1121410

ID 328 822 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: 2,3 km na N-E od Brzozówki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 22 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik sosnowy, w ściółce pod drzewami, licznie; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Las prywatny oddział 17. Gmina Czastary.; fot.1121416 fot.1121417 fot.1121418 fot.1121419 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1121416
1121417
1121418
1121419

ID 328 823 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: 1,2 km na N od Jasionnej, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CD99; data zbioru: 1 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: monokulturowy las sosnowy, w ściółce pod drzewami, licznie; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Złoczew Leśnictwo Brąszewice oddział 30. Gmina Błaszki.; fot.1121425 fot.1121426 fot.1121427 fot.1121428 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1121425
1121426
1121427
1121428

ID 328 824 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: 900 m na N od Górki Wieruszowskiej, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE27; data zbioru: 2 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego, w ściółce pod drzewami, 2 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki oddział 856. Gmina Wieruszów.; fot.1121433 fot.1121434 fot.1121435 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1121433
1121434
1121435

ID 328 825 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: 100 m na N od Przywór, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 3 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego, w ściółce pod drzewami, licznie; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 944. Gmina Czastary.; fot.1121439 fot.1121440 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1121439
1121440

ID 328 826 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: 650 na N-W od Dobrydziału, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE26; data zbioru: 11 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego, w ściółce pod drzewami, licznie; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Las prywatny oddział 8.; fot.1121445 fot.1121446 fot.1121447 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1121445
1121446
1121447

ID 339 346 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: Szczecin Wielgowo, ul.Borowa, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 15 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego, ściółka pod sosnami, licznie w rozproszeniu; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Wodnicha późna fot.1189555 fot.1189556 fot.1189557 fot.1189558 fot.1189559 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1189555
1189556
1189557
1189558
1189559

ID 339 612 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: Szczecin Zdroje, przedłużenie ul.Mącznej,za szpitalem, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 17 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zagajnik sosnowy, mszysta ściółka, blisko sosen, kilkanaście owocników pojedynczo; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Wodnicha późna fot.1191117 fot.1191118 fot.1191119 fot.1191120 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1191117
1191118
1191119
1191120

ID 340 119 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Jezioro Myśliborskie Wielkie), 0,7 km na NW od Myśliborza Wielkiego, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB51; data zbioru: 5 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1193766 fot.1193767 fot.1193768 fot.1193769 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1193766
1193767
1193768
1193769

ID 340 411 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Pępowo), 2,1 km na NW od Łęgów, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB72; data zbioru: 14 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa napiaskowa zarastająca sosną, na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1194869 fot.1194870 fot.1194871 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1194869
1194870
1194871

ID 340 541 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: prop. rez. Długosz koło Czermnicy, 1,2 km na NW od Czermnicy, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB56; data zbioru: 17 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany (So, Bk, Db, Brz), na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1195466 fot.1195467 fot.1195468 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1195466
1195467
1195468

ID 340 654 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: Borzysławiec, plac zabaw za kościołem, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB74; data zbioru: 9 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie sosnowe, ściółka pod sosnami, kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Wodnicha późna fot.1196061 fot.1196062 fot.1196063 fot.1196064 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1196061
1196062
1196063
1196064

ID 340 657 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: Szczecin Wielgowo,przy cmentarzu, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 30 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego przy łące, ściółka przy sosnach, kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Wodnicha późna fot.1196090 fot.1196091 fot.1196092 fot.1196093 fot.1196094 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1196090
1196091
1196092
1196093
1196094

ID 340 756 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: Szczecin Płonia, Nadl.Kliniska,Leśn.Morawsko,odz.821,gm.Szczecin, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 12 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego, ściółka, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Wodnicha późna fot.1196602 fot.1196603 fot.1196604 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1196602
1196603
1196604

ID 347 866 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: las ok. 0,5 km na wsch. od Pątek, gm. Lubowidz, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, DC28; data zbioru: 13 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las sosnowy, nieliczne brzozy i świerki, we mchu pod sosnami, pospolicie, w wielu grupach; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pana B. Gierczyka; uwagi: gatunek jest pospolity w okolicy - obserwowany masowo, późną jesienią, zwłaszcza pod młodymi sosnami fot.1252078 fot.1252079 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1252078
1252079

ID 353 018 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: ok. 500 m. W od Kątów Rybackich, pow. nowodworski, woj. pomorskie [54°20'17.6"N 19°12'29.2"E], DA84; data zbioru: 28 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadmorski bór sosnowy, Na ziemi, w mchu, 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński, det. Stanisław Kosiński, Jacek Nowicki; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; wątek: [bf:1294368] [notatka: nie] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1294368 ;

ID 353 105 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: Bącznik, 1,5km na zach. od Przemocza, Nadl.Kliniska, Leśn.Bącznik, odz.359, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB75; data zbioru: 28 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, sosna, modrzew, w ściółce, dwa owocniki; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010384; uwagi: Wodnicha późna fot.1296346 fot.1296347 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1296346
1296347

ID 355 769 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: PK Ujście Warty - 0,9 km na W od Porzecza, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC62; data zbioru: 22 sty 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy na wydmie śródlądowej, na ziemi, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1317990 fot.1317991 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1317990
1317991

ID 363 789 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: Mikoszewo, wał przeciwpowodziowy przy Przekopie Wisły, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 6 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łąka na skraju nadmorskiego boru sosnowego, W trawie, Kilkadziesiąt owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Bardzo częsty gatunek przy scieżkach pieszych w pasie borów nadmorskich od Gdańska Stogi, Górki Zach., Górki Wsch., Wyspa Sobieszewska! do Mikoszewa; fot.1392687 fot.1392688 [fotografie: tak];

1392687
1392688

ID 364 424 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: Studzienki, Nadleśnictwo Szubin - Oddział leśny nr 126, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, CC33; data zbioru: 7 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy z udziałem dębu Przydroże, Ziemia, Kilka owocników; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany; uwagi: fot.1398350 fot.1398351 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1398350
1398351

ID 365 486 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: Równina Wełtyńska, 0,7 km NW od Wirówka, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC03; data zbioru: 11 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na glebie wśród mchów, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1405708 fot.1405709 fot.1405710 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1405708
1405709
1405710

ID 375 058 oznaczenie: Hygrophorus hypothejus; lokalizacja: 1 km E od wsi Dąbrówka; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,0334 19,3931], DE55; data zbioru: 11 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przyleśny, samosiejkowy lasek sosnowy; sosna, czeremcha, na ziemi, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: Gatunek pospolity w tej okolicy, gł. w młodnikach i tyczkowinach sosnowych. Na tym stanowisku znajduję go od kilku lat, występuje licznie lub b. licznie.;

wodnicha późna kl1
wodnicha późna kl2
wodnicha późna kl3
wodnicha późna kl4
wodnicha późna kl6
wodnicha późna kl7
wodnicha późna kl9 siedlisko
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji