Tx: 479
grzyby.pl

Cuphophyllus pratensis (Schaeff.) Bon

kopułka łąkowa, kopułek łąkowy · wilgotnica łąkowa
Camarophyllus pratensis (Pers.: Fr.) Kummer [gł. w czekl.] · Hygrocybe pratensis (Persoon: Fries) Murrill · Hygrophorus pratensis (Pers.: Fr.) Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Camarophyllus pratensis
na skraju pastwiska

owocnik

Camarophyllus pratensis
na skraju pastwiska
Kapelusz barwy pomarańczowobrązowej, morelowej, pomarańczowoochrowej, z wiekiem płowiejący, nieregularnie, plamiście; 20-60(80) mm, początkowo wypukły, następnie wypukły do płaskiego, o falistej powierzchni, ze słabym garbkiem lub wgłębieniem; powierzchnia gładka, matowa, sucha.

space

Trzon białawo-kremowy, z wiekiem kremowy z pomarańczowym odcieniem; 25-45(60) x 6-12 mm, cylindryczny, czasem zwężony ku podstawie; powierzchnia sucha, wzdłużnie włókienkowata, gładka; elastyczny, pełny.

space

Pileus orange-brown, apricot coloured, orange-ochraceous, with age fading, forming irregular spots; 20-60(80) mm, initially convex, later planoconvex, with undulating surface, weakly umbonate or umbilicate; surface smooth, dull, dry.

space

Stipe whitish-creamy, with age creamy with orange tint; 25-45(60) x 6-12 mm, cylindrical, sometimes tapered towards the base; surface dry, longitudinally fibrillose, smooth; elastic, solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, przejrzyste, z kroplami, 5-7 x 4-5.5 µm.
Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, translucent, with drops, 5-7 x 4-5.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Dość częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, od lata do jesieni, w trawie, na łąkach, pastwiskach, brzegach lasów.
Common. Summer-fall, solitary or gregarious, in grass, on pastures, on forest edges.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Grzyb jadalny.[105]
Edible.
Wodnicha gajowa (Hygrophorus nemoreus) z wyglądu jest podobna, wyrasta w lasach liściastych, zwłaszcza pod dębami, miąższ biały, kapelusz ma ciemniej brązowo zabarwiony.

space

wodnicha gajowa (Hygrophorus nemoreus) has a similar stature, grows in deciduous forests, particularly under oak, has white flesh, cap darker brown coloured. Variety var. pallidus has whitish colour.

Cuphophyllus pratensis var. pallidus (Cooke) Bon

Hygrocybe pratensis var. pallida (Cooke) Arnolds · Camarophyllus pratensis var. pallidus (Cooke) J.E. Lange
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2009)[1270]Adamczyk (2009) Grzyby wielkoowocnikowe zróżnicowanych zbiorowisk muraw kserotermicznych projektowanego rezerwatu krajobrazowego Olsztyńskie Skały (Wyżyna Częstochowska). Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 101-108.[1270], Adamczyk (2011)[1274]Adamczyk (2011) Applications of self-organizing map for patterning macrofungal diversity of xerothermic swards.[1274], Adamczyk & Kucharski (2005)[1279]Adamczyk & Kucharski (2005) Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland).[1279], Adamczyk et al. (2004)[1277]Adamczyk et al. (2004) Structure of macrofungus communities in different habitats of small postglacial pond margins.[1277], Anonim (1968)[2597]Anonim (1968) Compte-redu du IV-éme Congrés des Mycologues Europeéns Warszawa 1968.[2597], Berdau (1876)[2608]Berdau (1876) Grzyby jadalne i jadowite krajowe.[2608], Bresadola (1903)[2622]Bresadola (1903) Fungi polonici a cl. Viro B. Eichler lecti.[2622], Bujakiewicz (1979)[2635]Bujakiewicz (1979) Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów.[2635], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372] (as: Hygrocybe pratensis var. pratensis i Hygrocybe pratensis var. pallida), Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (Cuphophyllus pratensis), Domański et al. (1967)[2712]Domański et al. (1967) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. III. (Baligród, 1962).[2712], Domański Z. (1999)[2723]Domański Z. (1999) Notatki mikologiczne z Suwalszczyzny.[2723], Eichler (1904)[2750]Eichler (1904) Drugi przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2750], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Hygrocybe pratensis var. pratensis), Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509] (as: Hygrocybe pratensis var. pratensis), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Hygrocybe pratensis var. pratensis), Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: Hygrocybe pratensis), Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Hygrocybe pratensis var. pratensis), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz (2001)[1860]Ławrynowicz (2001) Macromycetes of oak forests in the Jurassic Landscape Park (Częstochowa Upland) - monitoring studies.[1860], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łuszczyński (2012)[1902]Łuszczyński (2012) Grzyby wielkoowocnikowe.[1902], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2019)[2000]Narkiewicz (2019) Materialien zur Kenntnis seltener und gefährdeter Pilze im polnischen Teil der Oberlausitz.[2000] (as: Hygrocybe pratensis), Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Vorwerk (1898)[3328]Vorwerk (1898) Betraig zur Flora der Provinz Posen.[3328], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488] (as: Hygrocybe pratensis), Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Wojewoda (2000)[2637]Wojewoda (2000) Grzyby.[2637], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: Hygrocybe pratensis var. pratensis i Hygrocybe pratensis var. pallida), Zweigbaumówna (1925)[3438]Zweigbaumówna (1925) Grzyby okolic Skierniewic .[3438]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:00 1 znaleziska Cuphophyllus pratensis (kopułka łąkowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA88 193058 DB06 369636 369651 369654 374325 374579 DB07 369639 DE55 327854 DF98 192155 194447 FA98 374698 FD26 332663 FG21 327273 341066 360802 FG31 308623 340713 360779 FG33 308684

ID 192 155 oznaczenie: Hygrocybe pratensis var pallida; lokalizacja: Sułkowice (w kierunku Jasienicy), pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF98; data zbioru: 27 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kośna łąka, w trawie, dwa owocniki; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: Zdjęcia i opis w wątku:; [bf:443468] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 443468 ;

ID 193 058 oznaczenie: Hygrocybe pratensis; lokalizacja: Warzenko, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA88; data zbioru: 22 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pastwisko, w ziemi, kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/19.01.12; uwagi: fot.452486 fot.452487 fot.452488; teren prywatny [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

452486
452487
452488

ID 194 447 oznaczenie: Hygrocybe pratensis; lokalizacja: Sułkowice (w kierunku Jasienicy), pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF98; data zbioru: 30 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górska kośna łąka, w trawie, dwa owocniki; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/WCz/111030/0001; uwagi: owocniki młode, zmrożone.; fot.459580 fot.459581 fot.459582 [notatka: nie] [fotografie: tak];

459580
459581
459582

ID 308 623 oznaczenie: Hygrocybe pratensis var. pallida; lokalizacja: łąki nad nieistniejącą wsią Ciechania, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG31; data zbioru: 5 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górska mszysta, wilgotna łąka, na ziemi, w trawie, w wielu miejscach, pojedyczo i w grupach, sporo owocników w tym wiele zejściowych; leg. Anna Hreczka, det. Anna Hreczka, Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006728; uwagi: fot.960928 fot.960929; Uwaga B. Gierczyk!: Zgłoszono jako H. pratensis. [notatka: nie] [fotografie: tak];

960928
960929

ID 308 684 oznaczenie: Hygrocybe pratensis; lokalizacja: Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 15 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górska, mszysta i wilgotna łąka, na ziemi, w trawie, kilka owocników mniejszych, 1 większy; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0006730; uwagi: fot.961123 fot.961124 fot.961125 [notatka: nie] [fotografie: tak];

961123
961124
961125

ID 327 273 oznaczenie: Hygrocybe pratensis; lokalizacja: Chyrowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 26 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wypasana górska łąka przy czerwonym szlaku, na ziemi, pojedynczo i po kilka w grupie, kilkanaście owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1109183 fot.1109184 fot.1109185 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1109183
1109184
1109185

ID 327 854 oznaczenie: Hygrocybe pratensis; lokalizacja: 1 km SW od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 50,6" N i 19st 22' 55,3" E], DE55; data zbioru: 1 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka przy trasie DK1/E75, na ziemi, w trawie, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1113738 fot.1113739 fot.1113740 fot.1113741 fot.1113742; siedlisko; fot.1113743 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1113738
1113739
1113740
1113741
1113742
1113743

ID 332 663 oznaczenie: Hygrocybe pratensis var. pallida; lokalizacja: Pieńki, pow. łukowski, woj. lubelskie, FD26; data zbioru: 29 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w trawie na skraju lasu, , pojedynczo; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005009; uwagi: fot.1147109 fot.1147110 fot.1147111 [notatka: [bf:1099368]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1099368 ;

ID 340 713 oznaczenie: Hygrocybe pratensis; lokalizacja: Olchowiec w kierunku Baraniego (MPN), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG31; data zbioru: 11 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka pod lasem, przy bitej drodze, na ziemi pośród roślinności zielnej, ok. 10 owocników, pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1196421 fot.1196422 fot.1196423 fot.1196424 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1196421
1196422
1196423
1196424

ID 341 066 oznaczenie: Hygrocybe pratensis; lokalizacja: łąka nad Kotanią, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 13 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wypasana górska łąka, na ziemi pośród trawy, kilkanaście owocników pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1198351 fot.1198352 fot.1198353 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1198351
1198352
1198353

ID 360 779 oznaczenie: Hygrocybe pratensis; lokalizacja: Huta Polańska - tereny południowy wschód od kościoła (enklawa na terenie MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG31; data zbioru: 30 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górska wypasana łąka, na ziemi, kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w kępkach; leg. Anna Hreczka, det. Potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: Tak, u Błażeja Gierczyka; uwagi: fot.1369455 fot.1369456 fot.1369457 fot.1369458 fot.1369459 fot.1369460 fot.1369461 fot.1369462; Wątek [bf:887564] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 887564 ;

ID 360 802 oznaczenie: Hygrocybe pratensis; lokalizacja: Olchowiec, żółty szlak w kierunku Tylawy (Jaśliski Park Krajobrazowy), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 9 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pastwisko przy potoku Wilsznia, w trawie na ziemi, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka, det. Potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009989; uwagi: fot.1369544 fot.1369545 fot.1369546 fot. 1369547; Wątek [bf:881844] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 881844 ;

ID 369 636 oznaczenie: Hygrocybe pratensis; lokalizacja: Majewo, 1 km. E (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'60.0"N 19°36'01.9"E], DB06; data zbioru: 13 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koszona łąka, na ziemi, w trawie i przy jastrzębcach kosmaczkach, 3 owocniki; leg. Stanisław Kosiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010913; uwagi: wątek: [bf:1394993] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1394993 ;

ID 369 639 oznaczenie: Hygrocybe pratensis; lokalizacja: Nowe Monasterzysko, 450 m. N (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'07.1"N 19°37'27.7"E], DB07; data zbioru: 13 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koszona łąka, na ziemi, w trawie, 3 grupy owocników po 5-10; leg. Stanisław Kosiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010920; uwagi: wątek: [bf:1394983] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1394983 ;

ID 369 651 oznaczenie: Hygrocybe pratensis; lokalizacja: Jagodnik, 400 m. SE (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'25.3"N 19°29'23.5"E], DB06; data zbioru: 23 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koszona łąka, w tym czasie nieco zarośnięta, na ziemi, wśród jastrzębców kosmaczków i mchów, 40-50 owocników w promieniu kilkunastu m.; leg. Stanisław Kosiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010918; uwagi: w pobliżu inne gatunki wilgotnic oraz goździeńcowate; wątek: [bf:1386895] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1386895 ;

ID 369 654 oznaczenie: Hygrocybe pratensis; lokalizacja: Ogrodniki, 1 km. W (Wysoczyzna Elbląska, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'00.3"N 19°30'53.9"E], DB06; data zbioru: 3 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Koszona łąka, w tym miejscu nieco zarośnięta, na ziemi, wśród jastrzębców kosmaczków i mchów, 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010919; uwagi: wątek: [bf:1391856] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1391856 ;

ID 374 325 oznaczenie: Cuphophyllus pratensis; • potwierdzenie ID369 654; lokalizacja: Ogrodniki 1 km W, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'00.3"N 19°30'54.0"E], DB06; data zbioru: 7 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koszona łąka, na ziemi, przy mchach i kosmaczkach, 3 owocniki w odległości 20-30 m. od siebie; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1500706 fot.1500707 fot.1500708 fot.1500709 fot.1500710 fot.1500711 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1500706
1500707
1500708
1500709
1500710
1500711

ID 374 579 oznaczenie: Cuphophyllus pratensis; • potwierdzenie ID369 651; lokalizacja: Jagodnik, 400 m. SE, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'26.5"N 19°29'24.3"E], DB06; data zbioru: 12 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koszona łąka, na ziemi, 3-4 owocniki w niewielkim rozproszeniu; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1502985 fot.1502986 fot.1502987 fot.1502988 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1502985
1502986
1502987
1502988

ID 374 698 oznaczenie: Cuphophyllus pratensis; lokalizacja: Czajewszczyzna, pow. suwalski, woj. podlaskie, FA98; data zbioru: 10 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łąka, na ziemi, w trawie, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1504126 [fotografie: tak];

1504126
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji