Tx: 478
grzyby.pl

Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko

kopułka śnieżna, kopułek śnieżny · wilgotnica śnieżna
Camarophyllus niveus (Scop.) Wuensche · Camarophyllus virgineus (Wulf.: Fr.) Kumm. [gł. w czekl.] · Hygrocybe nivea (Scop.) Murrill · Hygrocybe virginea (Wulfen: Fries) P.D. Orton & Watling · Hygrophorus niveus (Scop.) Fr. · Hygrophorus virgineus (Wulf.: Fr.) Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Camarophyllus niveus
w trawie
Camarophyllus niveus
w trawie
Camarophyllus niveus
w grupach na porośniętej trawa i ziołami skarpie wału przeciwpowodziowego
Camarophyllus niveus
w grupach na porośniętej trawa i ziołami skarpie wału przeciwpowodziowego

owocnik

Camarophyllus niveus
blaszki; w grupach na porośniętej trawa i ziołami skarpie wału przeciwpowodziowego
Kapelusz higrofaniczny, wilgotny bladożółtawy do wodnistobiałego i prześwitujący, nieco lepki, suchy śnieżnobiały, nieprześwitujący, z wiekiem w centrum kapelusza z ochrowymi przebarwieniami; 20-40(50) mm średnicy, prawie skórzasty, półkulisty, wypukły, potem płaski i nieco w centrum zapadnięty.

space

Trzon biały, czasem z różowym nalotem; 15-40(50) x 3-5 mm, równogruby, czasami ku podstawie zwężony i często spłaszczony; początkowo pełny, potem pusty; powierzchnia nie lepka, gładka lub z nalotem.

space

Pileus hygrophanous, moist pale yellowish to watery-white and transparent, slightly viscid, dry snow-white, untransparent, in age the centre of the cap with ochraceous discolorations; 20-40(50) mm in diameter, near membranous, hemispherical, convex, later plane and slightly centrally depressed.

space

Stipe white, sometimes with a pink pruina; 15-40(50) x 3-5 mm, equal, sometimes tapered at the base and often flattened; initially solid, later hollow; surface not viscid, smooth or pruinose.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 8-10 x 5-7 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 8-10 x 5-7 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Bardzo częsta. Od końca sierpnia do listopada na wilgotnych łąkach i pastwiskach, zarośniętych trawą drogach leśnych, na różnego typu glebach.
Common. Fall, gregarious in grass on wet meadows, pastures, roadsides.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny. Jednak zbyt drobny aby miało to sens.
Edible, but too small to consider.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2009)[1270]Adamczyk (2009) Grzyby wielkoowocnikowe zróżnicowanych zbiorowisk muraw kserotermicznych projektowanego rezerwatu krajobrazowego Olsztyńskie Skały (Wyżyna Częstochowska). Parki nar. Rez. Przyr. 28(3): 101-108.[1270], Adamczyk (2011)[1274]Adamczyk (2011) Applications of self-organizing map for patterning macrofungal diversity of xerothermic swards.[1274], Adamczyk & Kucharski (2005)[1279]Adamczyk & Kucharski (2005) Macrofungi in different habitats of small postglacial ponds margins in the Kujawy region (Central Poland).[1279] (as: C. niveus i C. virgineus), Adamczyk et al. (2004)[1277]Adamczyk et al. (2004) Structure of macrofungus communities in different habitats of small postglacial pond margins.[1277] (as: C. niveus i C. virgineus), Anonim (1968)[2597]Anonim (1968) Compte-redu du IV-éme Congrés des Mycologues Europeéns Warszawa 1968.[2597], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301] (as: Hygrocybe virginea), Berdau (1876)[2608]Berdau (1876) Grzyby jadalne i jadowite krajowe.[2608], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372] (as: Hygrocybe virginea), Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: Cuphophyllus virgineus), Domański (1955)[2677]Domański (1955) Grzyby kapeluszowe (Aphyllophorales, Agaricales) zebrane w Wielkopolskim Parku Narodowym w latach 1948-1952.[2677], Domański et al. (1960)[2710]Domański et al. (1960) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich (Wetlina 1958).[2710], Domański et al. (1967)[2712]Domański et al. (1967) Mikoflora Bieszczadów Zachodnich. III. (Baligród, 1962).[2712], Domański Z. (1969)[2718]Domański Z. (1969) Grzyby wyższe pastwisk koło Turka.[2718], Domański Z. (1997)[2719]Domański Z. (1997) Nowe stanowiska rzadkich i interesujących grzybów w Polsce.[2719], Domański Z. (1999)[2722]Domański Z. (1999) Przyczynek do znajomości flory mikologicznej Roztocza.[2722], Domański Z. (1999)[2723]Domański Z. (1999) Notatki mikologiczne z Suwalszczyzny.[2723], Domian & Kujawa (2022)[1422]Domian & Kujawa (2022) Obserwacje mykologiczne członków Sekcji Różnorodność i Ochrona Grzybów Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Część I.[1422] (as: Hygrocybe virginea), Eichler (1900)[2747]Eichler (1900) Materyały do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2747], Flisińska (2000)[1450]Flisińska (2000) Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego.[1450] (as: C. niveus), Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Camarophyllus niveus i C. virgineus), Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466] (as: Hygrocybe virginea var. virginea), Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491] (as: H. virginea var. virginea), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Hygrocybe virginea), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Hygrocybe virginea var. virginea), Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Gumińska (1976)[2825]Gumińska (1976) Macromycetes łąk w Pienińskim Parku Narodowym.[2825], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537] (as: C. niveus), Hołownia (1977)[2860]Hołownia (1977) Materiały do znajomości mikoflory Ciechocinka.[2860], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626] (as: Hygrocybe virginea var. virginea), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: Hygrocybe virginea var. virginea), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (as: Cuphophyllus virgineus), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706] (as: Cuphophyllus virgineus), Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: Hygrocybe virginea), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz (1998)[2996]Ławrynowicz (1998) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[2996], Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896] (as: Camarophyllus subradiatus i C. virgineus), Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898] (as: Camarophyllus subradiatus i C. virgineus), Łuszczyński (2012)[1902]Łuszczyński (2012) Grzyby wielkoowocnikowe.[1902], Łuszczyński et al. (2011)[1921]Łuszczyński et al. (2011) Nowe i rzadkie gatunki grzybów agarikoidalnych w ciepłolubnych murawach Wyżyny Małopolskiej.[1921], Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010] (as: Camarophyllus niveus), Rudnicka-Jezierska (1969)[3162]Rudnicka-Jezierska (1969) Grzyby wyższe wydm śródlądowych Puszczy Kampinoskiej.[3162], Sałata (1974)[3803]Sałata (1974) Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Mikologicznego.[3803], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Skirgiełło & Domański (1981)[3795]Skirgiełło & Domański (1981) Grzyby wyższe centrum Warszawy.[3795], Stasińska (2003)[2222]Stasińska (2003) Różnorodność grzybów (macromycetes) w warunkach naturalnej sukcesji muraw stepowych.[2222], Ślusarczyk (2009)[2388]Ślusarczyk (2009) Rzadkie i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych znalezione na terenie obszaru chronionego „Owczary”.[2388], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: Hygrocybe virginea var. virginea), Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400] (as: Hygrocybe virginea var. virginea), Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488] (as: Hygrocybe virginea), Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Wojewoda (1977)[3781]Wojewoda (1977) Grzyby wielkoowocnikowe.[3781] (as Camarophyllus niveus), Wojewoda (1999)[3395]Wojewoda (1999) Wstępna charakterystyka grzybów wielkoowocnikowych Magurskiego Parku Narodowego.[3395], Wojewoda (2000)[2637]Wojewoda (2000) Grzyby.[2637], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Wojewoda (2005)[2524]Wojewoda (2005) Grzyby Krzemionek Podgórskich.[2524], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: Hygrocybe virginea)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:00 1 znaleziska Cuphophyllus virgineus (kopułka śnieżna) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 360079 AD18 33392 EC25 305631 EG38 337334 FG20 327693 FG21 292382 327280 338971 FG22 308815 FG23 331598 FG31 327694 340718 FG33 308682 FG34 256006

ID 33 392 oznaczenie: Hygrocybe virginea; lokalizacja: 2 km na SW od Świebodzina, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 20 lis 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wrzosowisko na skraju boru sosnowego(Calluno - Genistetum), wśród traw i mchów, gromadnie(ok. 15); leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 321; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji